Кількість підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

6105

5

0,1

388

6,4

5712

93,5

4818

78,9

Cільське, лісове та рибне господарство

A

1364

2

0,2

126

9,2

1236

90,6

1021

74,9

Промисловість

B+C+D+E

922

3

0,3

123

13,4

796

86,3

596

64,6

Будівництво

F

408

 –

15

3,7

393

96,3

343

84,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1487

 –

 –

42

2,8

1445

97,2

1278

85,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

325

 –

 –

23

7,1

302

92,9

229

70,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

147

 –

 –

7

4,8

140

95,2

115

78,2

Інформація та телекомунікації

J

162

 –

 –

1

0,6

161

99,4

138

85,2

Фінансова та страхова діяльність

K

30

 –

 –

1

3,3

29

96,7

28

93,3

Операції з нерухомим майном

L

549

 –

 –

3

0,5

546

99,5

506

92,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

317

 –

 –

4

1,3

313

98,7

285

89,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

185

 –

 –

10

5,4

175

94,6

134

72,4

Освіта

P

32

 –

 –

 –

32

100,0

30

93,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

70

 –

 –

26

37,1

44

62,9

28

40,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

38

 –

 –

6

15,8

32

84,2

26

68,4

Надання інших видів послуг

S

69

 –

 –

1

1,4

68

98,6

61

88,4

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.