Головне управління статистики у Чернігівській області

Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Чернігівській області

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВЩИНИ

за січень-серпень 2009 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У серпні 2009р. індекс промислової продукції, порівняно з липнем, становив 96,6%, а проти серпня 2008р. - 81,4%. За підсумками січня-серпня виробництво промислової продукції становило 81,2% відносно відповідного періоду 2008р.

У добувній промисловості індекс обсягу продукції в серпні проти липня становив 103,5%, проти січня-серпня 2008р. - 97,5%. Більше, ніж рік тому, видобуто нафти, натомість, зменшився видобуток торфу, природного газу, крейди, природних пісків.

У переробній промисловості індекси промислового виробництва в серпні 2009р. проти попереднього місяця та серпня 2008р. становили, відповідно, 93,6% і 78,1%, за підсумками січня-серпня п.р. - 74,4%.

У виробництві та розподіленні електроенергії в серпні, порівняно з липнем, індекс промислового виробництва становив 100,0%, у порівнянні із січнем-серпнем 2008р. - 89,4%. Менше вироблено електроенергії, теплоенергії.

Упродовж січня-липня промисловими підприємствами області реалізовано промислової продукції на суму 5,0 млрд.грн., з неї продукції добувної та переробної промисловості - на 3,9 млрд.грн. У структурі реалізованої продукції найбільша частка (75,4%) підприємств переробної промисловості, зокрема, з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - 49,0%, целюлозно-паперового виробництва - 8,9%, легкої промисловості - 4,0%, машинобудування - 3,9%. Питома вага підприємств із виробництва та розподілення електроенергії, газу та води становила 22,8%, добувної промисловості - 1,8%.

НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові дослідження та розробки впродовж січня-червня 2009р. в області виконували 22 організації різних секторів та галузей науки.

Обсяг витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт становив 18 млн.грн. З держбюджету на ці роботи виділено 32% загального обсягу коштів.

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних науковими організаціями, становив 18,0 млн.грн., рік тому - 15,4 млн.грн. Частка прикладних досліджень у загальному обсязі робіт становила 36,0%, фундаментальних досліджень - 13,7%, науково-технічних розробок - 44,0%, науково-технічних послуг - 6,3%.

Станом на 01.07.2009р. в наукових організаціях області працювало 780 осіб, що менше, ніж рік тому, на 14,5%.

Із загальної чисельності виконавців науково-технічних робіт 11 (1,4%) мали ступінь доктора наук і 72 ( 9,2%) - кандидата наук. Рік тому науково-технічні роботи виконували 12 докторів і 63 кандидати наук.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг продукції сільського господарства за січень-серпень 2009р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, становив 99,3% проти січня-серпня 2008р. У сільськогосподарських підприємствах він склав 102,5%, а в господарствах населення - 97,3%.

Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва
(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)
Рослинництво

З початку жнив господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошені та обмолочені на площі 450,7 тис.га, або 92,3% площ, посіяних під урожай поточного року.

Станом на 1 вересня п.р. із зібраної площі одержано 1234,6 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), або 91,8% минулорічного обсягу, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочені 1074,0 тис.т (91,5%), господарствами населення - 160,6 тис.т (93,8%).

Найбільші намолоти зерна одержали господарства Прилуцького (139,1 тис.т), Бахмацького (128,0 тис.т), Носівського (112,6 тис.т) районів.

Середня врожайність зернових культур становить 27,4 ц з 1 га (рік тому - 29,0 ц), у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах - 27,4 ц (29,3 ц), у господарствах населення - 27,1 ц (27,2 ц). Найвищу врожайність зернових та зернобобових культур одержано в господарствах Прилуцького (36,7 ц) та Бобровицького (36,0 ц) районів.

Господарствами всіх категорій накопані 951,4 тис.т картоплі (98,6% минулорічного обсягу), овочів відкритого ґрунту зібрані 89,0 тис.т (88,5%). Урожайність картоплі становила 187 ц з 1 га (рік тому - 178 ц), овочів - 158 ц з 1 га (157 ц).

Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) підготовлені 164,9 тис.га грунту під посіви озимих культур (торік 146,8 тис.га). Озимих на зерно й зелений корм під урожай 2010р. посіяно на площі 46,0 тис.га, що у 2,5 раза більше минулорічного рівня, у т.ч. на зерно 6,6 тис.га (у 3,8 раза більше).

