Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Чернігівській області

Інтернет-конференція


Запитань щодо соціально-економічного становища Чернігівської області не надходило.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень–вересень 2014 року

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

За підсумками січня–вересня 2014р. порівняно з відповідним періодом минулого року індекс промислової продукції становив 98,2%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва становили 91,5%, а в переробній промисловості  – 100,9%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції порівняно із січнем–вереснем минулого року збільшився на 4,6%. При цьому зросло виробництво свіжого чи охолодженого м’яса великої рогатої худоби (на 33%), вершкового масла (на 18,1%), рідкого обробленого молока (на 14,4%), ковбасних виробів (на 10,4%). Водночас спостерігалося зниження випуску жирних сирів (на 48,6%), круп (на 39,5%), хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання (на 5,9%), борошна (на 4,9%).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно із січнем–вереснем 2013р. індекс промислової продукції становив 87,9%. Менше вироблено постільних речей (на 25,6%), вовняних тканин (на 16,4%), постільної білизни (на 10,9%), більше – взуття (на 3,2%).

На підприємствах із виготовлення виробів із деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності випуск промислової продукції порівняно із січнем–вереснем 2013р. зріс на 1,5%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції за січень–вересень п.р. обсяг продукції скоротився на 16,8%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 12,1%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 4%, у машинобудуванні – на 0,4%.

Серед окремих видів продукції більше вироблено деревини уздовж розпиляної чи розколотої, шпалер, цегли невогнетривкої керамічної будівельної, блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва, вогнегасників, верстатів для оброблення деревини, автобусів; менше – елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, машин пожежних.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–вересні 2014р. порівняно із січнем–вереснем 2013р. випуск  промислового виробництва становив 98%.

 

            СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

У січні–вересні 2014р. індекс обсягу продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств, за розрахунками, становив 112,7% до січня–вересня 2013р, у т.ч. в аграрних підприємствах – 124,4%, а в господарствах населення – 101%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 118,8%, продукції тваринництва – 98,4%.

 

Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного

періоду попереднього року)

           

 

Станом на 1 жовтня п.р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошені та обмолочені на площі 379,6 тис.га, що становить 57,7% площ, посіяних під урожай поточного року. Із зібраної площі одержано 1753,6 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 8,7% більше минулорічного обсягу, при середній врожайності 46,2 ц з 1 га (рік тому – 39,0 ц).

Господарствами всіх категорій зібрано 178,1 тис.т овочів відкритого ґрунту (на 7% більше обсягу минулого року) та накопано 1493,6 тис.т картоплі (на 0,5% більше). Урожайність овочів становила 185 ц з 1 га (рік тому – 176 ц), картоплі – 192 ц з 1 га (189 ц).

Господарствами всіх категорій у січні–вересні 2014р. реалізовані на забій 48,2 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 4,8% більше, ніж у січні–вересні 2013р., вироблені 449,7 тис.т молока (на 1,2% менше) та    244,5 млн.шт. яєць (на 2,5% більше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 46,9%, молока – 61,8%, яєць – 84,1%.

За розрахунками, на 1 жовтня 2014р. загальне поголів’я великої рогатої худоби налічувало 241,4 тис. голів (на 8,1% менше, ніж на 1 жовтня 2013р.), у т.ч. корів – 125,5 тис. (на 6,8% менше); свиней – 241,2 тис. (на 3,7% менше), овець і кіз – 48,6 тис. (на 0,4% менше), птиці всіх видів – 4732,4 тис. голів (на 10,1% менше).

У господарствах населення утримувалося 44,4% великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 57,6%), 56,1% свиней, 92,2% овець і кіз та 87,8% птиці від загальної чисельності в області.    

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприєм-ствами (крім малих) власно виробленої аграрної продукції за січень–вересень 2014р. порівняно із січнем–вереснем 2013р. збільшився на 38,5%, у т.ч. рослинницької – на 46,8%, тваринницької – на 13,7%.

