Прес-випуск

 

 

Капітальні інвестиції в Чернігівській області

в I півріччі 2019 року

 

 

У I півріччі 2019р. на розвиток економіки Чернігівщини використано 3177 млн. грн капітальних інвестицій. Майже всі вони (98% загального обсягу) вкладені в матеріальні активи.

На придбання, модернізацію та вдосконалення машин, обладнання та інвентаря спрямовано  40% інвестицій, у житлові та нежитлові будівлі – 25%,  транспортні засоби – 19%, інженерні споруди – 8%.

            Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств і організацій (75% загального обсягу). За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 13% усіх інвестицій,  коштів населення на будівництво житла – 4%.

Більше половини (51%) капітальних інвестицій використано в сільському, лісовому та рибному господарстві, 15% – підприємствами промисловості,    11% – будівництва, 10% – підприємствами державного управління й оборони; обовязкового соціального страхування.

         

 

Валентина Білецька  77 48 92