Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Чернігівській області

Інтернет-конференція


Запитань щодо соціально-економічного становища Чернігівської області не надходило.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень–червень 2014 року

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

За підсумками січня–червня 2014р. порівняно з відповідним періодом минулого року індекс промислової продукції становив 97,9%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва становили 91,1%, а в переробній промисловості – 100,1%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції порівняно із січнем–червнем минулого року збільшився на  0,2%. При цьому зросло виробництво свіжого чи охолодженого м’яса великої рогатої худоби (на 43,9%), вершкового масла (на 36,3%), ковбасних виробів (на 11,2%). Водночас спостерігалося зниження випуску жирних сирів (на 41,9%), круп (на 34%), борошна (на 7%), хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання (на 6,2%), молока рідкого обробленого (на 4,9%).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно із січнем–червнем 2013р. індекс промислової продукції становив 86,4%. Менше вироблено постільних речей (на 41%), постільної білизни (на 15,9%), вовняних тканин (на 5%), взуття (на 0,8%).

На підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності випуск промислової продукції склав 100,3% порівняно із січнем–червнем 2013р., у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 78,5%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції за січень–червень п.р. обсяг продукції скоротився на 8,8%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, зріс на 5%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, – на 14,1%.

Серед окремих видів продукції більше вироблено деревини уздовж розпиляної чи розколотої, шпалер, цегли невогнетривкої керамічної будівельної, блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва, вогнегасників, автобусів; менше – елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, верстатів для оброблення деревини та машин пожежних.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–червні 2014р. порівняно із січнем–червнем 2013р. випуск  промислового виробництва зріс на  0,2%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

У січні–червні 2014р. індекс обсягу продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств, за розрахунками, становив 97,3% до січня–червня 2013р. У сільськогосподарських підприємствах він був 96,1%, в господарствах населення – 98,2%.

 

Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного

періоду попереднього року)

 

 

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва за січень–червень 2014р. порівняно з відповідним періодом 2013р. становив 76%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 68,6%, господарствах населення – 100,8%.

Під урожай 2014р. сільськогосподарських культур посіяно на площі 1125,5 тис.га, що на 2,8% менше, ніж у 2013р. Посівна площа в сільськогосподарських підприємствах порівняно з минулим роком зменшилася на 3,2% і становила 915,9 тис.га, у господарствах населення – на 1,1% (209,6 тис.га). Під зерновими та зернобобовими культурами зайнято 658,2 тис.га посівних площ (на 4,3% менше, ніж під урожай 2013р.),  технічними – 247,3 тис.га (на 3,6% більше), картопля та овоче-баштанні культури посіяні на площі 90,8 тис.га (на 1,3% менше), кормові культури – 129,2 тис.га (на 7,1% менше). У структурі зернових переважають кукурудза на зерно – 56,4% всіх зернових (51,9% – рік тому), пшениця озима – 23,3% (21,2%) та жито озиме – 5,3%  (10,1%). Серед технічних культур переважають посіви соняшнику на зерно – 53,4%   (55,4% – рік  тому), сої – 28,2% (20,2%) та ріпаку озимого – 10,3% (15,3%).

Індекс виробництва продукції тваринництва за січень–червень 2014р. до січня–червня 2013р. становив 98,7%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 99,4%, господарствах населення – 98,1%.

Господарствами всіх категорій у січні–червні 2014р. реалізовані на забій 32 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 8,5% більше, ніж у січні–червні 2013р., вироблені 284,6 тис.т молока (на 0,7% менше) та 165,3 млн.шт. яєць (на 4,4% більше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 45%,  молока – 60,6%, яєць – 82,7%.

За розрахунками, на 1 липня 2014р. загальне поголів’я великої рогатої худоби налічувало 253,9 тис. голів (на 7,4% менше, ніж на 1 липня 2013р.), у т.ч. корів – 128,7 тис. (на 6% менше), свиней – 242 тис. (на 0,7% більше), овець і кіз – 51,3 тис. (на 1,3% менше), птиці всіх видів – 5180,6 тис. голів (на 6,7% менше).

