Головне управління статистики у Чернігівській області

Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Чернігівській області

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВЩИНИ

за січень-жовтень 2009 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У жовтні 2009р., порівняно з попереднім місяцем, індекс промислової продукції становив 103,8%, а проти жовтня 2008р. - 87,7 . За підсумками січня-жовтня п.р. промислове виробництво становило 81,9% від обсягів аналогічного періоду 2008р.

У добувній промисловості індекс обсягу продукції в жовтні проти вересня становив 105,9 , проти січня-жовтня 2008р. - 96,7 . Більше, ніж рік тому, видобуто нафти, зменшився видобуток торфу, природного газу, крейди, природних пісків.

У переробній промисловості індекси промислового виробництва в жовтні 2009р. проти попереднього місяця та жовтня 2008р. становили, відповідно, 97,4 і 85,1 , за підсумками січня-жовтня п.р. - 76,2 .

У виробництві та розподіленні електроенергії в жовтні, порівняно з вереснем, індекс промислового виробництва становив 146,3 , у порівнянні із січнем-жовтнем 2008р. - 86,5 . Менше вироблено електроенергії, теплоенергії.

Упродовж січня-вересня промисловими підприємствами області реалізовано промислової продукції на суму 6,5 млрд.грн. У структурі реалізованої продукції 77,0 займали підприємства переробної промисловості.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг продукції сільського господарства за січень-жовтень 2009р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, збільшився проти січня-жовтня 2008р. на 1,9%. У сільськогосподарських підприємствах він становив 105,6%, а в господарствах населення - 99,7%.

Станом на 2 листопада п.р. загальне виробництво зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу) становило 1833,7 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), або 99,3% минулорічного обсягу, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочено 1621,8 тис.т (99,8%), господарствами населення - 211,9 тис.т (95,6%).

Середня врожайність зернових культур (включаючи кукурудзу) становить 31,6 ц з 1 га (рік тому - 32,2 ц), у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах - 31,8 ц (32,5 ц), господарствах населення - 30,4 ц (30,0 ц).

Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) підготовлено 280,3 тис.га грунту під посіви озимих культур (торік 281,7 тис.га). Озимих на зерно й зелений корм під урожай 2010р. посіяно на площі 263,9 тис.га, (97,9% минулорічного рівня), у т.ч. на зерно 211,8 тис.га (92,8%).

З початку року господарствами всіх категорій реалізовано на забій 48,6 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 12,1% менше, ніж рік тому, вироблено 518,0 тис.т молока (на 2,3% більше), 223,0 млн.шт. яєць (на 10,8% менше).

За розрахунками, на 1 листопада 2009р. у господарствах усіх категорій утримувалося 281,1 тис.голів великої рогатої худоби (на 3,1% менше, ніж рік тому), у т.ч. 152,1 тис.голів корів (на 8,1% менше), 251,3 тис.голів свиней (на 4,1% більше), 45,4 тис.голів овець та кіз (на 8,9% більше), 4644,9 тис.голів птиці всіх видів (на 2,0 % менше).

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої аграрної продукції за січень-жовтень 2009р., порівняно з відповідним періодом 2008р., збільшився на 26,2%, у т.ч. рослинницької - на 45,7%. Вартість реалізованої тваринницької продукції становила 97,8% до минулорічного обсягу. Частка продукції рослинництва в загальній вартості склала 68,5%, тваринництва - 31,5%.

Станом на 1 листопада 2009р. в підприємствах, що здійснюють зберігання й переробку зернових культур, та в сільськогосподарських підприємствах було в наявності 1026,8 тис.т зерна, безпосередньо в аграрних підприємствах - 748,9 тис.т.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень-вересень 2009р. в області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1186,5 млн.грн. капітальних інвестицій, з яких інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) становили 902,3 млн.грн. (76%).

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств - 739,4 млн.грн. (62,3%). За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (включаючи субвенції з державного бюджету) освоєно, відповідно, 60 млн.грн. (5,1%) та 17,6 млн.грн. (1,5%). Кошти кредитів банків та інших позик становлять 268,1 млн.грн. (22,6%), кошти населення на будівництво власних квартир та житлових будинків - 77,9 млн.грн. (6,5%). За рахунок коштів іноземних інвесторів та інвестиційних фондів освоєно, відповідно, 8,7 млн.грн. (0,7%) та 2,2 млн.грн. (0,2%), інші джерела фінансування становлять 12,6 млн.грн. (1,1%).

