Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-2012рр.

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Усього

57

104

116

122

141

177

235

277

342

438

602

790

1016

1370

1465

1711

1974

2308

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги

28

51

63

71

76

83

123

136

159

234

317

426

586

939

1067

1216

1510

1833

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

70

118

146

119

130

177

222

281

368

511

696

883

1057

1226

1225

1777

2286

2438

Рибальство, рибництво

35

57

80

74

74

94

117

169

275

352

462

551

663

710

854

924

1041

1

Промисловість

71

136

146

159

204

277

348

399

497

619

789

1001

1257

1606

1717

1968

2297

2685

Добувна промисловість

113

227

254

254

344

567

679

770

929

1200

1618

1963

2274

2668

2710

3183

3487

3973

Переробна промисловість

66

111

136

149

195

257

325

361

457

579

729

935

1172

1509

1574

1734

2042

2398

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

98

192

197

207

223

309

387

455

541

613

798

981

1293

1661

1916

2245

2694

3113

Будівництво

97

159

150

142

157

203

302

364

421

532

672

932

1249

1506

1260

1381

1934

2027

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

75

132

123

123

142

177

211

230

270

335

465

595

748

957

1112

1349

1641

1775

Діяльність готелів та ресторанів

46

73

90

90

107

137

163

194

216

262

366

510

652

875

981

1095

1487

1581

Діяльність транспорту та зв’язку

75

138

147

162

191

265

342

424

505

641

794

980

1203

1608

1740

1999

2282

2532

Фінансова діяльність

170

275

254

254

237

279

400

472

522

723

949

1237

1727

2287

2245

2764

3251

3420

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

71

141

139

149

165

214

288

334

396

471

585

783

1021

1365

1402

1831

1896

2169

Державне управління

75

158

187

179

202

300

349

438

510

595

928

1322

1556

2157

2095

2273

2563

3017

Освіта

63

112

117

119

130

140

202

232

305

384

572

722

946

1298

1456

1704

1903

2345

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

64

110

116

114

119

126

167

202

253

322

472

604

785

1058

1174

1471

1607

1995

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

53

103

108

110

113

135

163

202

251

313

462

612

788

1099

1251

1483

1630

2140

_____________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну  статистику”.

Примітка. Дані за 1995-1999рр. перераховано згідно з Класифікацією видів економічної діяльності. До 2009р. включно дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах, крім статистично малих; починаючи з 2010 року – по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Інформація узагальнена за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), яка втратила чинність з 1 січня 2014р.

Безпосереднє порівняння даних 2010-2012 років з аналогічними даними попередніх років є некоректним.