Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Чернігівській області

Інтернет-конференція


Запитань щодо соціально-економічного становища Чернігівської області не надходило.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

за січень–березень 2014 року

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

За підсумками січня–березня 2014р. порівняно з відповідним періодом минулого року випуск промислової продукції становив 100,7%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва зменшилися на 9%, а в переробній промисловості  збільшилися на 5,1%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції порівняно із січнем–березнем минулого року зріс на 7,5%. При цьому зросло виробництво свіжого чи охолодженого м’яса великої рогатої худоби (на 48,5%), ковбасних виробів (на 12,4%), вершкового масла (на 17,6%), жирних сирів (на 4,5%). Водночас спостерігалося зниження випуску молока рідкого обробленого (на 11,7%), борошна (на 12,5%), круп (на 40,2%), хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання (на 7,7%).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно із січнем–березнем 2013р. індекс промислової продукції становив 89,9%. Більше вироблено вовняних тканин (на 18,7%), постільної білизни (на 25,1%); менше – постільних речей (на 45,3%), взуття (на 16%).

На підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності випуск промислової продукції склав 98,7% порівняно із січнем–березнем 2013р., у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 79,6%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції за січень–березень п.р. обсяг продукції зріс на 7%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 12,6%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, – на 18,8%.

Серед окремих видів продукції більше вироблено шпалер, вогнегасників, верстатів для оброблення деревини, автобусів та машин пожежних, менше – деревини уздовж розпиляної чи розколотої, елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або  каменю штучного.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–березні 2014р. порівняно із січнем–березнем 2013р. випуск  промислового виробництва зріс на 1%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Обсяг продукції сільського господарства за січеньберезень 2014р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, становив 100,6% до січня–березня 2013р. У сільськогосподарських підприємствах він був 103,1%, а в господарствах населення – 98,3%.

                       

Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного

періоду попереднього року)

 

 

 

Господарствами всіх категорій у січні–березні 2014р. реалізовані на забій 17,4 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 12,3% більше, ніж у січні–березні 2013р., вироблені 105,8 тис.т молока (на 0,3% менше) та    68,8 млн.шт. яєць (на 11,1% більше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 51,1%,  молока – 54,1%, яєць – 74,3%.

За розрахунками, на 1 квітня 2014р. загальне поголів’я великої рогатої худоби налічувало 255,4 тис. голів (на 5,4% менше, ніж на 1 квітня 2013р.), у т.ч. корів – 129,5 тис. (на 4,8% менше); свиней –  236,6 тис. (на 5,7% більше), овець і кіз –                   47,8 тис. (на 1,8% менше), птиці всіх видів – 3333,9 тис. голів (на 8,9% менше).

У господарствах населення утримувалося 42,5% великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 56,6%), 56,2% – свиней, 91,2% – овець та кіз та 84,3% птиці від загальної чисельності в області.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами (крім малих) власно виробленої продукції за січень–березень п.р. порівняно з відповідним періодом 2013р. збільшився на 13,5%, зокрема продукції рослинництва – на 12,5%, тваринництва – на 18,7%.

На 1 квітня 2014р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, були в наявності 547,3 тис.т зерна (на 2,4% більше проти 1 квітня 2013р.), у т.ч. 55,9 тис.т пшениці, 31,9 тис.т ячменю, 337,8 тис.т кукурудзи, 79,9 тис.т жита.

 

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Підприємствами області за січень–березень 2014р. виконані будівельні роботи на суму 91,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції в області в січні–березні 2014р. становив 120,4% проти відповідного періоду 2013р.

            Будівництво будівель зросло в 1,9 раза, у т.ч. житлових – у 2,7 раза. Водночас будівництво нежитлових будівель скоротилося на 9,2%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 42,4%.

            Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 88,9% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 5,5% та 5,6%  відповідно.

            Підприємствами м.Чернігова виконано 45,4% загального обсягу будівництва в області, м.Ніжина – 31,5%, м.Прилук – 17,7%.

           

ТРАНСПОРТ

 

Підприємства автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, у січні–березні 2014р. перевезли 378,1 тис.т вантажів, що на 1% більше, ніж за відповідний період минулого року. Обсяг виконаного вантажообороту зріс на 11,6% й становив 141,5 млн.ткм.

Послугами пасажирського транспорту області скористалися 24,6 млн. пасажирів, що становить 93,7% рівня січня–березня 2013р. Пасажирооборот виконано в обсязі 207,6 млн.пас.км (98,1%).

Послугами автомобільного транспорту області, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, скористалися 15,5 млн. пасажирів, що становить 91,5% рівня січня–березня 2013р. Обсяг виконаного пасажирообороту становив 165,9 млн.пас.км (98,2%).

            Загальні обсяги пасажирських перевезень та пасажирообороту, здійснені тролейбусним транспортом, скоротилися на 2,3%.

