Головне управління статистики
у Чернігівській області
RSS Контакти Зворотній зв'язок Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України
 

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання на 1 липня 2021 року

  Усього
Усього юридичних осіб 23190
у тому числі  
фермерське господарство 1140
приватне підприємство 3637
державне підприємство 57
казенне підприємство -
комунальне підприємство 381
дочірнє підприємство 304
іноземне підприємство 2
підприємство об'єднання громадян
(релігійної організації, профспілки)
75
підприємство споживчої кооперації 45
акціонерні товариства 355
з них  
  публічне акціонерне товариство 24
  приватне акціонерне товариство 180
товариство з обмеженою відповідальністю 8332
товариство з додатковою відповідальністю 12
повне товариство 20
командитне товариство 16
кооперативи 546
з них  
  виробничий 16
  обслуговуючий 440
  споживчий
  сільськогосподарський виробничий 47
  сільськогосподарський обслуговуючий 32
органи державної влади, організації (установи, заклади) 2871
з них  
  державна організація (установа, заклад) 279
  комунальна організація (установа, заклад) 1870
  приватна організація (установа, заклад) 12
  організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 50
асоціація 49
корпорація 8
консорціум -
концерн 1
спілка споживчих товариств 27
інші об'єднання юридичних осіб 23
товарна біржа 4
кредитна спілка 30
споживче товариство 99
недержавний пенсійний фонд -
політична партія 639
громадська організація 1893
громадська спілка 24
релігійна організація 611
профспілка, об'єднання профспілок 770
творча спілка (інша професійна організація) 19
благодійна організація 316
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 499
орган самоорганізації населення 28
   
Довідково  
Відокремлені підрозділи юридичних осіб 1417
у тому числі  
  філія (інший відокремлений підрозділ) 1371
  представництво 46