Прес-випуск

 

Обсяги реалізованої продукції промисловості в січні–вересні 2021 року

 

Підприємства області в січні–вересні 2021р. реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на 28 млрд.грн. Із загального обсягу реалізації 69% припадало на продукцію переробної промисловості, 19% – підприємств із постачання електроенергії, газу, пари, 10% – добувної промисловості, 2% – водопостачання, каналізації та поводження з відходами.

У структурі реалізації переробної промисловості 38% займала продукція підприємств із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 11% – з виготовлення виробів із деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, 7% – машинобудування.

 

 

Тетяна Кривошеєва 676530