Тваринництво

За січень-серпень п.р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 34,0 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 11,5% менше, ніж рік тому, вироблено 422,1 тис.т молока (на 2,7% більше), 190,2 млн.шт. яєць (на 12,1% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м'яса становила 48,5%, молока - 67,7%, яєць - 83,3%.

У сільськогосподарських підприємствах, порівняно із січнем-серпнем 2008р., відбулося збільшення виробництва молока на 14,6 тис.т (12,0%). Обсяги виробництва м'яса становили 96,7% до відповідної дати минулого року, яєць - 75,4%.

За період, що аналізується, аграрними підприємствами вирощено 22,0 тис.т худоби та птиці, що на чверть більше, ніж реалізовано на забій.

Надій молока від однієї корови збільшився на 344 кг і становив 2599 кг. Найвищі надої були в сільськогосподарських підприємствах Срібнянського району (3898 кг).

Продуктивність курей-несучок становила 163 яйця (рік тому - 173).

За розрахунками, на 1 вересня 2009р. у господарствах усіх категорій утримувалося 293,3 тис. голів великої рогатої худоби (на 2,8% менше, ніж рік тому), у т.ч. 154,7 тис. корів (на 8,2% менше), 241,0 тис. голів свиней (на 4,1% більше), 46,8 тис. овець та кіз (на 7,6% більше), 5117,3 тис. голів птиці всіх видів (на 0,5% менше).

У господарствах населення утримується 43,2% (торік - 42,4%) великої рогатої худоби, у т.ч. корів - 60,9% (62,9%), свиней - 50,2% (55,2%), овець та кіз - 93,2% (93,6%) та 86,4% (85,9%) птиці від загальної чисельності в області.

Загалом в області збільшилося поголів'я свиней, овець та кіз.

Станом на 1 вересня п.р. в сільськогосподарських підприємствах було в наявності кормів усіх видів 185,7 тис.т корм.од., що на 1,2% більше, ніж рік тому. У розрахунку на одну умовну голову в середньому в області припадало кормів усіх видів 10,5 ц корм.од. проти 10,2 ц корм.од. торік.

Реалізація сільськогосподарської продукції

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої аграрної продукції за січень-серпень 2009р., порівняно з відповідним періодом 2008р., збільшився на 14,1%, у т.ч. рослинницької - на 24,1%, тваринницької - на 0,2%. Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції становила 63,2%, тваринництва - 36,8%.

За реалізовану з початку року на переробні підприємства худобу та птицю сільськогосподарськими підприємствами одержано 3,2 млн.грн. дотацій за рахунок коштів податку на додану вартість (25,2 млн.грн. рік тому), за молоко та молочні продукти - 25,2 млн.грн. (44,0 млн.грн.).

Станом на 1 вересня 2009р. в підприємствах, що здійснюють зберігання й переробку зернових культур, та в сільськогосподарських підприємствах було в наявності 1011,4 тис.т зерна, безпосередньо в аграрних підприємствах - 751,4 тис.т.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, у січні-серпні п.р. становила 880,9 грн. за т (1123,0 грн. рік тому).

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підприємствами області за січень-серпень 2009р. виконано будівельних робіт на суму 246,7 млн.грн., що в порівнянних цінах становить 48,2% до обсягів будівництва січня-серпня 2008р.

Зміни обсягів будівельних робіт
(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

Зменшення обсягів будівельних робіт спостерігалося за всіма видами економічної діяльності. Зокрема, на 32,5% - з підготовки будівельних ділянок, на 53,2% - з будівництва будівель і споруд, на 61,6% -з установлення інженерного устатковання будівель та споруд.

В обсязі виконаних будівельних робіт на капітальний та поточний ремонти припадало 11,9% (29,3 млн.грн.) та 4,6% (11,3 млн.грн.) відповідно. У порівнянні із січнем-серпнем 2008р. обсяги робіт із капітального ремонту зменшилися на 43,8%, з поточного - на 29,1%.

ТРАНСПОРТ І ЗВ'ЯЗОК

Транспорт

Вантажним транспортом у січні-серпні 2009р. доставлено замовникам 1424,7 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 626,7 млн.ткм. Порівняно із січнем-серпнем 2008р. ці показники зменшилися на 30,6 та 9,8% відповідно.

Підприємствами автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 1198,7 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 501,6 млн.ткм. Це, відповідно, на 29,1 та 11% менше, ніж рік тому.

