Прес-випуск

 

Обсяги реалізованої продукції промисловості в січні–червні 2018 року

 

Підприємства області в січні–червні 2018р. реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на 15713 млн.грн. Із загального обсягу реалізації 66% припадає на продукцію переробної промисловості, 21% – підприємств із постачання електроенергії, газу, пари, 12% – добувної промисловості, 1% – водопостачання, каналізації та поводження з відходами.

У структурі реалізації переробної промисловості 34% займає продукція підприємств із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, 12% – продукція підприємств з виготовлення виробів із деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності.

Майже дві третини (65%) загального обсягу промислової продукції області реалізували підприємства обласного центру та міста Прилуки.

 

Кривошеєва 676530