Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

104503

8850

8,5

64214

61,4

31439

30,1

12309

11,8

Cільське, лісове та рибне господарство

A

31689

к

к

к

к

7570

23,9

2455

7,7

Промисловість

B+C+D+E

35248

к

к

к

к

6364

18,1

1733

4,9

Будівництво

F

3666

1835

50,1

1831

49,9

897

24,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

10218

4060

39,7

6158

60,3

3041

29,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5203

3060

58,8

2143

41,2

637

12,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

2037

1079

53,0

958

47,0

347

17,0

Інформація та телекомунікації

J

953

к

к

к

к

443

46,5

Фінансова та страхова діяльність

K

403

к

к

к

к

75

18,6

Операції з нерухомим майном

L

2345

к

к

к

к

1296

55,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1550

292

18,8

1258

81,2

671

43,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2608

1500

57,5

1108

42,5

317

12,2

Освіта

P

125

 –

125

100,0

86

68,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

7052

6629

94,0

423

6,0

100

1,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1013

822

81,1

191

18,9

68

6,7

Надання інших видів послуг

S

393

к

к

к

к

143

36,4

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.