Прес-випуск

 

Обсяги реалізованої продукції промисловості в січні–вересні 2020 року

 

Підприємства області в січні–вересні 2020р. реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на 24,3 млрд.грн. Із загального обсягу реалізації   73,4% припадає на продукцію переробної промисловості, 18,3% – підприємств із постачання електроенергії, газу, пари, 6,1% – добувної промисловості, 2,2% – водопостачання, каналізації та поводження з відходами.

У структурі реалізації переробної промисловості 44% займає продукція підприємств із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, 11% – з виготовлення виробів із деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, 6% – машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

 

 

Тетяна Кривошеєва 676530