Прес-випуск

 

Склад населення м.Чернігова за статтю та віком

 

На 1 січня 2015р. в обласному центрі постійно проживали 288,9 тис. осіб – це 27,6% загальної чисельності населення області. У статевій структурі населення міста, як і загалом в області, переважали жінки, питома вага яких складала 54,1% постійних жителів (156,2 тис. осіб), чоловіків -   45,9% (132,7 тис. осіб).

Серед жителів міста 13,1% (37,7 тис. осіб) – це діти віком 0–14 років. У 2014 році їх кількість збільшилася на 2,1%. У цій віковій групі переважала чоловіча стать: на 1000 дівчат припадало 1055 хлопців, адже традиційно їх народжується більше.

Чернігівці віком 15–64 роки складали 72,8% населення міста (210,3 тис. осіб). Ця вікова група є основним постачальником трудових ресурсів. У цьому віці на 1000 жінок налічувалося 899 чоловіків. Стійке перевищення чисельності жінок над чисельністю чоловіків починається з 34 років і з віком зростає.

Найстарша вікова група населення (65 років і старше) складала 14,2% жителів міста (40,9 тис.осіб). У цьому віці на 1000 жінок налічувалося 510 чоловіків.

Середній вік жителів м.Чернігова складав 41 рік. Жінки міста старші за чоловіків – відповідно 43,4 та 38,2 року. 

 

Гарячун  675087