Головне управління статистики у Чернігівській області

Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Чернігівській області

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВЩИНИ

за січень-листопад 2009 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекс промислової продукції в листопаді 2009р., порівняно з попереднім місяцем та листопадом 2008р., становив, відповідно, 90,3% та 86,0%, за підсумками січня-листопада п.р. - 82,3%, що на 0,4 в.п. більше аналогічного показника за січень-жовтень п.р.

У добувній промисловості індекс обсягу продукції в листопаді проти жовтня становив 96,2%, проти січня-листопада 2008р. - 96,5%. Більше, ніж рік тому, видобуто нафти, зменшився видобуток торфу, природного газу, крейди, природних пісків.

У переробній промисловості індекси промислового виробництва в листопаді 2009р. проти попереднього місяця та листопада 2008р. становили, відповідно, 84,5% і 81,3%, за підсумками січня-листопада п.р. - 76,6%.

У виробництві та розподіленні електроенергії в листопаді, порівняно з жовтнем, індекс промислового виробництва становив 107,1%, у порівнянні із січнем-листопадом 2008р. - 86,9%. Менше вироблено електроенергії, теплоенергії.

Упродовж січня-жовтня реалізовано промислової продукції на суму 7,5 млрд.грн., з неї продукції добувної та переробної промисловості - на 6,0 млрд.грн. У структурі реалізованої продукції найбільша частка (77,3%) підприємств переробної промисловості, зокрема, з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - 49,1%, целюлозно-паперового виробництва - 9,2%, машинобудування - 5,1%, легкої промисловості - 3,9%. Питома вага підприємств із виробництва та розподілення електроенергії, газу та води становила 20,3%, добувної промисловості - 2,4%.

НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові дослідження та розробки впродовж січня-вересня 2009р. в області виконували 22 організації різних секторів та галузей науки.

Обсяг витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт становив 30,8 млн.грн. З держбюджету на ці роботи виділено 29,6% загального обсягу коштів.

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних науковими організаціями, становив 30,8 млн.грн., рік тому - 25,7 млн.грн. Частка прикладних досліджень у загальному обсязі робіт становила 35,0%, фундаментальних досліджень - 12,7%, науково-технічних розробок - 48,3%, науково-технічних послуг - 4,0%.

Станом на 01.10.2009р. в наукових організаціях області працювали 788 осіб, що менше, ніж рік тому, на 9,3%.

Із загальної чисельності виконавців науково-технічних робіт 11 (1,4%) мали ступінь доктора наук і 71 ( 9,0%) - кандидата наук. Рік тому науково-технічні роботи виконували 12 докторів і 63 кандидати наук.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг продукції сільського господарства за січень-листопад 2009р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, збільшився проти січня-листопада 2008р. на 1,9%. У сільськогосподарських підприємствах він становив 105,8%, а в господарствах населення - 99,6%.

Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва
(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

Рослинництво

Озимих на зерно й зелений корм під урожай наступного року господарствами всіх категорій посіяно на площі 293,1 тис.га, що становить 95,8% рівня минулого року, у т.ч. на зерно - 241,2 тис.га (91,4%). Площа посіву пшениці озимої на зерно збільшилася на 19,7% й становила 179,5 тис.га. Жито посіяли на площі 58,8 тис.га - це половина минулорічного. Посіви озимих на зерно збільшилися в 6 районах, із них вагоміше - у Прилуцькому (на 33,6%) та Семенівському (на 29,0%). Крім того, озимого ріпаку на зерно посіяно 46,5 тис.га, або на 28,9% більше, ніж торік.

Тваринництво

За січень-листопад 2009р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 55,3 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 11,9% менше, ніж рік тому, вироблено 562,8 тис.т молока (на 1,9% більше), 234,7 млн.шт. яєць (на 10,1% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м'яса становила 54,6%, молока - 69,0%, яєць - 82,0%.

У сільськогосподарських підприємствах, порівняно із січнем-листопадом 2008р., відбулося збільшення обсягів виробництва молока на 19 тис.т (на 12,2%). Обсяги виробництва м'яса становили 98,0% до відповідної дати минулого року, яєць - 81,2%.

За період, що аналізується, аграрними підприємствами вирощено 30,7 тис.т худоби та птиці, що на 5,6 тис.т (22,3%) більше, ніж реалізовано на забій.

