Індекси  промислової продукції за видами діяльності

в січнілистопаді 2018 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-

2010

Листопад 2018р.

до

жовтня

2018р.

Листопад 2018р.

до

листопада 2017р.

Січень– листопад 2018р. до січня–листопада 2017р.

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

105,9

101,7

98,6

 Добувна та переробна промисловість

B+C

103,0

101,9

97,8

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

94,2

113,0

103,0

  Переробна промисловість

С

104,8

100,2

96,7

    з неї

 

 

 

 

    Виробництво харчових продуктів, напоїв та

    тютюнових виробів

10-12

112,9

103,3

94,5

    Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

104,6

97,5

96,5

    Виготовлення виробів з деревини, виробництво   паперу та поліграфічна діяльність

16-18

92,7

108,9

112,8

    Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення1

19

1

1

1

    Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

91,7

87,1

99,6

    Виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

84,4

85,0

88,4

    Металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

89,6

113,0

118,4

    Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин та

    устатковання

26-30

82,6

69,6

82,2

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

121,9

100,8

103,3

 

 

 

 

 

  _________________

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.