Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

100,3

94,0

94,0

93,0

93,4

94,3

96,7

98,0

98,1

98,3

98,6

 

 Добувна та переробна промисловість

B+C

100,7

92,5

90,6

90,0

91,0

92,4

95,3

96,9

97,1

97,4

97,8

 

  Добувна промисловість і розроблення

  кар'єрів

B

106,4

106,1

105,9

101,9

100,0

99,9

99,3

100,2

101,2

102,1

103,0

 

  Переробна промисловість

С

99,3

89,5

87,3

87,4

89,0

90,7

94,4

96,2

96,3

96,4

96,7

 

    з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Виробництво харчових продуктів, напоїв і

    тютюнових виробів

10-12

100,5

82,9

79,6

80,6

83,6

85,6

90,1

93,2

93,6

93,4

94,5

 

    Текстильне виробництво, виробництво одягу,

    шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

 

13-15

88,7

87,4

90,2

93,9

97,8

99,3

97,8

97,0

97,1

96,4

96,5

 

    Виготовлення виробів з деревини,

    виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

104,2

114,7

115,0

113,0

112,5

114,8

117,2

117,5

113,7

113,2

112,8

 

    Виробництво коксу та продуктів

    нафтоперероблення1

19

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

    Виробництво хімічних речовин і

    хімічної продукції

20

49,9

71,6

88,4

96,2

94,2

96,5

101,1

101,3

99,7

101,1

99,6

 

    Виробництво основних фармацевтичних

    продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 

    Виробництво гумових і пластмасових виробів,

    іншої  неметалевої мінеральної продукції

 22, 23

93,1

90,4

84,5

81,8

82,9

84,0

85,1

86,5

87,7

88,8

88,4

 

    Металургійне виробництво, виробництво

    готових металевих виробів, крім машин і

    устатковання

24, 25

97,4

107,0

109,9

107,1

104,5

107,2

108,3

109,1

112,1

119,1

118,4

 

    Машинобудування, крім ремонту і монтажу

    машин та устатковання

26-30

120,4

105,8

95,5

89,8

87,2

84,9

86,4

83,9

83,4

83,6

82,2

 

  Постачання електроенергії, газу, пари та

  кондиційованого повітря  

D

98,7

99,6

108,5

106,7

105,1

104,7

104,3

104,2

104,1

103,6

103,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.