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підприємствами області за січень-жовтень 2009р. виконано будівельних робіт на суму 354,9 млн.грн., що в порівнянних цінах становить 52,1% до обсягів будівництва січня-жовтня 2008р.

Зменшення обсягів будівельних робіт спостерігалося за всіма видами економічної діяльності. Зокрема, на 32,2% - з підготовки будівельних ділянок, на 48,1% - з будівництва будівель і споруд, на 58,8% - з установлення інженерного устатковання будівель та споруд.

В обсязі виконаних будівельних робіт на капітальний та поточний ремонти припадало 12,6% (44,6 млн.грн.) та 4,8% (16,9 млн.грн.) відповідно. У порівнянні із січнем-жовтнем 2008р. обсяги робіт із капітального ремонту зменшилися на 39,5%, з поточного - на 24,4%.

ТРАНСПОРТ І ЗВ'ЯЗОК

Вантажним транспортом у січні-жовтні 2009р. доставлено замовникам 1827,6 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 802,2 млн.ткм. Порівняно із січнем-жовтнем 2008р. ці показники зменшилися на 29,7 та 12,0% відповідно.

Підприємствами автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 1540,5 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 641,9 млн.ткм. Це, відповідно, на 29,4 та 14,7% менше, ніж рік тому.

Частка перевезених вантажів та вантажообороту, виконаних приватними підприємцями області, становила, відповідно, 70,3 та 79,7% загального обсягу

Пасажирським транспортом області в січні-жовтні 2009р. перевезено 107,1 млн. пасажирів, що на 2,4% менше, ніж у січні-жовтні 2008р. Обсяг виконаного пасажирообороту скоротився на 4,4% й становив 887,0 млн.пас.км.

Пасажирським автотранспортом, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 73,1 млн. паса-жирів, що на 3,2% менше, ніж у січні-жовтні 2008р. Обсяг виконаного пасажирообороту скоротився на 5,1% й становив 733,8 млн.пас.км.

Обсяг пасажирських перевезень, виконаний тролейбусним транспортом, скоротився на 0,6%, у т.ч. з платним проїздом - на 16,7%.

Річковим транспортом у січні-жовтні 2009р. здійснювалися перевезення вантажів тільки в закордонному сполученні.

У порівнянні із січнем-жовтнем 2008р. обсяги вантажних перевезень річкового транспорту зменшилися на 31,0%, вантажообороту - зросли на 0,3%.

За січень-вересень 2009р. підприємствами зв'язку області було надано послуг на 898,7 млн.грн., у т.ч. підприємствам - на 713,3 млн.грн. (79,4%). Загальний обсяг послуг зв'язку, у порівнянні з відповідним періодом 2008р., скоротився на 1,3%.

Серед видів зв'язку найбільшим попитом користувався мобільний - 79,1% загального обсягу. Частка телефонного зв'язку становила 11,4%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні-вересні 2009р. експорт зовнішньої торгівлі товарами та послугами становив 215,5 млн.дол.США, що складало 63,1% до січня-вересня 2008р., імпорт - 233,1 млн.дол.США та 76,4% відповідно. Сальдо зовнішньоторговельного балансу склалося від'ємне й дорівнювало 17,6 млн.дол. (у січні-вересні 2008р. позитивне сальдо - 36,2 млн.дол.).

Зовнішньою торгівлею товарами займалися 308 підприємств та організацій області. Партнерами їх були 102 країни світу (з них 26 країн ЄС). Активно працювали в цій галузі підприємства міст Чернігів, Прилуки та Корюківського району. Їх частка в загальному обсязі експорту становила 80,5%, імпорту - 94,0%.

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами за січень-вересень 2009р. склав 3,6 млн.дол.США і у відношенні до січня-вересня 2008р. становив 71,5%, імпорту - відповідно, 6,7 млн.дол.США та 41,8%. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі послугами дорівнювало 3,1 млн.дол.(за січень-вересень 2008р. - 10,9 млн.дол.).

