Прес-випуск

 

Наукова діяльність Чернігівщини у 2019 році

 

Загальний обсяг витрат на виконання наукових досліджень і розробок (далі – НДР) організацій Чернігівщини становив 46 млн.грн. Майже половину витрат (49%) було використано на прикладні дослідження, 43% – на виконання науково-технічних (експериментальних) розробок, решта – на фундаментальні  дослідження. Основним джерелом фінансування наукових розробок в області були власні (54% загального обсягу) та бюджетні (32%) кошти. Зокрема, за рахунок  коштів державного бюджету профінансовано 13% витрат.

На кінець 2019р. загальна кількість працівників організацій, які здійснювали НДР в області, становила 518 осіб, з них 229 жінок. Серед спеціалістів налічувалося 218 дослідників, 31 технік та 269 осіб допоміжного персоналу. Із загальної чисельності дослідників науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) має 71 особа, з них жінок – 36 осіб.

 

 

Валентина Білецька  77 48 92