Частка перевезених вантажів та вантажообороту, виконаних приватними підприємцями області, становила, відповідно, 72 та 79,6% загального обсягу.

Пасажирським транспортом області в січні-cерпні 2009р. перевезено 84,9 млн. пасажирів, що на 2,6% менше, ніж у січні-серпні 2008р. Обсяг виконаного пасажирообороту скоротився на 5,3% й становив 700,9 млн.пас.км.

Пасажирським автотранспортом, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 58,5 млн. паса-жирів, що на 3,4% менше, ніж у січні-серпні 2008р. Обсяг виконаного пасажирообороту скоротився на 6,2% й становив 581,6 млн.пас.км.

Послугами автотранспортних підприємств скористалися 37 млн. пасажирів, що на 5,3% менше, ніж у січні-серпні 2008р. Обсяг виконаного пасажирообороту становив 332 млн.пас.км, що на 14,2% менше, ніж рік тому.

Обсяги пасажирських перевезень та пасажирообороту, виконані автотранспортом фізичних осіб-підприємців, зросли на 0,2 та 7,2% відповідно. Їх частка в загальному обсязі перевезень становила 36,7%, виконаному пасажирообороті - 42,9%.

Обсяг пасажирських перевезень, виконаний тролейбусним транспортом, скоротився на 0,8%, у т.ч. з платним проїздом - на 17,9%.

Річковим транспортом у січні-серпні 2009р. здійснювалися перевезення вантажів тільки в закордонному сполученні.

У порівнянні із січнем-серпнем 2008р. обсяги вантажних перевезень річкового транспорту зменшилися на 37,8%, вантажообороту - на 5%.

Обсяги пасажирських перевезень та пасажирообороту, виконані річковим транспортом, скоротилися на 44,4%.

Зв'язок

За січень-липень 2009р. підприємствами зв'язку області було надано послуг на 687,8 млн.грн., у т.ч. підприємствам - на 546,7 млн.грн. (79,5% загального обсягу), що, відповідно, на 1,1% менше та 14,1% більше, ніж рік тому.

Серед видів зв'язку найбільшим попитом користувався мобільний - 78,8% загального обсягу. Частка телефонного зв'язку становила 11,6%.

Про попит на окремі види зв'язку свідчать темпи зростання доходів: комп'ютерного - в 1,8 раза, проводового мовлення - в 1,6 раза, передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку - на 19,8%, телеграф-ного - на 4,1%, мобільного - на 0,3%. Разом із тим, зменшується попит на такі види зв'язку: телефонний сільський - на 18,7%, телефонний міжмісь-кий - на 17,4%, поштовий - на 17%, телефонний міський - на 10,4%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні-липні 2009р. обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами становив 161,3 млн.дол.США, що складає 62,4% проти рівня січня-липня 2008р., імпорту - відповідно, 166,8 млн.дол.США та 76,4%. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 5,5 млн.дол. проти позитивного 40,0 млн.дол. у січні-липні 2008р. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,97 проти 1,18 у січні-липні 2008р.

Зовнішньою торгівлею товарами займалися 283 підприємства та організації області. Партнерами їх були 97 країн світу (з них 26 країн ЄС). Активно працювали в цій галузі підприємства міст Чернігів, Прилуки та Корюківського району. Їх частка в загальному обсязі експорту становила 80,9%, імпорту - 94,0%.

Поставки країнам СНД формували 66,5% загального обсягу експорту, іншим країнам світу - 33,5% (у січні-липні 2008р., відповідно, 70,1 та 29,9%). До країн Європейського Союзу експортовано 18,6% товарів, що в 3,6 раза менше, ніж до країн СНД, але на чверть більше, ніж до решти країн світу.

У структурі експорту 25,2% становили вироби з паперу та картону, 17,9% - готові харчові продукти, 13,3% - текстиль та вироби з нього, 12,5% - продукти рослинного походження, 5,3% - деревина і вироби з неї, 4,1% - взуття, по 3,8% - котли, машини, апарати і механічні пристрої та полімерні матеріали, пластмаси, 3,7% - молоко та молочні продукти.

Надходження з країн СНД становили 24,0% загального обсягу імпорту, з інших країн світу - 76,0% (у січні-липні 2008р., відповідно, 21,3 та 78,7%). Країни Європейського Союзу імпортували в область більше половини (51,2%) усіх товарів, що перевищувало у 2,1 раза надходження як із країн СНД, так і з решти країн світу.

