Головне управління статистики
у Чернігівській області
RSS Контакти Зворотній зв'язок Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України
 

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання на 1 квітня 2021 року

  Усього
Усього юридичних осіб 23176
у тому числі  
фермерське господарство 1126
приватне підприємство 3635
державне підприємство 57
казенне підприємство -
комунальне підприємство 384
дочірнє підприємство 305
іноземне підприємство 2
підприємство об'єднання громадян
(релігійної організації, профспілки)
75
підприємство споживчої кооперації 47
акціонерні товариства 354
з них  
  публічне акціонерне товариство 24
  приватне акціонерне товариство 180
товариство з обмеженою відповідальністю 8244
товариство з додатковою відповідальністю 12
повне товариство 20
командитне товариство 16
кооперативи 544
з них  
  виробничий 16
  обслуговуючий 439
  споживчий
  сільськогосподарський виробничий 45
  сільськогосподарський обслуговуючий 33
органи державної влади, організації (установи, заклади) 2976
з них  
  державна організація (установа, заклад) 290
  комунальна організація (установа, заклад) 1905
  приватна організація (установа, заклад) 12
  організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 50
асоціація 50
корпорація 8
консорціум -
концерн 1
спілка споживчих товариств 28
інші об'єднання юридичних осіб 23
товарна біржа 4
кредитна спілка 30
споживче товариство 99
недержавний пенсійний фонд -
політична партія 640
громадська організація 1884
громадська спілка 21
релігійна організація 610
профспілка, об'єднання профспілок 776
творча спілка (інша професійна організація) 19
благодійна організація 312
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 488
орган самоорганізації населення 28
   
Довідково  
Відокремлені підрозділи юридичних осіб 1422
у тому числі  
  філія (інший відокремлений підрозділ) 1375
  представництво 47