У зовнішній торгівлі послугами приймали участь 76 підприємств та організацій області. Їх партнерами були 76 країн світу (з них 26 країн ЄС).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, унесених в економіку Чернігівської області, на 1 жовтня 2009р. склав 85,8 млн.дол.США (90,9% обсягу прямих інвестицій до початку року). Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу становив 77 дол.США.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА
РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Оборот роздрібної торгівлі за січень-жовтень 2009р. становив 7064,8 млн.грн. і склав 87,7% обсягу січня-жовтня 2008р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31,6%.

За січень-жовтень 2009р. продаж сільськогосподарських продуктів на ринках області проти січня-жовтня 2008р. зменшився на 3,8% при зростанні цін на 14,7%.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень-жовтень 2009р. становив 232,8 млн.грн. і проти січня-жовтня 2008р. склав 86,7.%

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

У січні-вересні 2009р. обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) становив 1249,3 млн.грн. проти 1141,7 млн.грн. у січні-вересні 2008р.

Населенню реалізовано послуг на суму 457,8 млн.грн., або 36,6% загального обсягу.

У структурі реалізованих послуг за видами економічної діяльності значних змін не відбулося. Найбільша частка (70,1%) припадає на послуги різних видів транспорту, пошти та зв'язку. Майже п'яту частину складають послуги з проведення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (19,7%).

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у жовтні 2009р. в області становив 100,4%, в Україні - 100,9%, з початку року в області - 110,3%, в Україні - 110,1%.

З початку року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 8,3%. Найбільше подорожчали: на 46,4% - цукор, на 23,6% - безалкогольні напої (у т.ч. чай - на 39,2%, мінеральні води - на 20,2%, кава - на 17,7%, фруктові соки - на 13,6%); на 13,5-20,6% - хліб, кондитерські вироби з цукру, риба та продукти з риби, шоколад, вершкове масло, морозиво; на 3,4-9,0% - фрукти, олія, м'ясо та м'ясопродукти. У той же час подешевшали яйця (на 24,4%), овочі (на 22,6%), тваринні жири (на 2,5%).

Тютюнові вироби зросли в ціні більше, ніж в 1,6 раза, алкогольні напої - на 14,3%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка стали дорожчими на 12,5%, одяг і взуття - на 5,2%

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому зросли на 6,9% в основному за рахунок підвищення цін (тарифів) на каналізацію (на 25,0%), водопостачання (на 24,5%), квартирну плату (на 20,3%), гарячу воду та опалення (на 10,9%).

У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 18,5%, що зумовлене подорожчанням фармацевтичної продукції (на 23,8%), амбулаторних послуг (на 17,8%) та послуг санаторно-курортних установ (на 12,7%).

Зростання цін на транспорт у цілому на 22,4% пов'язане, у першу чергу, з подорожчанням палива та мастил (більше, ніж у 1,5 раза), перевезень залізничним (на 17,6%) та автодорожнім (на 17,5%) пасажирським транспортом; підвищенням цін на велосипеди, автомобілі, запчастини для автомобілів (на 18,1-26,0%).

Вартість послуг освіти зросла на 23,2% (у т.ч. вищої - на 29,4%, середньої - на 16,9%).

У ресторанній та готельній галузях ціни зросли на 6,4%, послуги зв'язку подорожчали на 3,8%.

Індекс цін виробників промислової продукції в жовтні 2009р. становив 101,2%, з початку року - 125,1%.

ФІНАНСИ

За даними Управління Національного банку України в Чернігівській області, загальна заборгованість за кредитами, наданими банками області (з нарахованими відсотками), на 1 жовтня 2009р. становила 5059 млн.грн.

Банківські установи області проводять роботу щодо залучення вкладів населення на депозитні рахунки. За вересень п.р. вклади населення зросли на 7 млн.грн., або на 0,3%. На 1 жовтня 2009р. їх залишки в банківській системі становили 2499 млн.грн. (з нарахованими відсотками). Залишки вкладів у національній валюті становили 64,3% загальної суми, за вересень їх частка збільшилася на 0,1 в.п.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Кількість найманих працівників на підприємствах, в організаціях та установах1 області в січні-вересні 2009р., порівняно з відповідним періодом минулого року, зменшилася на 18,1 тис. осіб (7,0%) і становила 239,8 тис. осіб

Середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника, порівняно із січнем-вереснем 2008р., зросла на 7,9% й становила 1443 грн. Темпи приросту заробітної плати коливалися від 50,5% у працівників діяльності у сфері інформатизації до 0,4% у грошовому та фінансовому посередництві. У промисловості рівень заробітної плати збільшився на 6,5%. Спостерігалися вищі за середньообласний рівень темпи її зростання в бюджетній сфері: в освіті - на 16,2%, діяльності культури та спорту, відпочинку та розваг - на 15,6%, в охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги - на 13,9%.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника у вересні 2009р. становила 1499 грн., що більше у 2,4 раза рівня мінімальної заробітної плати (630 грн.), у 2,2 раза - законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (669 грн.). Порівняно із серпнем 2009р., розмір заробітної плати зменшився на 1,6%, а відносно вересня 2008р. - зріс на 4,3%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж вересня 2009р. зменшилася на 181,7 тис.грн. (0,6%) та на 1 жовтня 2009р. становила 29,0 млн.грн.

Упродовж січня-вересня 2009р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулися 29225 сімей. Призначені субсидії 25439 сім'ям (за січень-вересень 2008р. - 38627), з них: у міських поселеннях - 18255 сім'ям, у сільській місцевості - 7184 (відповідно, 87,0%, 93,0% та 74,8% із числа тих, які звернулися).

Середній розмір субсидії, призначеної одній сім'ї у вересні, становив 68 грн. (рік тому - 39 грн.).

Крім того, населенню області надавалася допомога на придбання твердого палива та скрапленого газу.

У січні-вересні 2009р. за допомогою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою звернулися 11082 сім'ї. Призначені субсидії 7636 сім'ям на суму 2045,0 тис.грн.(у січні-вересні 2008р. - 15996 сім'ям на суму 5916,5 тис.грн.). Отримали цей вид допомоги 7593 сім'ї у сумі 2104,5 тис.грн., середній розмір її становив 277 грн. (у січні-вересні 2008р. - 375 грн.).

За січень-вересень 2009р. населенню області нараховано за житлово-комунальні послуги 376,9 млн.грн., сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, - 386,8 млн.грн. (102,6% нарахованої суми). Заборгованість населення на кінець вересня 2009р. становила 68,2 млн.грн. (на кінець вересня 2008р. - 54,7 млн.грн.). Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 1,6 місяця.

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, у січні-жовтні 2009р. її послугами скористалися 58,2 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян проти 62,6 тис. в січні-жовтні 2008р.

На обліку цієї установи на 1 листопада 2009р. перебувало 18,2 тис. незайнятих громадян, які шукали роботу, що на 11,1% менше, ніж на 1 листопада 2008р. З них більше половини складали жінки та більше третини - молодь у віці до 35 років.

Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 97,5% незайнятих громадян, з них 78,2% - отримували допомогу з безробіття. Серед безробітних кожен другий раніше займав місце робітника, кожен третій - посаду службовця, а кожен шостий - не мав професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований відносно середньорічної кількості постійного населення працездатного віку, за жовтень зменшився та на 1 листопада 2009р. становив 2,8%.

За сприяння державної служби зайнятості в січні-жовтні 2009р. було працевлаштовано 16,2 тис. осіб, що на 44,2% менше, ніж у січні-жовтні 2008р. З них 85 осіб отримали роботу шляхом надання дотацій роботодавцям. Як і в попередні місяці п.р., у жовтні не було таких, що організували власну справу за рахунок виплати одноразової допомоги з безробіття.

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у січні-жовтні 2009р., порівняно із січнем-жовтнем 2008р., зменшився на 18,6 в.п. та становив 27,8%.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 жовтня 2009р. в області, за оцінкою, проживало 1113,7 тис. осіб. Упродовж січня-вересня п.р. чисельність наявного населення зменшилася на 7671 особу, або на 9,2 осіб у розрахунку на 1000 населення.

Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення (8520 осіб).

Порівняно із січнем-вереснем 2008р., природне скорочення зменшилося на 1944 особи, або на 18,6%, і спостерігалося в усіх районах області. Така динаміка є наслідком зменшення кількості померлих та збільшення кількості народжених.

