Прес-випуск

 

Доходи і витрати населення області за 2012 рік

 

За остаточними розрахунками, номінальні доходи населення області за 2012р. порівняно з 2011р. зросли на 12,3% і склали 29654 млн.грн. Наявний  доход, який може бути використаний населенням на придбання споживчих товарів та послуг, збільшився на 14,9% (в Україні – на 14,6%).

 Наявний доход одного жителя області у 2012р. становив 22769,6 грн.,  України – 25206,4 грн.  При цьому реальний доход, визначений з урахуванням цінового фактора (індекса інфляції), виріс на 16,2%, у цілому в Україні на 13,9%.

Наявний доход виріс за рахунок прибутку та змішаного доходу одержаного в результаті виробничої діяльності на 11,7%, заробітної плати – на 11,6% та соціальних допомог – на 11,5%. При цьому частка заробітної плати (36,9% суми доходів) перевищує частку соціальних допомог (24,2%).

Переважну частину витрат населення (79,4%) становили витрати на придбання товарів та послуг (у 2011р. – 78,1%). У цілому в Україні на цю складову витрат припадає 82% загальної суми.

Заощадження населення нашої області у 2012р. зросли на 27,4% порівняно з 2011р., в Україні –  на 19,6%.

 

Радченко 676423