Графік подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності в січні 2021 року

п/п

 

Індекс форми

 

 Періодичність

 Назва форми

04 січня

1.

24-сг

місячна

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

(06.07.2018 №135)

2.

1-торг

місячна

Звіт про товарооборот торгової мережі

(16.07.2018 №153)

3.

1-опт

місячна

Звіт про обсяг оптового товарообороту

(13.07.2018 №149)

4.

1-торг (нафтопродукти)

місячна

Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (16.07.2018 №154)

5.

4-мтп

місячна

Звіт про використання та запаси палива

(31.08.2016 №162)

6.

1-П

місячна

Звіт про виробництво промислової продукції за видами (31.05.2019 №180)

7.

11-заг

квартальна

Звіт про  надходження сільськогосподарських  тварин на переробні підприємства 

(25.09.2015 №219 (зі змінами))

8.

13-заг

квартальна

Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства (10.05.2019 №151)

9.

1-ціни (житло)

квартальна

Звіт про ціни на ринку житла 

(04.07.2014 №207 (зі змінами))

05 січня

10.

29-сг

річна

Звіт про площі та валові збори сільськогоспо-дарських  культур,  плодів, ягід і винограду   (20.01.2020 №52)

11.

9-сг

річна

Звіт про використання добрив і пестицидів   (09.01.2020 №35)

12.

1-зерно

місячна

Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах
(21.08.2018 №173)

13.

51-авто

місячна

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (21.06.2019 №223)

14.

2-етр

місячна

Звіт про роботу міського електротранспорту (13.04.2016 №60)

15.

51-вод

місячна

Звіт про роботу підприємства водного транспорту (14.06.2019 №213)

11 січня

16.

1-ПВ

місячна

Звіт з праці (10.06.2016 №90)

17.

1-ПВ

квартальна

Звіт з праці (31.07.2019 №259)

18.

2К-П

місячна

Обстеження ділової активності промислового

підприємства (21.05.2019 №163)

19.

2К-С

квартальна

Обстеження ділової активності сільськогоспо-дарського підприємства (17.07.2017 №172)

20.

2К-Б

квартальна

Обстеження ділової активності будівельного підприємства   (17.07.2017 №172)

21.

2К-Т

квартальна

Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів     (17.07.2017 №172)

22.

2К-СП

квартальна

Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг  (17.07.2017 №172)

23.

9-зез

квартальна

Звіт про експорт-імпорт послуг (17.06.2020 №182)      

24.

10-зез

квартальна

Звіт підприємства з іноземними інвестиціями (13.06.2019 №206)

25.

13-зез

 квартальна

Звіт підприємства про інвестиції за кордон     (13.06.2019 №206)

12 січня

26.

1-ПЕ

місячна

Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості  (31.05.2019 №178)

15 січня

27.

1-заборгованість (ЖКГ)

місячна

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг (22.07.2019 №255)

28.

1-кб

місячна

Звіт про виконання будівельних робіт

(21.06.2019 №224)

29.

14-зез

квартальна

Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу

(21.07.2017 №190)

20 січня

30.

1-нк

річна

Звіт про роботу аспірантури (19.06.2020 №189)

31.

24

річна

Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами  (10.05.2019 №148)

32.

6-сільрада

річна

Звіт про об’єкти погосподарського обліку      (14.01.2020 №44)

33.

21-заг

річна

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (10.05.2019 №151)

34.

1-риба

річна

Звіт про добування водних біоресурсів            (09.01.2020 №36)

35.

2-тп (повітря)

річна

Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів   (18.12.2019 №405)

22 січня

36.

1-ціни (пром)

місячна

Звіт про ціни виробників промислової продукції (20.07.2017 №182)

25-січня

37.

1-послуги

квартальна

Звіт про обсяги реалізованих послуг

(13.06.2019 №208)

38.

31-авто

квартальна

Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення (14.06.2019 №214)

39.

31-вод

квартальна

Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом (14.06.2019 №212)

40.

1-опт

квартальна

Звіт про товарооборот торгової мережі

(16.07.2018 №153)

41.

3-торг

квартальна

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі (16.07.2018 №153)

42.

2-інвестиції

квартальна

Звіт про капітальні інвестиції (26.08.2020 №256)