Прес-випуск

 

Склад населення Чернігівської області за статтю

 

Структура населення області за статтю характеризується стабільною перевагою представниць жіночої статі. На початок 2015р. в області постійно проживали 1047,1 тис. осіб, кількість населення жіночої статі становила
572,0 тис. осіб (54,6% від загальної чисельності постійного населення)
. У розрахунку на кожну тисячу чоловічого населення припадало 1204 жінки (у міських поселеннях – 1193, у сільській місцевості1225).

Для молодших вікових груп характерною є перевага чоловічої статі. У віковій групі 0–14 років  на 1000 дівчат налічувалося 1047 хлопців. У віці 15–64 роки на 1000 жінок припадає 932 чоловіка. Стійке перевищення чисельності жінок над чисельністю чоловіків починається з 35 років.

Серед мешканців віком 65 років і старше на 1000 жінок припадає лише 448 чоловіків.

Найбільша диспропорція в статевому складі населення області зафіксована в Бобровицькому районі (на тисячу жіночого населення припадає 791 чоловік), а найменша – у Сосницькому (869) та Талалаївському (861) районах.

 

Шматко  675087