Прес-випуск

 

Обсяги реалізованої продукції промисловості в січні–березні 2020 року

 

Підприємства області в січні–березні 2020р. реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на 7761 млн.грн. Із загального обсягу реалізації   66% припадає на продукцію переробної промисловості, 27% – підприємств із постачання електроенергії, газу, пари, 5% – добувної промисловості, 2% – водопостачання, каналізації та поводження з відходами.

У структурі реалізації переробної промисловості 40% займає продукція підприємств із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, 9% – з виготовлення виробів із деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, 6% – машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

 

 

Тетяна Кривошеєва 676530