Надій молока від однієї корови збільшився на 414 кг і становив 3328 кг. Найвищі надої спостерігалися в сільськогосподарських підприємствах Срібнянського (5069 кг) та Носівського (4403 кг) районів.

Продуктивність курей-несучок становила 219 яєць (торік - 227).

За розрахунками, на 1 грудня 2009р. у господарствах усіх категорій утримувалося 276,8 тис. голів великої рогатої худоби (на 3,2% менше, ніж рік тому), у т.ч. 150,4 тис. корів (на 7,7% менше), 248,7 тис. голів свиней (на 4,0% більше), 43,1 тис. овець та кіз (на 8,3% більше), 4187,0 тис. голів птиці всіх видів (на рівні минулого року).

У господарствах населення утримується 43,0% великої рогатої худоби (на рівні минулого року), у т.ч. корів - 60,6% (62,7%), свиней - 52,3% (55,1%), овець та кіз - 91,6% (93,2%) та 87,2% (88,3%) птиці від загальної чисельності в області.

Загалом в області скоротилося поголів'я великої рогатої худоби.

Станом на 1 грудня п.р. в аграрних підприємствах було в наявності кормів усіх видів 291,2 тис.т корм.од., або 97,4% минулорічного обсягу. У розрахунку на одну умовну голову в середньому в області припадало кормів усіх видів 17,3 ц корм.од. проти 17,8 ц корм.од. торік.

Реалізація сільськогосподарської продукції

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої аграрної продукції за січень-листопад 2009р., порівняно з відповідним періодом 2008р., збільшився на 30,5%, у т.ч. рослинницької - на 52,5%. Вартість реалізованої тваринницької продукції становила 97,3% до минулорічного обсягу. Частка продукції рослинництва в загальній вартості склала 70,3%, тваринництва - 29,7%.

За реалізовану з початку року на переробні підприємства худобу та птицю сільськогосподарськими підприємствами одержано 6,4 млн.грн. дотацій за рахунок коштів податку на додану вартість (35,6 млн.грн. рік тому), за молоко та молочні продукти - 37,9 млн.грн. (59,6 млн.грн.) та 0,5 млн.грн. (12,7 млн.грн.) надбавок за високоваговий молодняк великої рогатої худоби, кондиційних свиней та птицю.

Станом на 1 грудня 2009р. в підприємствах, що здійснюють зберігання й переробку зернових культур, та в сільськогосподарських підприємствах було в наявності 992,4 тис.т зерна, безпосередньо в аграрних підприємствах - 676,2 тис.т.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, у січні-листопаді п.р. становила 858,0 грн. за т (1053,8 грн. рік тому).

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підприємствами області за січень-листопад 2009р. виконано будівельних робіт на суму 389,7 млн.грн., що в порівнянних цінах становить 50,7% до обсягів будівництва січня-листопада 2008р.

Зміни обсягів будівельних робіт
(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

Зменшення обсягів будівельних робіт спостерігалося за всіма видами економічної діяльності. Зокрема, на 38,8% - з підготовки будівельних ділянок, на 48,6% - з будівництва будівель і споруд, на 59,9% - з установлення інженерного устатковання будівель та споруд.

В обсязі виконаних будівельних робіт на капітальний та поточний ремонти припадало 12,7% (49,5 млн.грн.) та 5,2% (20,3 млн.грн.) відповідно. У порівнянні із січнем-листопадом 2008р. обсяги робіт із капітального ремонту зменшилися на 39,7%, з поточного - на 20,2%.

ТРАНСПОРТ І ЗВ'ЯЗОК

Транспорт

Вантажним транспортом у січні-листопаді 2009р. доставлено замовникам 2051,6 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 893,9 млн.ткм. Ці показники складають, відповідно, 72,5 та 89,4% від обсягів січня-листопада 2008р.

Підприємствами автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 1739,2 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 717,9 млн.ткм. Це, відповідно, на 27,3 та 13,5% менше, ніж рік тому.

Частка перевезених вантажів та вантажообороту, виконаних приватними підприємцями області, становила, відповідно, 70,6 та 80,1% загального обсягу.

Пасажирським транспортом області в січні-листопаді 2009р. перевезено 117,3 млн. пасажирів, що на 3,8% менше, ніж у січні-листопаді 2008р. Обсяг виконаного пасажирообороту скоротився на 5,0% й становив 971,4 млн.пас.км.

