Прес-випуск

 

Заробітна плата в області в листопаді 2021 року

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників  підприємств, установ та організацій Чернігівської області в листопаді 2021 року  становила 11628 грн. Це в 1,9 раза вище мінімальної заробітної плати (6000 грн) та на 20,9% – ніж рік тому.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) порівняно з листопадом 2020 року зросла на 9,3%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (18571 грн), в установах фінансової та страхової діяльності (15637 грн), на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства (14908 грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (14877 грн), в установах державного управління й оборони; обов'язкового соціального страхування (14707 грн), на підприємствах складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту (14585 грн), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (14392 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у сфері творчості, мистецтва та розваг, у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві  меблів,  іншої  продукції, ремонті і монтажі машин і устатковання, де нарахування не перевищили 62% середнього рівня в економіці області.

Серед регіонів України найвищий рівень оплати праці спостерігався в м.Києві (21144 грн), найнижчий – у Херсонській (11314 грн), Чернівецькій (11340 грн), Кіровоградській (11450 грн) та Волинській (11597 грн) областях.

 

 

Інна Юрченко  675087