Прес-випуск

 

Капітальні інвестиції в Чернігівській області в I півріччі 2020 року

 

У I півріччі 2020р. обсяг капітальних інвестицій підприємств та організацій Чернігівщини становив 2311 млн.грн. Майже всі вони (99% загального обсягу) вкладені в матеріальні активи.

На придбання, модернізацію та вдосконалення машин, обладнання та інвентаря спрямовано 36% інвестицій, у будівлі житлові та нежитлові, інженерні споруди по 25% в кожному,  транспортні засоби – 8%.

Основним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій (82% загального обсягу). За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 11% усіх інвестицій,  коштів населення на будівництво житла – 4%.

Більше половини (53%) капітальних інвестицій використано в сільському, лісовому та рибному господарстві, 17% – підприємствами промисловості, 11% – будівництва, 9% – підприємствами державного управління й оборони; обовязкового соціального страхування.

 

 

Валентина Білецька  77 48 92