Прес-випуск

 

Про наукову та науково-технічну діяльність в області

за січень–червень 2015 року

 

Упродовж І півріччя 2015р. в Чернігівській області наукові дослідження та розробки виконували 14 організацій різних секторів та галузей науки.

Ними виконано наукових та науково-технічних робіт на суму 15,5 млн.грн. Науково-технічні розробки становили 47% загального обсягу робіт, науково-дослідні роботи – 51%.

Майже дві третини обсягу науково-технічних робіт на суму 11 млн.грн. виконано в галузі природничих наук (з них 59% – біологічні), чверть на суму 4 млн.грн – у галузі технічних наук.

Із державного бюджету на виконання наукових та науково-технічних робіт надійшло 6,8 млн.грн., або майже половина загального обсягу внутрішніх витрат (у І півріччі 2014р. – більше 7 млн.грн.). Пріоритетним напрямом бюджетного фінансування залишається діяльність у галузях сільськогосподарських та біологічних наук, в які спрямовано, відповідно,  47%  та 43% загального обсягу бюджетних коштів.

Загальна чисельність працюючих у наукових організаціях станом на 1 липня  2015р. становила  688 осіб, в їх числі 4 доктори і 35 кандидатів наук.

Найбільш активними в проведенні наукових досліджень та розробок були Ніжинський НВК "Прогрес" і Чернігівський інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААНУ.

 

Наумець 776440