Прес-випуск

 

Капітальні інвестиції в Чернігівській області в січні–вересні 2019 року

 

У січні–вересні 2019р. на розвиток економіки Чернігівщини використано 5376 млн.грн капітальних інвестицій. Майже всі вони (98% загального обсягу) вкладені в матеріальні активи.

На придбання, модернізацію та вдосконалення машин, обладнання та інвентаря спрямовано  38% інвестицій, у житлові та нежитлові будівлі – 25%,  транспортні засоби – 20%, інженерні споруди – 9%.

            Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств і організацій (73% загального обсягу). За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 16% усіх інвестицій,  коштів населення на будівництво житла – 4%.

Половину капітальних інвестицій використано в сільському, лісовому та рибному господарстві, 15% – підприємствами промисловості, 13% – підприємствами державного управління й оборони; обовязкового соціального страхування, 10% – будівництва.

 

 

Валентина Білецька  77 48 92