У господарствах населення утримувалося 44,3% великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 57%), 57,1% – свиней, 92,4% – овець і кіз та 88,4% птиці від загальної чисельності в області.

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприєм-ствами (крім малих) власно виробленої аграрної продукції за січень–червень 2014р. порівняно із січнем–червнем 2013р. збільшився на 19,4%, у т.ч. рослинницької – на 20,7%, тваринницької – на 15,1%.

На 1 липня 2014р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, були в наявності 181,3 тис.т зерна (на 9,6% більше проти 1 липня 2013р.), у т.ч. 21,4 тис.т пшениці, 20,9 тис.т ячменю, 85,9 тис.т кукурудзи, 38,6 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося 3,1 тис.т 1,7 раза більше, ніж рік тому). В аграрних підприємствах у наявності було 116,6 тис.т зернових культур (на 36,2% більше, ніж на 1 липня 2013р.) та 2,7 тис.т соняшнику (в 1,6 раза більше).

 

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Підприємствами області за січень–червень 2014р. виконані будівельні роботи на суму 245,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції в області в січні–червні 2014р. становив 138,7% проти відповідного періоду 2013р.

Будівництво будівель зросло в 1,8 раза, у т.ч. житлових – у 2,5 раза. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 19%.

Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 89,9% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 5,8% та 4,3%  відповідно.

Підприємствами м.Чернігова виконано 44,6% загального обсягу будівництва в області, м.Ніжина – 27,8%, м.Прилук – 22,5%.

 

ТРАНСПОРТ

 

Підприємства автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, у січні–червні 2014р. перевезли 715 тис.т вантажів, що становить 98,8% рівня січня–червня 2013р. Обсяг виконаного вантажообороту зріс на 7,6% й становив 294,2 млн.ткм.

Послугами пасажирського транспорту області скористалися 49,3 млн. пасажирів, що становить 93,1% рівня січня–червня 2013р. Пасажирооборот виконано в обсязі 428,4 млн.пас.км (96,8%).

Послугами автомобільного транспорту області, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, скористалися 30,8 млн. пасажирів, що становить 88,2% рівня січня–червня 2013р. Обсяг виконаного пасажирообороту  становив 343,3 млн.пас.км (95,5%).

Загальні обсяги пасажирських перевезень та пасажирообороту, здійснені тролейбусним транспортом, зросли на 2,4%. Перевезення пасажирів із платним проїздом зменшилися на 2,1%.

Послугами річкового транспорту з початку року скористалися 9,9 тис. пасажирів, що на 11,6% менше, ніж за відповідний період 2013р. Обсяг виконаного пасажирообороту скоротився на 15% й становив 0,2 млн.пас.км.

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

За січень–травень 2014р. обсяги експорту та імпорту товарів становили, відповідно, 285,2 млн.дол. США та 211,4 млн.дол. США. Проти  січня–травня 2013р. експорт збільшився на 27,8%, імпорт – зменшився на 5,8%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 73,8 млн.дол. США (у січні–травні 2013р. від’ємне – 1,2 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,35 (у січні–травні 2013р. – 0,99).

Партнерами підприємств та організацій області були 97 країн світу (з них 28 країн ЄС).

Поставки країнам Європейського Союзу формували 40,6% від загального обсягу експорту товарів, іншим країнам – 59,4% (у січні–травні 2013р., відповідно, 31,7% та 68,3%).

Серед країн-членів ЄС найвагоміші експортні поставки здійснювалися до Литви, Іспанії, Італії, Румунії, Бельґії, Нідерландів, Німеччини та Великої Британії.

Серед інших країн найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Білорусі, Азербайджану, Китаю, Туреччини, Казахстану, Грузії, Японії та Єгипту.

Серед найбільших країн-партнерів зріс експорт товарів до Бельґії (у 7,3 раза), Литви (у 6,3 раза), Нідерландів (у 2,8 раза), Азербайджану (в 1,7 раза), Іспанії (в 1,6 раза), Китаю (на 46,7%), Італії (на 38,4%), Румунії  (на 34,1%), Грузії (на 20,5%), Казахстану (на 9,7%), Російської Федерації (на 4,3%); зменшився – до Туреччини (на 44,1%) та Білорусі (на 22,0%).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–травнем  2013р. збільшилася частка мінеральних продуктів, зернових культур, котлів, машин, молока та молочних продуктів. Натомість зменшилася частка паперу та картону, насіння й плодів олійних рослин, готових харчових продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, електричних машин, деревини та виробів із неї, взуття.

