Надходження молока на переробні підприємства у 2018 році

 

 

Обсяг надходжень

т

у % до 2017р.

Загальне надходження

150719

77,8

Куплено

130698

1

Надійшло на перероблення молока, виробленого переробними підприємствами

Прийнято на давальницьких засадах

20021

1

____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.