Головне управління статистики
у Чернігівській області
RSS Контакти Зворотній зв'язок Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України

Графік оприлюднення експрес-випусків у 2024 році
Населення та міграція | Ринок праці | Населені пункти та житло | Національні рахунки | Сільське, лісове та рибне господарство | Промисловість | Зовнішньоекономічна діяльність | Ціни


Дата останнього поновлення: 17.06.2024

Перелік матеріалів
Індекс відпові-дального підрозділу
Дата оприлюднення
Період, за який підготовлено експрес-випуск
січень лютий березеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень

Демографічна та соціальна
статистика

 
Населення та міграція
Демографічна ситуація 03.2 19
01-11.
2023
20
01-12.
2023
19
01.
2024
19
01-02.
2024
20
01-03.
2024
19
01-04.
2024
19
01-05.
2024
20
01-06.
2024
19
01-07.
2024
21
01-08.
2024
19
01-09.
2024
19
01-10.
2024

Ринок праці
 
Зайнятість та безробіття
Зайнятість та безробіття населення 09 27
01-03.
2024
26
01-06.
2024
26
01-09.
2023
Оплата праці та соціально-
трудові відносини
Заробітна плата 09 30
12.2023
29
01.2024
29
02.2024
30
03.2024
29
04.2024
01
05.2024
29
07.2024
30
08.2024
29
09.2024
29
10.2024
30
11.2024
31
06.2024
Заборгованість із виплати заробітної плати 09 31
12.2023
01
01.2024
01
02.2024
02
03.2023
02
05.2024
01
06.2024
01
08.2024
02
10.2024
30
04.2024
30
07.2024
30
09.2024
31
11.2024

Населені пункти та житло
 
Про оплату населенням житлово-комунальних послуг 09 15
IV кв.
2023
24
I кв.
2024
23
II кв.
2024
25
III кв.
2024

Економічна статистика
 
Національні рахунки
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (посилання на експрес-випуск, розміщений на вебсайті Держстату) 02 10
2023
(попередні дані)
Доходи та витрати населення по регіонах (посилання на експрес-випуск, розміщений на вебсайті Держстату) 09 30
2023
(попередні дані)

Економічна діяльність
 

Сільське, лісове та рибне
господарство

 
Індекс сільськогосподарської продукції 07 22
2023
(попередні дані)
20
01.
2024
20
01-02.
2024
23
01-03.
2023
22
01-04.
2023
21
01-05.
2023
23
01-06.
2023
21
01-07.
2023
24
01-08.
2023
22
01-09.
2023
22
01-10.
2023
24
01-11.
2023

Промисловість
 
Промислове виробництво 08 02
01-11.
2023
01
2023
04
01.
2024
01
01-02.
2024
02
01-03.
2024
03
01-05.
2024
01
01-06.
2024
03
01-07.
2024
02
01-08.
2024
09
01-09.
2024
02
01-10.
2024
31
01-04.
2024

Зовнішньоекономічна діяльність

 
Зовнішня торгівля товарами 06 16  
01-11.
2023
15  
2023
18  
01.2024
16  
01-02.
2024
16  
01-03.
2024
17  
01-04.
2024
16
01-05.
2024
15
01-06.
2024
16
01-07.
2024
16
01-08.
2024
15
01-09.
2024
17
01-10.
2024
Зовнішня торгівля послугами 06 15
2023
16
І кв.
2024
15
І півр.
2024
15
9 міс.
2024

Ціни
 
Індекси споживчих цін 05 15  
12.2023
14  
01.2024
13  
02.2024
12  
03.2024
15  
04.2024
13  
05.2024
15
06.2024
14
06.2024
13
08.2024
15
09.2024
13
10.2024
13
11.2024

*Довідково:
 
Індекс
відповідального   
підрозділу
Назва
відповідального
підрозділу
   
02 Відділ планування, поширення інформації та комунікацій
03.2 Відділ переписів та демографічної статистики
05 Відділ реєстрації цін
06 Відділ підготовки даних структурної статистики, статистики зовнішньоекономічної діяльності та енергетики
07 Відділ підготовки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища
08 Відділ підготовки даних короткотермінової статистики
09 Відділ обробки даних соціальної статистики