Графік подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності в серпні 2022 року

п/п

 

Індекс форми

 

Періодичність

Назва форми

2 серпня

1.

24-сг

місячна

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин  (25.06.2021 № 159)

2.

37-сг

місячна

Звіт про збирання врожаю сільськогоспо-дарських культур   (25.06.2021 № 161)

4 серпня

3.

1-торг

місячна

Звіт про товарооборот торгової мережі  (25.06.2021 № 148)

5 серпня

4.

1-зерно

місячна

Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання  (25.06.2021 № 169)

5.

21-заг

місячна

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства   (25.06.2021 № 165)

6.

51-авто

місячна

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом   

(25.06.2021 № 142)

7.

2-етр

місячна

Звіт про роботу міського електротранспорту   (25.06.2021 № 141)

8.

51-вод

місячна

Звіт про роботу підприємства водного транспорту  (25.06.2021 № 140)

8 серпня

9.

4-мтп

місячна

Звіт про використання та запаси палива  (06.07.2021 № 176 (у редакції від 19.08.2021 № 216))

10.

1-ПВ

місячна

Звіт із праці   (25.06.2021 № 135)

11.

3-борг

місячна

Звіт про заборгованість з оплати праці  (25.06.2021 № 136)

10 серпня

12.

1-П

місячна

Звіт про виробництво промислової продукції за видами (25.06.2021 № 151)

13.

1-опт

місячна

Звіт про обсяг оптового товарообороту  (25.06.2021 № 147)

14.

2К-П

місячна

Обстеження ділової активності промислового підприємства  (21.05.2019 №163)

12 серпня

15.

1-ПЕ

місячна

Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості  (25.06.2021 № 152)

15 серпня

16.

1-кб

місячна

Звіт про виконання будівельних робіт    (25.06.2021 № 149)

22 серпня

17.

1-ціни (пром)

місячна

Звіт про ціни виробників промислової продукції  (17.06.2021  № 118)

18.

1-РСО (вд

1 раз на рік

Анкета обстеження економічної діяльності підприємства (16.12.2021  № 311)