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

За січень–лютий 2014р. обсяги експорту та імпорту товарів становили, відповідно, 98,3 млн.дол. США та 81,5 млн.дол. США. Проти  січня–лютого 2013р. експорт зменшився на 3%,  імпорт – збільшився на 2,6%. Позитивне  сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 16,8 млн.дол. США (у січні–лютому 2013р. також позитивне – 21,9 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,21 (у січні–лютому 2013р. 1,28).

Партнерами  підприємств та організацій області були 82 країни світу (з них 27 країн ЄС).

            До країн Європейського Союзу було експортовано – 37,4% всіх товарів, до  інших країн – 62,6% (у січні–лютому  2013р. – 43,7% та 56,3% відповідно).

Серед країн-членів ЄС найвагоміші експортні поставки здійснювалися до Іспанії, Італії, Німеччини, Румунії,  Литви  та  Портуґалії.

Серед інших країн найсуттєвіші експортні поставки товарів здійснювалися до Російської Федерації, що склало 22,7% загального обсягу експорту, а також до Японії, Білорусі, Азербайджану, Молдови, Республіки, Єгипту, Китаю, Казахстану та Туреччини.

            Серед найбільших країн-партнерів зріс експорт товарів до Німеччини (у 7 разів), Азербайджану (у 2,8 раза),  Японії (у 2,7 раза), Литви (в 1,8 раза), Румунії (в 1,5 раза), Російської Федерації (на 23,5%), Молдови, Республіки (на 12,4%);            зменшився до Портуґалії (у 2,1 раза), Білорусі (на 28,5%),  Іспанії (на 26,5%), Італії (на 0,4%).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–лютим  2013р. збільшилася частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання,  паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, взуття, деревини й виробів із неї, молока та молочних продуктів, готових харчових продуктів. Натомість зменшилася частка зернових культур, насіння й плодів олійних рослин.

Із країн Європейського Союзу імпортовано 50,7% всіх товарів, з інших країн – 49,3% (у січні–лютому 2013р. – 39,7% та 60,3% відповідно).

            Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися з Німеччини, Польщі,  Великої Британії  та Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки були з Російської  Федерації, Білорусі, Бразілії, Індії, Китаю та Мозамбіку.

Порівняно із січнем–лютим 2013р. збільшилися надходження з Польщі (у  ,4 раза), Німеччини (у 2 рази), Великої Британії та Мозамбіку (в 1,6 раза з кожної), Російської Федерації (на 21,8%), Бразілії (на 16,7%), Китаю (на 6,8%), Італії (на 2,4%); зменшилися – з  Білорусі (на 46,4%) та Індії (на 4,8%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка  паперу та картону, котлів, машин, текстильних матеріалів та текстильних виробів, пластмас, полімерних матеріалів.  Зменшилася частка продукції хімічної та пов’язаних із нею галузей промисловості, каучуку, гуми, готових харчових продуктів.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–березень 2014р. становив 4003 млн.грн. і збільшився проти січня–березня 2013р. на 14,2%.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–березень 2014р. становив 94,1 млн.грн., що склало 99,8% проти січня–березня 2013р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями, за січень–березень 2014р. становив 1710 млн.грн. і збільшився в порівнянних цінах проти січня–березня 2013р. на 12,9%.

 

ЦІНИ І ТАРИФИ

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–березні 2014р. становив 102,9% (у січні–березні 2013р. – 99,5%).

З початку року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися на 3,8%. Найбільше зросли в ціні фрукти та овочі (відповідно на 30,8% та 25,2%). На 13,2–15,2% стали дорожчими рис та цукор; на 2,0–5,3% макаронні вироби, масло, кисломолочна продукція, молоко, сири, риба та продукти з риби, продукти переробки зернових. У той же час м'ясо та м'ясопродукти, сало подешевшали на 0,7–3,1%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 2,7%, у т.ч. тютюнові вироби – на 3,8%, алкогольні напої – на 1,5%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому підвищилися на 1,1%, в основному за рахунок зростання вартості утримання та ремонту житла на 4,4%, скрапленого газу – на 19,5%.

Подорожчання транспорту на 9,3% зумовлено, у першу чергу, збільшенням витрат на придбання транспортних засобів на 19,5%, палива та мастил – на 14,9%, вартості перевезень залізничним пасажирським транспортом – на 5%.

У сфері охорони здоровя ціни зросли на 2,5% за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 4,3%, амбулаторних послуг – на 3,6%.

Крім цього, на 28,4% подорожчали туристичні послуги, на 4,1–4,9% – телефонне і телефаксове обладнання, домашній текстиль, аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

У січні–лютому 2014р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–лютим 2013р. зросла на 7% і становила 2419   грн.