Пасажирським автотранспортом, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 80,2 млн. паса-жирів, що на 4,4% менше, ніж у січні-листопаді 2008р. Обсяг виконаного пасажирообороту скоротився на 5,5% й становив 804,4 млн.пас.км.

Послугами автотранспортних підприємств скористалися 50,6 млн. пасажирів, що на 6,8% менше, ніж у січні-листопаді 2008р. Обсяг виконаного пасажирообороту становив 457,8 млн.пас.км, що на 14,4% менше, ніж рік тому.

Обсяги пасажирських перевезень та пасажирообороту, виконані автотранспортом фізичних осіб-підприємців, зросли на 0,1 та 9,4% відповідно. Їх частка в загальному обсязі перевезень становила 36,9%, виконаному пасажирообороті - 43,1%.

Обсяг пасажирських перевезень, виконаний тролейбусним транспортом, скоротився на 2,5%, у т.ч. з платним проїздом - на 17,4%.

Річковим транспортом у січні-листопаді 2009р. здійснювалися перевезення вантажів тільки в закордонному сполученні.

У порівнянні із січнем-листопадом 2008р. обсяги вантажних перевезень річкового транспорту зменшилися на 28,7%, вантажообороту - зросли на 3,9%.

Послугами річкового транспорту з початку року скористалося на 39,7% пасажирів менше, ніж за відповідний період 2008р., пасажирооборот скоротився на 40,0%.

Зв'язок

За січень-жовтень 2009р. підприємствами зв'язку області було надано послуг на 1005,7 млн.грн., у т.ч. населенню - на 208,1 млн.грн. (20,7% загального обсягу). У порівнянні з аналогічним періодом 2008р., ці обсяги скоротилися на 1,4% та 34,5% відповідно.

Серед видів зв'язку найбільшим попитом користувався мобільний - 79,2% загального обсягу. Частка телефонного зв'язку становила 11,3%.

Про попит на окремі види зв'язку свідчать темпи зростання доходів: комп'ютерного зв'язку - в 1,6 раза, проводового мовлення - на 42,6%, передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку - на 19,9%, телеграфного - на 7,0%. Разом із тим, зменшується попит на такі види зв'язку: телефонний міжміський - на 17,9%, поштовий - на 16,2%, телефонний сільський - на 13,0%, телефонний міський - на 11,8%.

За послуги міжнародного зв'язку у звітному періоді було отримано 15,9 млн.грн. (1,6% загального обсягу).

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні-жовтні 2009р. обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами становив 239,7 млн.дол.США, що складає 65,1% проти рівня січня-жовтня 2008р., імпорту - відповідно, 258,6 млн.дол.США та 80,0%. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 18,9 млн.дол. проти позитивного 45,3 млн.дол. у січні-жовтні 2008р. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,93 проти 1,14 у січні-жовтні 2008р.

Зовнішньою торгівлею товарами займалися 324 підприємства та організації області. Партнерами їх були 103 країни світу (з них 26 країн ЄС). Активно працювали в цій галузі підприємства міст Чернігів, Прилуки та Корюківського району. Їх частка в загальному обсязі експорту становила 80,6%, імпорту - 93,4%.

Поставки країнам СНД формували 61,8% загального обсягу експорту, іншим країнам світу - 38,2% (у січні-жовтні 2008р., відповідно, 66,5 та 33,5%). До країн Європейського Союзу експортовано 18,8% товарів, що в 3,3 раза менше, ніж до країн СНД та на 3,7% - до решти країн світу.

У структурі експорту 26,1% становили вироби з паперу та картону, 17,4% - готові харчові продукти, 13,0% - текстиль та вироби з нього, 11,6% - продукти рослинного походження, 5,6% - деревина і вироби з неї, 4,4% - молоко та молочні продукти, 3,9% - полімерні матеріали, пластмаси, 3,7% - котли, машини, апарати і механічні пристрої, 3,5% - взуття.

Надходження з країн СНД становили 28,0% загального обсягу імпорту, з інших країн світу - 72,0% (у січні-жовтні 2008р., відповідно, 20,6 та 79,4%). Країни Європейського Союзу імпортували в область 47,1% всіх товарів, що перевищувало в 1,7 раза надходження з країн СНД та в 1,9 раза - з решти країн світу.

