x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Головне управління статистики
у Чернігівській області
 

Соціально-економічне становище Чернігівської області

Статистичний бюлетень "Cоціально-економічне становище Чернігівської області" містить статистичну інформацію про основні показники соціально-економічного розвитку області в порівнянні з відповідним періодом попереднього року. Показники наведено за видами економічної діяльності в цілому по області та в розрізі міст обласного значення та районів.

Містить аналітичну доповідь та статистичні таблиці.


Бюлетень сформовано за такими розділами:

 1. Основні показники соціально-економічного розвитку області

 2. Населення та міграція

 3. Зайнятість та безробіття

 4. Оплата праці та соціально-трудові відносини

 5. Освіта

 6. Діяльність підприємств

 7. Послуги

 8. Внутрішня торгівля

 9. Капітальні інвестиції

10. Сільське, лісове та рибне господарство

11. Енергетика

12. Промисловість

13. Будівництво

14. Транспорт і зв'язок

15. Туризм

16. Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

17. Зовнішньоекономічна діяльність

18. Споживчі ціни

19. Наука

20. Навколишнє середовище


 
Кількість стор. - 120
З приводу придбання бюлетеня звертатися в Головне управління статистики у Чернігівській області:
м.Чернігів, вул.Гонча, 37, кімн.404, тел. 676-423.