Прес-випуск

Обсяги реалізованої продукції

промисловості в січні–червні 2021 року

 

Підприємства області в січні–червні 2021р. реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на 18 млрд.грн. Із загального обсягу реалізації   68% припадало на продукцію переробної промисловості, 21% – підприємств із постачання електроенергії, газу, пари, 9% – добувної промисловості, 2% – водопостачання, каналізації та поводження з відходами.

У структурі реалізації переробної промисловості 39% займала продукція підприємств із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 10% – з виготовлення виробів із деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, 7% – машинобудування.

 

Тетяна Кривошеєва 676530