У структурі імпорту переважали: готові харчові продукти (30,8%), папір та картон (14,7%), продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості (12,4%), текстиль (11,4%), полімерні матеріали, пластмаси (10,0%), котли, машини, апарати і механічні пристрої (7,5%).

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА
РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Оборот роздрібної торгівлі за січень-листопад 2009р. становив 7833,5 млн.грн. і склав 87,8% обсягу січня-листопада 2008р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31,6%.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень-листопад 2009р. становив 257,8 млн.грн. і проти січня-листопада 2008р. склав 87,3%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень-листопад 2009р. становив 3386,3 млн.грн. і склав 80,8% обсягу січня-листопада 2008р.

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

У січні-жовтні 2009р. обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) становив 1396,3 млн.грн. проти 1286,8 млн.грн. рік тому.

Населенню реалізовано послуг на суму 509,8 млн.грн., або 36,5% загального обсягу.

У структурі реалізованих послуг за видами економічної діяльності значних змін не відбулося. Найбільша частка (70,3%) припадала на послуги різних видів транспорту, пошти та зв'язку. Близько п'ятої частини складали послуги з проведення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (19,6%).

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у листопаді 2009р. в області становив 101,4%, в Україні - 101,1%; з початку року в області - 111,9%, в Україні - 111,3%.

З початку року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися на 10,7%. Найбільше (в 1,7 раза) зріс у ціні цукор. На 28,9% подорожчало масло, на 24,5% - безалкогольні напої (у т.ч. чай - на 37,4%, мінеральні води - на 23,2%, кава - на 19,9%, фруктові соки - на 14,7%); на 21,2-21,4% - шоколад та морозиво; на 11,5-15,7% - фрукти, молоко, хліб, кондитерські вироби з цукру, риба та продукти з риби; на 4,6-9,4% - сири, макаронні вироби, м'ясо та м'ясопродукти, олія. У той же час подешевшали овочі (на 20,9%), яйця (на 18,5%), тваринні жири (на 0,3%).

Тютюнові вироби зросли в ціні більше, ніж в 1,6 раза, алкогольні напої - на 16,4%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка стали дорожчими на 12,4%, одяг і взуття - на 5,7%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому підвищилися на 7,1%, в основному, за рахунок зростання цін (тарифів) на каналізацію (на 25,0%), водопостачання (на 24,5%), квартирну плату (на 20,3%), гарячу воду та опалення (на 11,3%).

У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 18,6%, що зумовлене подорожчанням фармацевтичної продукції (на 24,1%), амбулаторних послуг (на 17,8%) та послуг санаторно-курортних установ (на 12,7%).

Зростання цін на транспорт у цілому на 23,0% пов'язане, у першу чергу, з подорожчанням палива та мастил (більше, ніж в 1,5 раза), перевезень залізничним та автодорожнім пасажирським транспортом (на 17,7%); підвищенням цін на велосипеди, автомобілі, запчастини для автомобілів (на 18,0-26,7%).

Вартість послуг освіти зросла на 22,9% (у т.ч. вищої - на 29,4%, середньої - на 16,9%).

У ресторанній та готельній галузях ціни зросли на 6,6%, зв'язок подорожчав на 3,6%.

Індекс цін виробників промислової продукції в листопаді 2009р. становив 97,4%, з початку року - 121,8%.

ФІНАНСИ

Фінансові результати

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім підприємств малого бізнесу та бюджетних установ) за січень-жовтень 2009р. був збитковим і становив 163,9 млн.грн. За відповідний період 2008р. цей показник був прибутковим і дорівнював 155 млн.грн.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 52,3%, отримано 372,9 млн.грн. прибутку, що на 13,9% менше, ніж за січень-жовтень 2008р. Основна його частина сформована в промисловості (69,1%) та на підприємствах торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (18,8%). Серед промислових підприємств найбільші прибутки отримали підприємства целюлозно-паперового виробництва; видавничої діяльності (102,4 млн.грн.), виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (65,4 млн.грн.), виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (55,2 млн.грн.).

Збитково працювали 47,7% підприємств, що на 12,4 в.п. більше, ніж за січень-жовтень минулого року. Цими підприємствами отримано 536,8 млн.грн. збитків, що в 1,9 раза більше, ніж за січень-жовтень 2008р. Найбільші суми збитків спостерігалися в промисловості (381,3 млн.грн.), торгівлі; ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (52,7 млн.грн.), на підприємствах, які здійснюють операції з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (46,9 млн.грн.).

