x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національної безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади

Держстат України Головне управління статистики
у Чернігівській області

 RSS  Контакти  Зворотній зв'язок  Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України
 

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання на 1 жовтня 2021 року

  Усього
Усього юридичних осіб 23280
у тому числі  
фермерське господарство 1150
приватне підприємство 3636
державне підприємство 57
казенне підприємство -
комунальне підприємство 384
дочірнє підприємство 303
іноземне підприємство 2
підприємство об'єднання громадян
(релігійної організації, профспілки)
75
підприємство споживчої кооперації 45
акціонерні товариства 353
з них  
  публічне акціонерне товариство 23
  приватне акціонерне товариство 179
товариство з обмеженою відповідальністю 8460
товариство з додатковою відповідальністю 12
повне товариство 19
командитне товариство 16
кооперативи 546
з них  
  виробничий 16
  обслуговуючий 440
  споживчий
  сільськогосподарський виробничий 47
  сільськогосподарський обслуговуючий 32
органи державної влади, організації (установи, заклади) 2795
з них  
  державна організація (установа, заклад) 273
  комунальна організація (установа, заклад) 1846
  приватна організація (установа, заклад) 12
  організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 50
асоціація 48
корпорація 8
консорціум -
концерн 1
спілка споживчих товариств 27
інші об'єднання юридичних осіб 23
товарна біржа 4
кредитна спілка 30
споживче товариство 99
недержавний пенсійний фонд -
політична партія 631
громадська організація 1914
громадська спілка 24
релігійна організація 612
профспілка, об'єднання профспілок 763
творча спілка (інша професійна організація) 19
благодійна організація 320
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 516
орган самоорганізації населення 28
   
Довідково  
Відокремлені підрозділи юридичних осіб 1401
у тому числі  
  філія (інший відокремлений підрозділ) 1353
  представництво 48