На 1 жовтня 2014р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, були в наявності 973,7 тис.т зерна (в 1,6 раза більше проти 1 жовтня 2013р.), у т.ч. 288 тис.т пшениці, 79,2 тис.т ячменю, 426,2 тис.т кукурудзи, 74,6 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося 161,6 тис.т (у 4,6 раза більше, ніж рік тому). В аграрних підприємствах у наявності було 729,2 тис.т зернових культур (в 1,7 раза більше, ніж на 1 жовтня 2013р.) та 95,2 тис.т соняшнику (у 4,5 раза більше).

 

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Підприємствами області за січень–вересень 2014р. виконані будівельні  роботи  на суму 448,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції в області в січні–вересні 2014р. становив 140,3% проти відповідного періоду 2013р.

            Будівництво будівель зросло в 1,7 раза, у т.ч.  житлових  – у 2,7 раза. Зменшилися обсяги на будівництві нежитлових будівель на 21%, на будівництві інженерних споруд – на 13,5%.

            Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 90,2%  від  загального  обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 5,8% та 4%  відповідно.

            Підприємствами м.Чернігова виконано 38,8% загального обсягу будівництва в області, м.Ніжина – 34,2%, м.Прилук – 19,9%.

 

ТРАНСПОРТ

 

Підприємства автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, у січні–вересні 2014р. перевезли 995,5 тис.т вантажів, що становить 92,3% рівня січня–вересня 2013р. Обсяг виконаного вантажообороту зріс на 3,6% й становив 443,1 млн.ткм.

Послугами пасажирського транспорту області скористалися 73,3 млн. пасажирів, що становить 92,6% рівня січня–вересня 2013р. Пасажирооборот виконано в обсязі 657,9 млн.пас.км (96,3%).

Послугами автомобільного транспорту області, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, скористалися 46,2 млн. пасажирів, що становить 88,3% рівня січня–вересня 2013р. Обсяг виконаного пасажирообороту становив 533,1 млн.пас.км (95,2%).

Загальні обсяги пасажирських перевезень та пасажирообороту, здійснені тролейбусним транспортом, зросли на 1,1%.

Послугами річкового транспорту з початку року скористалися  17,7 тис. пасажирів, що на 9,7% менше, ніж за січень–вересень 2013р. Обсяг виконаного пасажирообороту становив 0,3 млн.пас.км (на 11,2% менше).

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

За січеньсерпень 2014р. обсяги експорту та імпорту товарів становили, відповідно, 440 млн.дол. США та 367,3 млн.дол. США. Порівняно із січнем–серпнем  2013р. експорт  збільшився  на 26,8%,  імпорт – зменшився на 6,4%. Позитивне  сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 72,7 млн.дол. США (у січні–серпні 2013р. від’ємне – 45,3 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,20 (у січні–серпні 2013р. –  0,88).

Партнерами  підприємств та організацій області були 108 країн світу (з них 28 країн ЄС).

            До країн Європейського Союзу експортовано 33,9% товарів від загального обсягу експорту, іншим країнам – 66,1%  (за січень–серпень 2013р., відповідно, 26,3% та 73,7%).

            Серед країн-членів ЄС найвагоміші експортні поставки здійснювалися до Литви, Іспанії, Італії, Румунії, Бельґії, Німеччини, Нідерландів, Польщі та Великої Британії.

Серед інших країн найбільше експортувалися товари до Російської  Федерації, Білорусі, Азербайджану, Ірану, Ісламської Республіки, Грузії, Казахстану, Туреччини, Молдови та Китаю.

            Проти  січня–серпня 2013р. збільшився експорт товарів до Ірану, Ісламської Республіки (в 11,9 раза), Литви (у 5,9 раза), Іспанії (в 1,6 раза), Азербайджану (на 43,5%), Італії (на 37,3%), Румунії (на 24,6%), Грузії (на 18,5%), Китаю (на 3,9%), Російської Федерації (на 3,5%), Казахстану (на 3,3%), Молдови, Республіки (на 1,1%); зменшився – до Білорусі (на 19,2%) та Туреччини (на 21,9%). 

            У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–серпнем  2013р. збільшилася частка зернових культур, мінеральних продуктів, олій рослинного походження. Натомість зменшилася частка паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання, готових харчових продуктів, деревини та виробів із неї, насіння і плодів олійних рослин, взуття, молока та молочних продуктів.

            Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 44,1% загального обсягу імпорту, з інших країн світу – 55,9% (у січні–серпні 2013р., відповідно, 37,9% та 62,1%).

             Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися з Німеччини, Італії, Великої Британії, Польщі та Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільші імпортні надходження були з Російської Федерації, Білорусі, Бразілії,  Еквадору, Китаю та Індії.

Порівняно із січнем–серпнем 2013р. збільшилися надходження з Великої Британії (на 44,5%), Німеччини (на 43,7%), Китаю (на 28,7%), Бразілії (на 28,6%), Італії (на 24,2%), Нідерландів (на 23,6%); зменшилися – з   Російської Федерації (на 21,4%), Індії (на 28,3%), Польщі (на 41,6%), Білорусі (на 49,2%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка продуктів рослинного походження,  паперу та картону, котлів, машин, текстильних матеріалів та текстильних виробів, готових харчових продуктів,  пластмас, полімерних матеріалів. Зменшилася частка продукції хімічної та пов’язаних із нею галузей промисловості, каучуку, гуми.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–вересень 2014р. становив 13332,4 млн.грн. і збільшився проти січня–вересня 2013р. на 1,9%.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–вересень 2014р. становив 300,1 млн.грн., що склало 97,1% проти січня–вересня 2013р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями, за січень–вересень 2014р. становив 5666,7 млн.грн. і становив у порівнянних цінах 99,8% обсягів січня–вересня 2013р.

 

ЦІНИ І ТАРИФИ

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–вересні 2014р. становив 117,7% (у січні–вересні 2013р. – 98,7%).

З початку року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 17,3%. Найбільше (в 1,6 раза) подорожчали фрукти, в 1,5 раза – рис, на 40,1% – цукор, на 32,8% – шоколад. На 20–26% зросли в ціні сало, м'ясо та м'ясопродукти, риба та продукти з риби, продукти переробки зернових; на 11,2–19% – маргарин, олія, яйця, кондитерські вироби з борошна, безалкогольні напої, хліб, макаронні вироби; на 3,5–9,5% – сири, масло, кисломолочна продукція та кондитерські вироби з цукру. Водночас овочі стали дешевшими на 29,8%, молоко – на 2,2%.

Алкогольні напої подорожчали на 20,3%, тютюнові вироби – на 17,9%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому підвищилися на 28,1% за рахунок зростання плати за гарячу воду на 92,5%, газ природний – на 62,8%, водопостачання – на 52,9%, послуги каналізації – на 43%, газ скраплений – на 23,1%, утримання та ремонт житла – на 20,2%, електроенергію – на 11,3%.

У сфері охорони здоров’я зафіксовано подорожчання фармацев-тичної продукції на 30,5%, амбулаторних послуг – на 17,5%.

У сфері транспорту майже в 1,6 раза зросли в ціні паливо та мастила, на 46,2% – витрати на придбання транспортних засобів, на 34,8% – вартість проїзду в залізничному, на 16,6% – в автодорожньому пасажирському транспорті.

Крім цього, більше ніж у 2 рази подорожчали туристичні послуги, на 20,6–28,1% – побутова техніка, домашній текстиль, телефонне й телефаксове обладнання, страхування особистого транспорту. На 11–18,4% зросли ціни на послуги дошкільних закладів, меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги, газети, книжки та канцелярські товари, послуги відпочинку та спорту.

 

 

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

            У січні–серпні 2014р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–серпнем 2013р. зросла на 7,3% й становила 2657 грн.

Продовжував утримуватися високий рівень диференціації розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності. Серед більш оплачуваних у січні–серпні 2014р. були працівники фінансової та страхової діяльності, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, виготовлення виробів із деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, добувної промисловості й розроблення кар’єрів, де нарахування в 1,4–2 рази перевищили середньообласний показник. Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств із виробництва  автотранспортних  засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, поштової та кур'єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування був значно нижчим і не перевищував 66,3% середнього показника  в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–серпні 2014р. порівняно із січнем–серпнем 2013р. становив 99,1%.

