Прес–випуск

 

Заробітна плата в області у 2019 році

 

На підприємствах, в установах та організаціях Чернігівської областіу 2019 році було зайнято майже 177 тис. штатних працівників. На оплату їхньої праці спрямовано 17381 млн.грн. Номінальна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника становила 8206 грн (в Україні – 10497 грн), що на 17,3% більше, ніж у 2018 році.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) за рік зросла на 9,1%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (15623 грн), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (12990 грн), в установах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (11679 грн), фінансової та страхової діяльності (11254 грн), на підприємствах із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (10195 грн), виготовлення виробів із деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (10067 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у сфері творчості, мистецтва та розваг, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги, де нарахування не перевищили 72,9% середнього рівня в економіці області.

 

 

Інна Юрченко 675087