            Продовжував утримуватися високий рівень диференціації розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності. Серед більш  оплачуваних у січні–лютому 2014р. були працівники, зайняті в фінансовій та страховій діяльності, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, добувній промисловості й розробленні кар’єрів, де нарахування в 1,5–1,8 раза перевищили середній показник в області. Водночас  абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств із виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, поштової та кур’єрської діяльності був значно нижчим і не перевищував 56,9% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–лютому 2014р. порівняно із січнем–лютим 2013р. становив 107,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж  січня–лютого 2014р. збільшилася на 1,8 млн.грн. (11,2%) та на 1 березня 2014р. становила 18,3 млн.грн. Сума боргу складає 3,5% від фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2014р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили 11,3 млн.грн. Їх розміри збільшилися впродовж січня–лютого 2014р. на 1,9 млн.грн. (на 20,7%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігається в будівництві – 5,1 млн.грн. та  промисловості – 3,6 млн.грн.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилася впродовж січня–лютого 2014р. майже на  третину й на 1 березня 2014р. становила 2,3 тис. осіб (1,1% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області), з них на підприємствах промисловості – 40,4%, будівництва – 30,8%.

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 4835 грн., що майже у 2 рази більше середньої заробітної плати, нарахованої за лютий 2014р.

Упродовж січня–лютого 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 5,2 тис. сімей, що становило 85,5% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. Загальна сума призначених субсидій становила 610,6 тис.грн. (у міських поселеннях – 530,7 тис.грн., у сільській місцевості – 79,9 тис.грн.). Середній розмір допомоги, призначеної одній сім’ї в лютому, становив 102,8 грн. Крім того, 1,2 тис. сімей (49,3% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (у міських поселеннях – 0,5 тис. сімей, у сільській місцевості – 0,7 тис. сімей). Середній розмір субсидії цього виду, призначеної в лютому, становив 896,2 грн. на одну сім’ю.

У січні–лютому 2014р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 155,8 млн.грн. (87,7% нарахованих сум).

 

РИНОК ПРАЦІ

 

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилася за місяць на 5,3% та на кінець березня 2014р. становила 14,8 тис. осіб, або третину всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією Міжнародної Організації Праці. Допомогу з безробіття отримували 82,6% осіб, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області зменшився й на кінець березня 2014р. становив 2,3% населення  працездатного віку. Цей   показник   був   вищим   серед населення сільської  місцевості  (2,6%)  порівняно  з  мешканцями  міських поселень (2,2%).

За сприяння державної служби зайнятості в січні–березні 2014р. було працевлаштовано 3,2 тис. осіб, або 15,0% громадян, які мали статус безробітного в цьому періоді, у т.ч. в березні 2014р. – 1,5 тис. осіб або майже половина всіх громадян, працевлаштованих із початку року.

Серед зареєстрованих безробітних, які отримали роботу в березні п.р., 35,1% становили жінки, 37,2% – молодь у віці до 35 років.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогуу зв’язку з безробіттям упродовж березня 2014р., становила 15,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття становив 1234 грн., що дорівнює 101,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати(1218 грн.).

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

 

Чисельність наявного населення в області на 1 березня 2014р. становила 1064,8 тис. осіб. З початку року кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 1982 особи, або на 11,5 у розрахунку на 1000 наявного населення.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення (2006 осіб). Міграційний приріст населення склав 24 особи.

Народжуваність у січні–лютому 2014р. становила 9,1 живонарод-жених у розрахунку на 1000 наявного населення проти 9,6 рік тому, а смертність – 20,7‰ проти 19,9‰.

Міграційний приріст в області склався за рахунок міждержавної міграції – з інших країн до області прибуло 57 осіб, вибуло за кордон – 20.

В інші регіони України виїхали дещо більше людей, ніж приїхали звідти – 733 проти 720 осіб.

 

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

 

За повідомленням прокуратури, протягом січня–березня 2014р. обліковано 2892 кримінальні правопорушення, із числа яких 2821 виявлене органами внутрішніх справ, 42 – органами прокуратури, 18 – органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 10 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 31,2% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 49,5% становили злочини проти власності, 18,8% – проти життя та здоров’я особи, 6,0% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–березень 2014р. становила 1825 осіб, із числа яких 640 – жінки, 147 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 31 – неповнолітні у віці 14–17 років та 10 – діти  у віці до 14 років.

 

 

 

Головне управління статистики

у Чернігівській області

 | Новини | Респондентам | Для громадськості | Для ЗМІ  | Статистична інформація | Публікації | Експрес - випуски  | Анкетні опитування | Населення України | Соціально-економічне становище Чернігівської області | Соціально-економічне становище міста Чернігів | Про Головне управління | Діяльність | Документи | Метаописи держстатспостережень | Методологія та класифікації | Електронна звітність | Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України | Корисна інформація | Здійснення реформ в Україні | Конкурс на заміщення вакантних посад | Поштова скринька |