Упродовж  січня–серпня 2014р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася в 1,5 раза (на 8,4 млн.грн.) та на 1 вересня 2014р. становила 24,9 млн.грн., що дорівнює 4,4% від фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2014р.

Збільшення загальної суми заборгованості відбулося головним чином за рахунок економічно активних підприємств (установ, організацій). Упродовж січня–серпня п.р. заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств зросла в 1,8 раза (на 7,1 млн.грн.) та на 1 вересня 2014р. становила 16,5 млн.грн.

За видами економічної діяльності найбільша заборгованість спостерігалася в промисловості – 4,8 млн.грн. (28,9% від загальної суми),освіті – 3,2 млн.грн. (19,2%), охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги – 2,5  млн.грн. (15,5%).

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, упродовж січня–серпня 2014р. збільшилася в 3,6 раза й на 1 вересня 2014р. становила 6,3 тис. осіб, або 3% загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 2609 грн., що на 3,7% менше середньої заробітної плати, нарахованої за серпень 2014р.

Упродовж січня–серпня 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 27,6 тис. сімей, що становило 93,6% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. Загальна сума призначених субсидій становила 2133,2 тис.грн. (у міських поселеннях – 2006,1 тис.грн., у сільській місцевості – 127,1 тис.грн.). Середній розмір допомоги, призначеної одній сім’ї в серпні, становив 83,1 грн. Крім того, 11,8 тис. сімей (91% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (у міських поселеннях – 1,4 тис. сімей, у сільській місцевості – 10,4 тис. сімей). Середній розмір субсидії цього виду, призначеної в серпні, становив 802,9 грн. на одну сім’ю.

У січні–серпні 2014р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 496,6 млн.грн. (106,8% нарахованих сум).

 

РИНОК ПРАЦІ

 

Упродовж січня–вересня 2014р. статус зареєстрованого безробітногов державній службі зайнятості мали 35 тис. осіб, що на 2,7 тис., або на 7,1%, менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилася за вересень 2014р.на 0,3% та на кінець місяця становила 13,8 тис. осіб. Допомогу з безробіття отримували 79,9% осіб, які мали статус безробітного.

            Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області порівняноіз серпнем 2014р. не змінився й на кінець вересня 2014р. становив 2,2% населення працездатного віку. Цей показник був вищим серед населення сільської місцевості (2,3%) порівняно з мешканцями міських поселень (2,1%).

За сприяння державної служби зайнятості в січні–вересні 2014р. було працевлаштовано 10,2 тис. осіб, або 29,1% громадян, які мали статус безробітного в цьому періоді, у т.ч. у вересні 2014р. – 0,9 тис. осіб, що на 20,3% більше, ніж у серпні 2014р.

Серед зареєстрованих безробітних, які отримали роботу у вересні п.р., 60,7% становили жінки, 44,3% – молодь у віці до 35 років.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогуу зв’язку з безробіттям упродовж вересня 2014р., становила 12,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття становив 1121 грн., що дорівнює 92% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати(1218 грн.).

 

ДЕМОГРАФІЧНА  СИТУАЦІЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 вересня 2014р. становила 1061 тис. осіб. З початку року кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 5853 особи, або на 8,3 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення (6899 осіб). Міграційний приріст населення склав 1046 осіб.

Народжуваність у січні–серпні 2014р. зменшилася з 9,1 до 9 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, показник смертності залишився незмінним – 18,7 померлих на 1000 наявного населення.

 

 

 

 

Головне управління статистики

у Чернігівській області

 | Новини | Респондентам | Для громадськості | Для ЗМІ  | Статистична інформація | Публікації | Експрес - випуски  | Анкетні опитування | Населення України | Соціально-економічне становище Чернігівської області | Соціально-економічне становище міста Чернігів | Про Головне управління | Діяльність | Документи | Метаописи держстатспостережень | Методологія та класифікації | Електронна звітність | Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України | Корисна інформація | Здійснення реформ в Україні | Конкурс на заміщення вакантних посад | Поштова скринька |