Банківська діяльність

За даними Управління Національного банку України в Чернігівській області, загальна заборгованість за кредитами, наданими банками області (з нарахованими відсотками), на 1 листопада 2009р. становила 5007,8 млн.грн.

У кредитному портфелі області переважають кредити в національній валюті (55,9%, або 2799,3 млн.грн.).

Банківські установи області проводять роботу щодо залучення вкладів населення на депозитні рахунки. За жовтень п.р. вклади населення зросли на 16,8 млн.грн., або на 0,7%. На 1 листопада 2009р. їх залишки в банківській системі становили 2515,8 млн.грн. (з нарахованими відсотками). Залишки вкладів у національній валюті становили 64,1% загальної суми, за жовтень їх частка зменшилася на 0,2 в.п.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні-жовтні 2009р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, порівняно з відповідним періодом 2008р., зросла на 7,2% і становила 1448 грн.

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника в жовтні 2009р. становила 1487 грн., що більше у 2,3 раза рівня мінімальної заробітної плати (650 грн.), у 2,2 раза - законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (669 грн.). Порівняно з вереснем 2009р., розмір заробітної плати зменшився на 0,8%, а відносно жовтня 2008р. - зріс на 1,5%.

Динаміка середньої заробітної плати

За рівнем заробітної плати в жовтні 2009р. серед найбільш високооплачуваних були працівники трубопровідного та залізничного транспорту, управління у сферах фінансової та податкової діяльності, виробництва паперу, картону та виробів із них, діяльності у сфері обов'язкового соціального страхування, добування вуглеводнів. Оплата праці в цих видах діяльності перевищила середній показник в області в 1,8-2,3 раза.

Водночас розмір заробітної плати працівників хімічного виробництва, мисливства, виробництва меблів, дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів, їдалень не перевищував 53,7% середньообласного показника.

Зберігалася значна диференціація заробітної плати за територіями. Більшими за середньообласний її розміри були в містах Прилуки (в 1,4 раза), Чернігів (на 6,5%) та Ніжин (на 4,5%), Бобровицькому (на 8,7%), Варвинському (на 8,5%), Носівському (на 6,0%) та Корюківському (на 1,1%) районах. Найнижчою (на 27,6% меншою від середньообласної) заробітна плата була в Коропському районі (1076 грн.).

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж жовтня 2009р. зменшилася на 1,6 млн.грн. (5,4%) та на 1 листопада 2009р. становила 27,4 млн.грн.

Борги працівникам діючих (економічно активних) підприємств становили 19,3 млн.грн. Їх розміри зменшились упродовж жовтня 2009р. на 1,4 млн.грн. (на 6,7%), а відносно 1 січня 2009р. - зросли на 3,1 млн.грн. (на 19,4%).

Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості - 7,2 млн.грн. (37,5% від загальної суми) та будівництві - 4,8 млн.грн (25,1%).

Упродовж жовтня 2009р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася на 3,5% й на 1 листопада п.р. становила 9,7 тис. осіб (4,2% загальної кількості). З них більше чверті (27,2%) зайняті на підприємствах промисловості.

Середній розмір боргу кожному із зазначених працівників становив 1755 грн., що перевищило на 18% середню заробітну плату, нараховану за жовтень 2009р.

За даними проведеного органами державної статистики моніторингу щодо суб'єктів господарювання, стосовно яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, незадоволені вимоги із заробітної плати на них, порівняно з 1 жовтня 2009р., зменшилися на 145,4 тис.грн. (на 2,0%) і на 1 листопада 2009р. становили 7,2 млн.грн.

Решта боргу (0,9 млн.грн.) залишилася на підприємствах та в організаціях, що призупинили свою економічну діяльність у 2001-2008рр., але не звітували про погашення заборгованості.

Упродовж січня-жовтня 2009р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулися 33134 сім'ї. Призначені субсидії 29010 сім'ям (за січень-жовтень 2008р. - 43802), з них: у міських поселеннях - 21336 сім'ям, у сільській місцевості - 7674 (відповідно, 87,6%, 92,9% та 75,5% із числа тих, які звернулися).

