Прес-випуск

 

Капітальні інвестиції в Чернігівській області

в I півріччі 2018 року

 

У I півріччі 2018р. на розвиток економіки Чернігівщини використано 3531 млн.грн капітальних інвестицій. Майже всі вони вкладені в матеріальні активи.

На придбання, модернізацію та вдосконалення машин, обладнання та інвентаря спрямовано 62% інвестицій, у житлові та нежитлові будівлі – 17%,  транспортні засоби – 9%, інженерні споруди – 5%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств і організацій (83% загального обсягу). За бюджетні кошти освоєно 7% усіх інвестицій. Частка коштів населення на будівництво житла склала 4%.

Найбільше (49%) капітальних інвестицій використано в сільському, лісовому та рибному господарстві, 30% – підприємствами промисловості, 8% – будівництва.

Суттєві обсяги коштів інвестовано підприємствами міста Прилуки  – 20% загального обсягу, обласного центру – 16% та Варвинського району –  13%.

У розрахунку на одну особу населення області освоєно 3468 грн капітальних інвестицій. Найбільше коштів на одного мешканця освоєно у Варвинському районі (27868 грн), найменше – у Н.-Сіверському районі (635 грн).

 

Білецька 774892