У структурі імпорту переважали: готові харчові продукти (31,2%), папір та картон (13,3%), текстиль та вироби з нього (12,8%), полімерні матеріали, пластмаси (10,0%), продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості (9,5%), котли, машини, апарати і механічні пристрої (8,9%).

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА
РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Оборот роздрібної торгівлі за січень-серпень 2009р. становив 5417,8 млн.грн. і склав 88,7% обсягу січня-серпня 2008р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31,2%.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень-серпень 2009р. становив 188,9 млн.грн. і проти січня-серпня 2008р. склав 87,4%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень-серпень 2009р. становив 2398,9 млн.грн. і в порівнянних цінах склав 81,4% від обсягу січня-серпня 2008р.

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) становив 958,8 млн.грн. проти 858,5 млн.грн. у січні-липні 2008р.

Населенню реалізовано послуг на суму 350,5 млн.грн., або 36,6% загального обсягу.

У структурі реалізованих послуг за видами економічної діяльності відбулися незначні зміни. Найбільша частка припадала на послуги пошти та зв'язку (44,2%) і транспорту (26%). У відношенні до січня-липня 2008р. частка послуг пошти та зв'язку й транспорту збільшилася на 4,8 та 0,7 в.п. відповідно.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у серпні 2009р. в Україні становив 99,8%, в області - 100,0%; з початку року в Україні - 108,2%, в області - 108,9%.

З початку року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 7,8%. Найбільше подорожчали: цукор - майже в 1,6 раза, на 22,6% - безалкогольні напої (у т.ч. чай - на 39,5%, мінеральні води -на 18,6%, кава - на 15,7%, фруктові соки - на 13,8%); на 8,3-19,1% - фрукти, м'ясо та м'ясопродукти, кондитерські вироби з цукру, риба та продукти з риби, хліб, вершкове масло, шоколад, морозиво; на 3,8-7,6% - рис, олія. У той же час подешевшали яйця (на 30,2%), овочі (на 22,2%), молоко (на 4,9%), тваринні жири (на 3,2%).

Тютюнові вироби зросли в ціні в 1,6 раза, алкогольні напої -на 11,2%. Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 11,2%, одяг і взуття - на 4,6%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому підвищилися на 6,0% в основному за рахунок підвищення тарифів на каналізацію (на 25,0%), водопостачання (на 24,5%), квартирну плату (на 20,3%), гарячу воду та опалення (на 7,5%).

У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 14,5%, що зумовлене подорожчанням фармацевтичної продукції (на 18,7%), амбулаторних послуг (на 13,0%) та послуг санаторно-курортних установ (на 12,7%).

Зростання цін на транспорт у цілому на 17,0% пов'язане, у першу чергу, зі зростанням цін на бензин (у 1,5 раза), вартості перевезень автодорожнім (на 17,3%) та залізничним (16,0%) пасажирським транспортом, подорожчанням автомобілів, велосипедів, запчастин для автомобілів (на 9,5-23,3%).

У ресторанній та готельній галузях ціни зросли на 5,8%, зв'язок та освіта подорожчали на 2,6-3,0%.

Індекс цін виробників промислової продукції в серпні 2009р. становив 105,0%, з початку року - 117,0% .

ФІНАНСИ

Фінансові результати

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім підприємств малого бізнесу та бюджетних установ) за січень-липень 2009р. був збитковим і становив 109 млн.грн. За відповідний період 2008р. цей показник був прибутковим і дорівнював 166,4 млн.грн.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 53,5%, отримано 267,8 млн.грн. прибутку, що на 17,0% менше, ніж за січень-липень 2008р. Основна його частина сформована в промисловості (70,0%) та на підприємствах торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (19,2%).

Збитково працювали 46,5% підприємств, що на 11,4 в.п. більше, ніж за січень-липень минулого року. Цими підприємствами отримано 376,8 млн.грн. збитків, що у 2,4 раза більше, ніж за січень-липень 2008р. Найбільші суми збитків спостерігалися в промисловості (262,4 млн.грн.), на підприємствах, які здійснюють операції з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (34,1 млн.грн.), у будівництві (32,4 млн.грн.).

Банківська діяльність

За даними Управління Національного банку України в Чернігівській області, загальна заборгованість за кредитами, наданими банками області (з нарахованими відсотками), на 1 серпня 2009р. становила 5020,1 млн.грн.