Загальна сума призначених субсидій становила 2057,7 тис.грн. (у міських поселеннях - 1882,6 тис.грн., у сільській місцевості -175,1 тис.грн.). У січні-жовтні 2008р. цей показник становив 2361,8 тис.грн. Середній розмір субсидії, призначеної одній сім'ї в жовтні, становив 98 грн. (рік тому - 77 грн.).

Сума нарахованих субсидій становила 15,8 млн.грн., перераховано 17,3 млн.грн., або 109,3% (за січень-жовтень 2008р. - 106,3%).

На кінець жовтня 2009р. місцеві бюджети заборгували підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги, 447,2 тис.грн. У міських поселеннях заборгованість становила 792,2 тис.грн. Підприємствам, що надають указані послуги сільським мешканцям, перераховано коштів на 345 тис.грн. більше, ніж нараховано.

Крім того, населенню області надавалася допомога на придбання твердого палива та скрапленого газу.

У січні-жовтні 2009р. за допомогою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою звернулися 11463 сім'ї. Призначені субсидії 7986 сім'ям на суму 2151,2 тис.грн. (у січні-жовтні 2008р. - 16977 сім'ям на суму 6246,1 тис.грн.). Отримали цей вид допомоги 7885 сімей у сумі 2182,6 тис.грн., середній розмір її становив 277 грн. (у січні-жовтні 2008р. - 368 грн.).

Заборгованість місцевих бюджетів із виплати субсидій населенню готівкою на кінець жовтня 2009р. становила 99,5 тис.грн., з них у міських поселеннях - 10,4 тис.грн., у сільській місцевості - 89,1 тис.грн.

За січень-жовтень 2009р. населенню області нараховано за житлово-комунальні послуги 420,3 млн.грн., сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, - 420,7 млн.грн. (100,1% нарахованої суми). Заборгованість населення на кінець жовтня 2009р. становила 77,6 млн.грн. (на кінець жовтня 2008р. - 59,1 млн.грн.). Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 1,8 місяця.

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, у січні-листопаді 2009р. її послугами скористалися 61,5 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян проти 70,5 тис. в січні-листопаді 2008р.

На обліку цієї установи на 1 грудня 2009р. перебувало 18,2 тис. незайнятих громадян, які шукали роботу, що на 28,0% менше, ніж на 1 грудня 2008р. З них більше половини складали жінки та більше третини - молодь у віці до 35 років.

Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 97,1% незайнятих громадян, з них 76,7% - отримували допомогу з безробіття. Серед безробітних кожен другий раніше займав місце робітника, кожен третій - посаду службовця, а кожен шостий - не мав професійної підготовки.

Кількість зареєстрованих безробітних за листопад 2009р. зменшилася на 0,3% та становила 17,7 тис. осіб, або 28,4% кількості безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований відносно середньорічної кількості постійного населення працездатного віку, залишився без змін та на 1 грудня 2009р. становив 2,8%.

За сприяння державної служби зайнятості в січні-листопаді 2009р. було працевлаштовано 17,2 тис. осіб, що на 44,2% менше, ніж у січні-листопаді 2008р. Серед працевлаштованих 43,8% становили жінки, 43,5% - молодь у віці до 35 років та кожен десятий потребував особливого соціального захисту.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 листопада 2009р. в області, за оцінкою, проживало 1112,2 тис. осіб. Упродовж січня-жовтня п.р. чисельність наявного населення зменшилася на 9169 осіб, або на 9,9 осіб у розрахунку на 1000 жителів.

Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення (9504 особи).

Порівняно із січнем-жовтнем 2008р., природне скорочення зменшилося на 1974 особи, або на 17,2%, і спостерігалося в усіх районах області. Така динаміка є наслідком зменшення кількості померлих та збільшення кількості народжених.

Упродовж січня-жовтня 2009р. народилося більше на 535 дітей (6,4%) та померло менше на 1439 осіб (7,3%), ніж рік тому.

У січні-жовтні п.р. зареєстровано більше шлюбів (5978 проти 5673) та менше розлучень (2723 проти 3148), ніж рік тому.

У порівнянні із січнем-жовтнем 2008р. зменшилася міграційна активність населення в усіх напрямках, крім прибуття з країн СНД. Натомість, за рахунок зменшення вибуття мігрантів в інші регіони України та збільшення кількості прибулих із країн СНД сформувалося додатне сальдо міграції - 335 осіб. У відповідному періоді минулого року спостерігалося від'ємне сальдо міграції - 68 осіб.

