Прес-випуск

 

Наукова діяльність Чернігівщини у 2020 році

 

Загальний обсяг витрат на виконання наукових досліджень і розробок (далі – НДР) організацій Чернігівщини становив 70 млн.грн. Більше половини витрат (56%) було використано на прикладні дослідження. Основним джерелом фінансування наукових розробок в області були власні (55% загального обсягу) та бюджетні (38%) кошти.

На кінець 2020р. загальна кількість працівників організацій, які здійснювали НДР в області, становила 510 осіб, з них 235 жінок. Серед спеціалістів налічувалося 224 дослідники, 52 техніки та 234 особи допоміжного персоналу. Із загальної чисельності дослідників науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) має 70 осіб, з них жінок – 32 особи.

 

 

Валентина Білецька 77 48 92