Прес-випуск

 

Наукова та науково-технічна діяльність в області в січні–вересні 2014 року

 

Упродовж 9 місяців 2014р. науковою та науково-технічною діяльністю займалися 17 організацій області, майже половина з яких (47,1%) відноситься до державного сектору економіки, 35,3% – до підприємницького, 17,6% – до вищої освіти.   

Ними виконано наукових і науково-технічних робіт на суму 26,8 млн.грн. Науково-дослідні роботи становили половину загального обсягу робіт, науково-технічні розробки – 48,8%, науково-технічні послуги – лише 1,3%.

Більше половини обсягу науково-технічних робіт на суму 14,8 млн.грн. виконано в галузі природничих наук (з них 50,4% – сільськогосподарські), на 10,6 млн.грн. (39,5%) – у галузі технічних наук.

Із державного бюджету на виконання наукових та науково-технічних робіт надійшло 12 млн.грн., або 46,2% загального обсягу внутрішніх витрат (за 9 місяців 2013р. частка державних коштів становила 25,6%). Пріоритетним напрямом бюджетного фінансування залишається діяльність у галузях сільськогосподарських та біологічних наук, в які спрямовано, відповідно, 48,2%  та 41,4% загального обсягу бюджетних коштів.

На 1 жовтня 2014р. в наукових організаціях  працювало 749 осіб, в їх числі 4 доктори і 40 кандидатів наук.

Найбільш активними в проведенні наукових досліджень та розробок були Ніжинський НВК "Прогрес" і Чернігівський інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААНУ.

 

Рябова 676670