Прес-випуск

 

Зареєстрований ринок праці Чернігівської області в грудні 2016 року

 

За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних області в грудні 2016р. збільшилася на 15% та на кінець місяця становила 12,4 тис. осіб. Допомогу з безробіття отримувало майже 80% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки, третина – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, упродовж грудня 2016р. зменшилася на 29% й на кінець місяця становила 0,7 тис. Навантаження зареєстрованих безробітних становило 17 осіб на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).

 

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (20% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1%).

За сприяння державної служби зайнятості у 2016р. було працевлаштовано 13,1 тис. осіб, або кожен третій громадянин, який мав статус безробітного.

            Середній розмір допомоги з безробіття в грудні 2016р. складав 1908 грн, що на 19% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

 

Максименко 41311