Упродовж січня-вересня 2009р. народилося більше на 574 дитини (7,8%) та померло менше на 1370 осіб (7,7%), ніж рік тому.

У січні-вересні п.р. зареєстровано більше шлюбів (5140 проти 4938) та менше розлучень (2401 проти 2774), ніж рік тому. Рівень шлюбності збільшився з 5,8‰ до 6,1‰, а рівень розлучуваності знизився з 3,3‰ до 2,9‰.

ОСВІТА

Першого вересня в закладах освіти розпочався новий 2009/10 навчальний рік. В області за парти 686 денних загальноосвітніх шкіл у цей день сіли 102,7 тис. учнів. Крім того, очною та заочною формами навчання охоплено 0,6 тис. осіб працюючої молоді в 3 вечірніх школах та в класах, що організовані при 11 денних загальноосвітніх школах. За рік кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл зменшилася на 3,9%, вечірніх - на 28,0%. Скоротилася й мережа закладів: денних на 28 (3,9%), вечірніх - на 2 (40,0%).

Триває процес реформування загальноосвітньої школи. Працюють 26 гімназій, 9 ліцеїв та один колегіум. Навчальну програму гімназії, ліцею та колегіуму освоюють, відповідно, 9,1, 1,4 і 0,1 тис. учнів. У 39 навчально-виховних комплексах навчаються 2,6 тис. учнів.

Навчальний процес у денних загальноосвітніх закладах забезпечують 14,2 тис. учителів. Кількість учителів порівняно з минулим роком зменшилася на 2,3%. Працюючу молодь навчають 88 учителів, з них 39 - мають основну роботу у вечірніх закладах.

У 2009р. атестат про повну загальну середню освіту отримали 9,9 тис. випускників денних середніх закладів освіти. Золоту медаль вручено 213 особам, срібну - 299. Крім того, денні загальноосвітні заклади вручили атестат про середню освіту 163 особам, які склали іспити екстерном. Вечірні школи та класи з атестатом про повну загальну середню освіту закінчили 247 випускників та 24 екстернів.

Базову загальну середню освіту в денних загальноосвітніх закладах одержали 7,7 тис. учнів. Крім того, екстерном у них склали іспити й отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту 12 осіб. Вечірні школи вручили свідоцтво про базову загальну середню освіту 30 учням та одному екстерну.

ЗЛОЧИННІСТЬ

За січень-жовтень 2009р. органами внутрішніх справ області зареєстровано 7071 злочин (на 15,7% більше, ніж рік тому), з них 2586 (36,6%) - тяжкі та особливо тяжкі. У загальній кількості злочинів 92,2% (6517) становлять злочини загальнокримінальної спрямованості. За видами злочинів найбільша частка (58,2%) - це злочини проти власності, 11,6% - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення, 6,0% - злочини проти життя та здоров'я особи, 4,5% - проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Потерпіли від злочинів 4665 осіб, з них 167 - загинули. Серед потерпілих 31,6% жінок, 12,0% пенсіонерів, 3,9% неповнолітніх, 0,7% іноземців.

Серед зареєстрованих упродовж січня-жовтня 2009р. злочинів: 16 згвалтувань та спроб згвалтування, 58 умисних убивств та замахів на вбивство, 79 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 104 розбійні напади, 456 випадків грабежу, 823 злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Упродовж січня-жовтня 2009р. було виявлено 3151 особу з числа тих, які підозрювались у скоєнні злочинів, з них у відношенні 2960 осіб (93,9%) кримінальні справи направлено до суду. Серед виявлених 58,8% були в працездатному віці, але не працювали й не навчалися, 22,1% - вчиняли злочин раніше. З числа виявлених осіб кожен п'ятий перебував у стані алкогольного сп'яніння, 16,1% становили жінки, 6,1% - неповнолітні.

 | Новини | Респондентам | Для громадськості | Для ЗМІ  | Статистична інформація | Публікації | Експрес - випуски  | Анкетні опитування | Населення України | Соціально-економічне становище Чернігівської області | Соціально-економічне становище міста Чернігів | Про Головне управління | Діяльність | Документи | Метаописи держстатспостережень | Методологія та класифікації | Електронна звітність | Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України | Корисна інформація | Здійснення реформ в Україні | Конкурс на заміщення вакантних посад | Поштова скринька |