Із країн Європейського Союзу імпортовано 43,8% всіх товарів,  з інших країн – 56,2% (у січні–травні 2013р. –  41,1% та 58,9% відповідно).

Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі, Великої Британії та Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки були з Російської Федерації, Білорусі, Бразілії, Китаю та Індії.

Порівняно із січнем–травнем 2013р. збільшилися надходження з Великої Британії (в 1,6 раза), Бразілії (на 43,5%), Китаю (на 37,2%), Німеччини (на 19,3%), Італії (на 2,9%); зменшилися – з Індії та Білорусі (на 30,4% з кожної), Російської Федерації (на 14,6%), Польщі (на 2,7%).  

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка паперу та картону, готових харчових продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, пластмас, полімерних матеріалів. Зменшилася частка продукції хімічної та пов’язаних із нею галузей промисловості, котлів, машин, каучуку, гуми.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–червень 2014р. становив 8101,5 млн.грн. і збільшився проти січня–червня 2013р. на 1,7%.

Оборот ресторанного господарства урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–червень 2014р. становив 190,2 млн.грн., що склало 96,4% проти січня–червня 2013р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями, за січень–червень 2014р. становив 3430,3 млн.грн. і становив у порівнянних цінах 97,9% проти січня–червня 2013р.

 

ЦІНИ І ТАРИФИ

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–червні 2014р. становив 112,9% (у січні–червні 2013р. – 99,1%).

З початку року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 13,6%. Найбільше (в 1,6 раза) подорожчали фрукти. На 31,8–38,3% зросли в ціні овочі, цукор та рис; на 16–22,9% шоколад, риба та продукти з риби, продукти переробки зернових; на 10,7–13,8% – безалкогольні напої, м'ясо та м'ясопродукти, макаронні вироби, хліб; на 2,9–9,6% – сири, масло, кисломолочна продукція, олія соняшникова та кондитерські вироби з цукру та борошна. У той же час яйця знизилися       в ціні на 25,6%, молоко та сало – на 2,6% та 2,2% відповідно.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 6,9%, у т.ч. тютюнові вироби – на 7,1%, алкогольні напої – на 6,7%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому підвищилися на 20,6% за рахунок подорожчання газу природного на 62,8%, скрапленого – на 19,5%, вартості утримання та ремонту житла – на 13,8%, електроенергії – на 11,3%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 27,1% зумовлено, в основному, подорожчанням палива та мастил на 42,8%, транспортних засобів – на 30,2%, вартості перевезень автодорожнім та залізничним пасажирським транспортом – на 13,2% та 11,4% відповідно.

У сфері охорони здоровя ціни зросли на 12,5% за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 23,5%, амбулаторних послуг – на 13,1%.

Крім цього, майже в 1,8 раза зросли в ціні туристичні послуги, на 29,6–31,1% – мобільні телефони, килими та інші види покриттів для підлоги; на 23,4% – страхування особистого транспорту. На 11–14,4% стали дорожчими газети, книжки та канцелярські товари, особистий догляд, домашній текстиль та побутова техніка; на 3,9–8,6% – аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації, одяг і взуття, меблі та предмети обстановки.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

            У січні–травні 2014р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–травнем 2013р. зросла на 6,6% й становила 2554 грн.

Продовжував утримуватися високий рівень диференціації розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності. Серед більш оплачуваних в січні–травні 2014р. були працівники фінансової та страхової діяльності, виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, виготовлення виробів із деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, добувної промисловості й розроблення кар’єрів, де нарахування в 1,4–1,9 раза перевищили середньообласний показник. Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств із виробництва  автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, поштової та кур'єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, був значно нижчим і не перевищував 66,2% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–травні 2014р. порівняно із січнем–травнем 2013р. становив 102,5%.