ОСВІТА

На початок 2009/10 навчального року в області діяли (без урахування філій та відділень закладів інших регіонів) 17 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та 5 ВНЗ ІІІ-ІV рівнів. Чисельність студентів у технікумах, коледжах, училищах становила на початок навчального року 9,0 тис. осіб і в порівнянні з початком 2008/09 навчального року зменшилася на 8,9%, в інститутах та університетах - 24,9 тис. осіб і зменшилася на 4,7%.

Навчання студентів у технікумах, училищах, коледжах фінансується, здебільшого, з бюджетних коштів: 44,9% з державного і 26,0% з місцевого бюджетів. На комерційній основі навчається 29,1% студентів. В університетах та інститутах фінансування навчання розподіляється іншим чином: на комерційній основі навчається 60,4% студентів, за рахунок держави - 39,6%, місцевий бюджет у фінансуванні участі не приймає.

На початковий цикл навчання (перші курси) до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів у 2009р. зараховано 2,5 тис. студентів, що на 10,4% менше, ніж у 2008р. Прийом у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації склав 4,5 тис. осіб і зменшився на 6,5%. Крім того, 4,7 тис. осіб у ВНЗ усіх рівнів акредитації продовжили навчатися на завершальному циклі навчання.

У 2009р. дипломи про здобуття вищої освіти вручено 12,8 тис. осіб (на 1,0% більше, ніж у 2008р.), з них 8,6 тис. випущено з ВНЗ. Завершили відповідний цикл навчання та здобули диплом магістра 343 особи, спеціаліста - 4,1 тис., бакалавра - 5,1 тис., молодшого спеціаліста - 3,3 тис. З числа випускників 2,3 тис. (27,0%) отримали направлення на роботу. Одночасно з освітньо-кваліфікаційним рівнем робітничу професію здобули 896 студентів.

ЗЛОЧИННІСТЬ

За січень-листопад 2009р. органами внутрішніх справ області зареєстровано 7899 злочинів (на 20,1% більше, ніж рік тому), з них 2931 (37,1%) - тяжкі та особливо тяжкі. У загальній кількості злочинів 92,7% (7320) становлять злочини загальнокримінальної спрямованості. За видами злочинів найбільша частка (60,3%) - це злочини проти власності, 11,0% - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення, 5,8% - злочини проти життя та здоров'я особи, 4,3% - проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Потерпіли від злочинів 5287 осіб, з них 183 - загинули. Серед потерпілих 31,1% жінок, 12,1% пенсіонерів, 3,7% неповнолітніх, 0,6% іноземців.

Зменшення злочинності відбулось у семи районах області, з них найбільше - у Сосницькому (на 33,9%), Куликівському (на 21,9%) та Коропському (на 10,1%).

Збільшення кількості злочинів відбулося в м.Чернігові (на 38,3%) та чотирнадцяти районах області, з них найбільше - у Корюківському (на 32,7%), Семенівському (на 30,2%), Бобровицькому (на 29,7%), Ріпкинському (на 28,8%), Ніжинському (на 26,9%), Городнянському (на 24,3%), Бахмацькому (на 22,4%), Носівському (на 22,0%) та Борзнянському (на 20,0%).

Упродовж січня-листопада 2009р. було виявлено 3501 особу з числа тих, які підозрювались у скоєнні злочинів, з них у відношенні 3299 осіб (94,2%) кримінальні справи направлено до суду. Більше половини виявлених (59,1%) були в працездатному віці, але не працювали й не навчалися, 22,6% - вчиняли злочин раніше. З числа виявлених осіб кожен п'ятий перебував у стані алкогольного сп'яніння, 15,7% становили жінки, 5,9% - неповнолітні.

 | Новини | Респондентам | Для громадськості | Для ЗМІ  | Статистична інформація | Публікації | Експрес - випуски  | Анкетні опитування | Населення України | Соціально-економічне становище Чернігівської області | Соціально-економічне становище міста Чернігів | Про Головне управління | Діяльність | Документи | Метаописи держстатспостережень | Методологія та класифікації | Електронна звітність | Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України | Корисна інформація | Здійснення реформ в Україні | Конкурс на заміщення вакантних посад | Поштова скринька |