Прес-випуск

 

Міждержавний рух населення

області у 2019 році

 

 

Чернігівська область має незначний обмін мігрантами з країнами світу. У 2019 році кількість іммігрантів (150 осіб) була майже однаковою з кількістю емігрантів (147 осіб).

Домінуючим є обмін мігрантами з країнами СНД (85% прибулих і 59% вибулих). Найбільше – із Російською Федерацією, звідки в область приїхали 60 осіб, виїхали – 32 особи та з Білоруссю (відповідно, 38 і 12 осіб). До Литви в односторонньому порядку виїхали 35 осіб, тому з цією країною склалося найвище від’ємне сальдо.

Серед інших країн популярними для імміграції залишаються Німеччина й США, у результаті якої міграційне скорочення склало, відповідно, 28 і 15 осіб.

Географія закордонних міграційних переміщень досить широка: Австрія, Велика Британія, Іспанія, Італія, Словаччина, Нідерланди, Швейцарія, Ізраїль, Ірак, Йорданія, Сирійська Арабська Республіка, Туреччина,  Єгипет.

Характеристика статевого співвідношення емігрантів та іммігрантів свідчить про перевагу чоловіків у потоці прибулих – 54%, а в потоці вибулих вища частка жінок – 59%.

 

Людмила Самусь  676494