Упродовж  січня–травня 2014р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 23,8% (на 3,9 млн.грн.) та на 1 червня 2014р. становила 20,4 млн.грн., що дорівнює 3,6% від фонду оплати праці, нарахованого за травень 2014р.

Збільшення загальної суми заборгованості відбулося головним чином за рахунок економічно активних підприємств. Упродовж січня–травня п.р. заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств зросла на 37,1% (на 3,5 млн.грн.) та на 1 червня становила 12,8 млн.грн.

За видами економічної діяльності найбільша заборгованість спостерігається серед економічно активних підприємств будівництва – 4,9 млн.грн. (38,2% від загальної суми) та промисловості – 4,3 млн.грн. (33,5%).

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, упродовж січня–травня 2014р. збільшилася в 1,7 раза й на 1 червня 2014р. становила 3 тис. осіб, або 1,4% загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 4328 грн., що в 1,6 раза перевищує розмір середньої заробітної плати за травень 2014р.

Упродовж січня–травня 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 17,8 тис. сімей, що становило 91,6% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. Загальна сума призначених субсидій становила 1383 тис.грн. (у міських поселеннях – 1268,7 тис.грн., у сільській місцевості – 114,3 тис.грн.). Середній розмір допомоги, призначеної одній сім’ї в травні, становив 76,8 грн. Крім того, 8,4 тис. сімей (87,5% з числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (у міських поселеннях – 1,3 тис. сімей, у сільській місцевості – 7,1 тис. сімей). Середній розмір субсидії цього виду, призначеної в травні, становив 724,5 грн. на одну сім’ю.

У січні–травні 2014р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 360 млн.грн. (105,3% нарахованих сум).

 

РИНОК ПРАЦІ

 

Упродовж січня–червня 2014р. статус зареєстрованого безробітного в державній службі зайнятості мали 28,8 тис. осіб, що на 6,1% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилася упродовж червня 2014р. на 3,6% й на кінець місяця становила 14 тис. осіб. Допомогу з безробіття отримували 81,9% осіб, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області порівняно з травнем 2014р. зменшився на 0,1 в.п. й на кінець червня 2014р. становив 2,2% населення працездатного віку. Цей показник був вищим серед населення сільської місцевості (2,4%) порівняно з мешканцями міських поселень (2,1%).

За сприяння державної служби зайнятості в січні–червні 2014р. було працевлаштовано 7,6 тис. осіб, або 26,3% громадян, які мали статус безробітного в цьому періоді, у т.ч. в червні 2014р. – 1,2 тис. осіб, або 15,2% всіх громадян, працевлаштованих за шість місяців п.р.

Серед зареєстрованих безробітних, які отримали роботу в червні п.р., 49% становили жінки, 39,3% – молодь у віці до 35 років.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогуу зв’язку з безробіттям упродовж червня 2014р., становила 11,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття становив 1113 грн., що дорівнює 91,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.).

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

 

Чисельність наявного населення в області на 1 червня 2014р. становила 1061,9 тис. осіб. З початку року кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 4971 особу, або на 11,3 у розрахунку на 1000 наявного населення.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (4908 осіб) та міграційного (63 особи) скорочення населення.

Народжуваність у січні–травні 2014р. збільшилася з 8,9 до 9 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – з 20‰ до 20,1‰.

У січні–травні 2014р. в область прибуло 4460 осіб, вибуло – 4523. За рахунок зменшення на 10,8% кількості прибулих у січні–травні п.р. сформувалося від'ємне сальдо міграції проти додатного (345 осіб) рік тому.

 

 

 

 

Головне управління статистики

у Чернігівській області

 | Новини | Респондентам | Для громадськості | Для ЗМІ  | Статистична інформація | Публікації | Експрес - випуски  | Анкетні опитування | Населення України | Соціально-економічне становище Чернігівської області | Соціально-економічне становище міста Чернігів | Про Головне управління | Діяльність | Документи | Метаописи держстатспостережень | Методологія та класифікації | Електронна звітність | Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України | Корисна інформація | Здійснення реформ в Україні | Конкурс на заміщення вакантних посад | Поштова скринька |