Прес-випуск

 

Іноземні інвестиції в області станом на 1 липня 2018 року

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), унесених в економіку Чернігівщини з початку інвестування, на 1 липня 2018р. становив 431 млн.дол. США, та в розрахунку на одну особу населення склав 423 дол.США.

Інвестиції надійшли з 38 країн світу. З країн ЄС з початку інвестування внесено 409 млн.дол., з інших країн світу – 22 млн.дол.

До основних країн-інвесторів, на які припадає 90% загального обсягу прямих інвестицій входять: Велика Британія, Кіпр, Швейцарія та Нідерланди.

На промислових підприємствах зосереджено 93% загального обсягу прямих інвестицій, на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства – 3%.

 

Рожковська 774892