Прес-випуск

 

Обсяги реалізованої продукції промисловості у 2021 році

 

Підприємства області у 2021р. реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на 39 млрд.грн. Із загального обсягу реалізації 69% припадало на продукцію переробної промисловості, 19% – підприємств із постачання електроенергії, газу, пари, 10% – добувної промисловості, 2% – водопостачання, каналізації та поводження з відходами.

У структурі реалізації переробної промисловості 37% займала продукція підприємств із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 11% – з виготовлення виробів із деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, 8% – машинобудування.

 

 

Тетяна Кривошеєва 676530