Прес-випуск

До міжнародного дня людей похилого віку

 

Кількість постійного населення Чернігівської області  на 1 січня 2011р. складала 1089,7 тис. осіб, серед яких  316,7 тис.  – особи пенсійного віку (91,1тис.– чоловіки, 225,6тис. – жінки).

Їх  питома вага в загальній чисельності постійного населення області  становить 29,1% і є найвищою серед усіх регіонів (в Україні – 24,7%). Частка населення пенсійного віку в міських поселеннях становила 24%, у сільській місцевості – 37,4%.

За підсумками 2010р. на кожну тисячу населення працездатного віку припадало 508 осіб пенсійного віку (в Україні – 411). Це найвищий показник серед областей України, величина якого визначається співвідношенням вікових груп, яке склалося в сільській місцевості Чернігівщини, де на 1000 працездатного населення припадає 757 осіб пенсійного віку (у сільській місцевості України – 473).

 

Дусь 675087