–озпод≥л населенн€ за р≥внем середньодушових екв≥валентних загальних доход≥в1

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

–озпод≥л населенн€ (%) за р≥внем середньодушових  екв≥валентних загальних доход≥в  у м≥с€ць, грн.

до 1920,0

83,4

74,3

66,6

58,6

48,3

23,6

16,4

4,1

1,8

1920,1Ц2280,02

16,6

25,7

14,6

13,0

19,9

16,8

15,9

9,6

3,7

2280,1Ц2640,0

Е

Е

6,6

11,4

13,4

16,5

14,5

7,5

9,2

2640,1Ц3000,0

Е

Е

4,6

7,1

8,1

16,4

14,6

12,0

4,6

3000,1Ц3360,0

Е

Е

2,3

2,5

4,4

10,8

11,0

6,0

2,9

3360,1Ц3720,0

Е

Е

2,1

2,8

1,0

7,3

10,7

11,6

15,9

3720,1Ц4080,02

Е

Е

3,2

4,6

4,9

8,6

16,9

8,1

6,4

4080,1Ц4440,0

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

5,7

10,4

4440,1Ц4800,0

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

11,7

5,2

4800,1Ц5160,0

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

8,5

7,8

понад 5160,0

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

15,2

32,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________

1 ѕочинаючи з 2011р. при розрахунках середньодушових показник≥в, а також диференц≥ац≥њ населенн€ (домогосподарств) за р≥внем матер≥ального добробуту використовуЇтьс€ шкали екв≥валентност≥. ƒл€ забезпеченн€ з≥ставност≥ показник≥в динам≥чних р€д≥в був проведений перерахунок даних 2010 року з урахуванн€м шкали екв≥валентност≥.

2 ” 2010 та 2011рр. Ц понад 1920 грн, у 2012Ц2016рр. - понад 3720 грн.