Кількість померлих за окремими причинами смерті

у січні–липні 2020 року

 

 

Коди причин

смерті за МКХ-10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–Y89

10493

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

85

  з них

 

 

  туберкульоз

A15–A19

34

  хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

41

Клас II. Новоутворення

C00–D48

1183

  з них злоякісні

C00–C97

1176

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та

 

 

окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

3

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та

 

 

порушення обміну речовин

E00–E89

49

  з них цукровий діабет

E10–E14

45

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

58

  з них розлади психіки та поведінки внаслідок

 

 

  вживання алкоголю

F10

57

Клас VI. Хвороби нервової системи

G00–G98

78

Клас IX. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

7725

  з них

 

 

  ішемічна хвороба серця

I20–I25

6381

  алкогольна кардіоміопатія

I42.6

58

  цереброваскулярні хвороби

I60–I69

930

Клас X. Хвороби органів дихання

J00–J98

233

  з них грип і пневмонія

J10–J18

117

Клас XI. Хвороби органів травлення

K00–K92

338

  з них алкогольна хвороба печінки

K70

42

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

5

Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

M00–M99

9

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

39

Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

1

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

22

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та

 

 

хромосомні аномалії

Q00–Q99

8

Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми,

 

 

що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,

 

 

не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

101

Клас XX. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

538

  з них

 

 

  транспортні нещасні випадки

V01–V99

71

  випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

29

  нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

57

  випадкове отруєння, спричинене отруйними

X40–X44,

21

  речовинами (крім алкоголю)

X46–X49

  випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

39

  навмисне самоушкодження

X60–X84

146

  наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–X99, Y00–Y09

23

Клас XXII. Коди для особливих цілей

U00–U85

17

  COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

16

  COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

1