Головне управління статистики
у Чернігівській області
RSS Контакти Зворотній зв'язок Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України
 

Витяг із комплексної програми

Головного управління статистики у Чернігівській області на 2019 рік

І Державні статистичні спостереження

1 Демографічна та соціальна статистика

1.01 Населення та міграція
   1.01.01 Демографія і перепис
   1.01.02 Міграція

1.02 Ринок праці
   1.02.01 Зайнятість та безробіття
   1.02.02 Оплата праці та соціально-трудові відносини

   1.03 Освіта
   1.04 Охорона здоров'я
   1.05 Доходи та умови життя
   1.06 Соціальний захист
   1.07 Населені пункти та житло
   1.08 Правосуддя та злочинність
   1.10 Cуспільна діяльність

2 Економічна статистика

2.01 Макроекономічна статистика
   2.01.01 Тенденції ділової активності

2.02 Національні рахунки
   2.02.02 Регіональні рахунки

2.03 Економічна діяльність
   2.03.01 Діяльність підприємств
   2.03.02 Послуги
   2.03.03 Внутрішня торгівля
   2.03.04 Капітальні інвестиції
   2.03.05 Основні засоби
   2.03.07 Сільське, лісове та рибне господарство
   2.03.08 Енергетика
   2.03.09 Промисловість
   2.03.10 Будівництво
   2.03.11 Транспорт
   2.03.12 Туризм
   2.03.14 Реєстр статистичних одиниць

   2.04 Державні фінанси, податки та публічний сектор

2.05 Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
   2.05.01 Зовнішня торгівля товарами
   2.05.02 Зовнішня торгівля послугами
   2.05.03 Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

2.06. Ціни
   2.06.01 Споживчі ціни
   2.06.02 Ціни виробників

2.07 Наука, технології та інновації
   2.07.01 Наука
   2.07.02 Iнновації

3 Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей

   3.01 Навколишнє середовище
   3.02 Регіональна статистика
   3.03 Інформаційне суспільство
   3.04. Комплексні статистичні продукти та інша багатогалузева статистична інформація

ІІ. Інші види статистичної діяльності