Прес-випуск

 

Капітальні інвестиції в області за січень–червень 2015 року

 

За січень–червень 2015р. на розвиток економіки Чернігівщини використано 1157,7 млн.грн. капітальних інвестицій. Майже всі вони (99,2% загального обсягу) вкладені  в матеріальні активи.

На придбання, модернізацію та вдосконалення машин, обладнання та інвентаря спрямовано 50,1% інвестицій, у житлові та нежитлові будівлі – 26,4%,  інженерні споруди – 6,3%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій (82,7% загального обсягу). Частка коштів населення, використаних на будівництво житла склала 8,7%. За бюджетні кошти освоєно 4,3% всіх інвестицій.

Найбільше (37,3%) капітальних інвестицій використано підприємствами  промисловості, 32,8% – сільського, лісового та рибного господарства, 19,1% – будівництва.

Суттєві обсяги коштів інвестовано підприємствами м.Прилук – 24% та  обласного центру – 23% загального обсягу.

У розрахунку на одну особу населення області освоєно 1100 грн. капітальних інвестицій. Найбільше коштів на одного мешканця освоєно в м.Прилуках  (4795 грн.), найменше – у Сосницькому  районі (151 грн.).

 

Калініна 676591