У кредитному портфелі області переважають кредити в національній валюті (55,9%, або 2806,2 млн.грн.).

Банківські установи області проводять роботу щодо залучення вкладів населення на депозитні рахунки. Однак, за липень п.р. вклади населення зменшилися на 1,6 млн.грн., або на 0,1%. На 1 серпня 2009р. їх залишки в банківській системі становили 2461,6 млн.грн. (з нарахованими відсотками). Залишки вкладів у національній валюті становили 65,6% загальної суми, за липень їх частка зменшилася на 1,5 в.п.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні-липні 2009р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, порівняно з відповідним періодом 2008р., зросла на 8,9% і становила 1425 грн.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника в липні 2009р. становила 1566 грн., що більше у 2,5 раза рівня мінімальної заробітної плати (630 грн.), у 2,3 раза - законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (669 грн.). Порівняно з червнем 2009р., розмір заробітної плати зменшився на 1,3%, а відносно липня 2008р. - зріс на 5,7%.

Динаміка середньомісячної заробітної плати у 2007-2009 роках

За рівнем заробітної плати в липні 2009р. серед найбільш високооплачуваних були працівники управління у сферах фінансової та податкової діяльності, трубопровідного транспорту, діяльності у сфері обов'язкового соціального страхування, добування вуглеводнів, грошового та фінансового посередництва, виробництва паперу, картону та виробів із них, діяльності у сфері юстиції та правосуддя. Оплата праці в цих видах діяльності перевищила середній показник в області в 1,7-2,3 раза.

Водночас розмір заробітної плати працівників виробництва меблів, їдалень, мисливства, хімічного виробництва, виробництва дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів не перевищував 47,5% середньообласного показника.

Зберігалася значна диференціація заробітної плати за територіями. Більшими за середньообласний її розміри були в містах Прилуки (в 1,4 раза), Чернігів (на 6,7%), Варвинському (на 13,2%), Бобровицькому (на 5,6%) та Носівському (на 2,2%) районах. Найнижчою (на 24,3% меншою від середньообласної) заробітна плата була в Коропському районі (1186 грн.).

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж липня 2009р. зменшилася на 2,8 млн.грн. (8,6%) та на 1 серпня 2009р. становила 29,3 млн.грн.

Борги працівникам діючих (економічно активних) підприємств становили 23,4 млн.грн. Їх розміри зменшились упродовж липня 2009р. на 2,8 млн.грн. (на 10,6%), а відносно 1 січня 2009р. - зросли на 7,3 млн.грн. (в 1,5 раза).

Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігається в промисловості - 14,4 млн.грн. (61,4% від загальної суми) та будівництві - 4,0 млн.грн (17,2%).

Упродовж липня 2009р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася на 21,7% і на 1 серпня п.р. становила 11,9 тис. осіб (5,0% загальної кількості). З них майже дві третини (65,3%) зайняті на підприємствах промисловості.

Середній розмір боргу кожному із зазначених працівників становив 1814 грн., що дорівнює 1,2 середньої заробітної плати, нарахованої за липень 2009р.

За даними проведеного органами державної статистики моніторингу щодо суб'єктів господарювання, стосовно яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, незадоволені вимоги із заробітної плати на них, порівняно з 1 липня 2009р., збільшилися на 18,3 тис.грн. (на 0,4%) і на 1 серпня 2009р. становили 4,9 млн.грн.

Решта боргу (1,0 млн.грн.) залишилася на підприємствах та в організаціях, що призупинили свою економічну діяльність у 2001-2008рр., але не звітували про погашення заборгованості.

Упродовж січня-липня 2009р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулися 25480 сімей. Призначені субсидії 21967 сім'ям (за січень-липень 2008р. - 31619).

Середній розмір субсидії, призначеної одній сім'ї в липні, становив 59 грн. (рік тому - 26 грн.).

Сума нарахованих субсидій становила 13,5 млн.грн., перераховано 14,8 млн.грн., або 109,6% (за січень-липень 2008р. - 94,6%).

На кінець липня 2009р. місцеві бюджети заборгували підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги, 633,4 тис.грн. У міських поселеннях заборгованість становила 932,5 тис.грн. Підприємствам, що надають указані послуги сільським мешканцям, перераховано коштів на 299,1 тис.грн. більше, ніж нараховано.

Крім того, населенню області надавалася допомога на придбання твердого палива та скрапленого газу.

