Індекси  промислової продукції за видами діяльності

в січні–червні 2019 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Червень 2019

до

травня 2019

Червень 2019

до

червня 2018

Січень–червень 2019

до

січня–червня 2018

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

88,7

82,9

94,7

 Добувна та переробна промисловість

B+C

88,9

82,3

94,3

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

98,8

101,9

104,6

  Переробна промисловість

С

86,6

78,5

91,9

    з неї

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв та

    тютюнових виробів

10-12

86,0

78,9

92,7

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

84,4

60,6

79,1

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

93,3

79,1

83,2

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

108,6

81,3

97,4

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

85,0

95,1

107,8

    металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

68,0

119,6

146,7

    машинобудування, крім ремонту і монтажу машин та

    устатковання

26-30

109,4

75,1

75,3

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

87,7

87,5

96,2

 

 

 

 

 

_________________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.