Прес-випуск

 

Обсяги реалізованої продукції промисловості у 2019 році

 

Підприємства області у 2019р. реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на 34122 млн.грн. Із загального обсягу реалізації 70% припадає на продукцію переробної промисловості, 19% – підприємств із постачання електроенергії, газу, пари, 10% – добувної промисловості, 1% – водопостачання, каналізації та поводження з відходами.

У структурі реалізації переробної промисловості 41% займає продукція підприємств із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, 9% – з виготовлення виробів із деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, 7% – машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

 

 

Тетяна Кривошеєва 676530