У січні-липні 2009р. за допомогою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою звернулося 10119 сімей. Призначені субсидії 6792 сім'ям на суму 1833,4 тис.грн. (у січні-липні 2008р. - 12338 сім'ям на суму 4769,7 тис.грн.). Отримали цей вид допомоги 6330 сімей у сумі 1798,3 тис.грн., середній розмір її становив 284 грн. (у січні-липні 2008р. - 392 грн.).

Заборгованість місцевих бюджетів із виплати субсидій населенню готівкою на кінець липня 2009р. становила 165,9 тис.грн., з них у міських поселеннях - 18,0 тис.грн., у сільській місцевості - 147,9 тис.грн.

За січень-липень 2009р. населенню області нараховано за житлово-комунальні послуги 316,5 млн.грн., сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, - 322,6 млн.грн. (101,9% нарахованої суми). Заборгованість населення на кінець липня 2009р. становила 72,8 млн.грн. (на кінець липня 2008р. - 56,4 млн.грн.). Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 1,6 місяця.

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, у січні-серпні 2009р. її послугами скористалися 53,1 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян проти 52,1 тис. в січні-серпні 2008р.

На обліку цієї установи на 1 вересня 2009р. перебувало 20,6 тис. незайнятих громадян, які шукали роботу, що на 8,3% більше, ніж на 1 вересня 2008р. З них більше половини складали жінки, третину - молодь у віці до 35 років.

Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 98,3% незайнятих громадян, з них 81,0% - отримували допомогу з безробіття. Серед безробітних кожен другий раніше займав місце робітника, кожен третій - посаду службовця, а кожен п'ятий - не мав професійної підготовки.

Кількість зареєстрованих безробітних за серпень 2009р. зменшилася на 6,9% та становила 20,2 тис. осіб, або 31,7% кількості безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований відносно середньорічної кількості постійного населення працездатного віку, за серпень зменшився та на 1 вересня 2009р. становив 3,2%.

Спостерігалася значна диференціація цього показника за районами, де він коливався від 1,5% в Носівському районі до 8,5% в Городнянському.

Рівень зареєстрованого безробіття сільського населення (3,5%) був вищим за аналогічний показник серед мешканців міських поселень (3,0%).

За сприяння державної служби зайнятості в січні-серпні 2009р. було працевлаштовано 12,8 тис. осіб, що на 42,7% менше, ніж у січні-серпні 2008р. Серед працевлаштованих 42,6% становили жінки, 44,3% - молодь у віці до 35 років.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 серпня 2009р. в області, за оцінкою, проживало 1115,5 тис. осіб. Упродовж січня-липня п.р. чисельність наявного населення зменшилася на 5788 осіб, або на 8,9 осіб у розрахунку на 1000 населення.

Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення (7056 осіб).

Порівняно із січнем-липнем 2008р., природне скорочення зменшилося на 1648 осіб, або на 18,9%, і спостерігалося в усіх районах області. Така динаміка є наслідком зменшення кількості померлих та збільшення кількості народжених.

Упродовж січня-липня 2009р. народилося більше на 583 дитини (10,4%) та померло менше на 1065 осіб (7,7%), ніж рік тому.

У січні-липні п.р. зареєстровано більше шлюбів (3287 проти 3051) та менше розлучень (1844 проти 2162), ніж рік тому. Рівень шлюбності збільшився з 4,6‰ до 5,1‰, а рівень розлучуваності знизився з 3,3‰ до 2,8‰.

У порівнянні із січнем-липнем 2008р. зменшилася міграційна активність населення в усіх напрямках. Натомість, за рахунок прибуття в область мігрантів з інших регіонів України та країн СНД сформувалося додатне сальдо міграції - 1268 осіб (проти 692 осіб у відповідному періоді минулого року).

КРІМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

За січень-серпень 2009р. органами внутрішніх справ області зареєстровано 5338 злочинів (на 8,1% більше, ніж рік тому), з них 1926 (36,1%) - тяжкі та особливо тяжкі. У загальній кількості злочинів 90,4% (4828) становлять злочини загальнокримінальної спрямованості. За видами злочинів найбільша частка (54,1%) - це злочини проти власності, 12,2% - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення, 6,5% - злочини проти життя та здоров'я особи, 4,9% - злочини у сфері службової діяльності. Потерпіли від злочинів 3385 осіб, з них 144 - загинули. Серед потерпілих 31,3% жінок, 13,1% пенсіонерів, 4,4% неповнолітніх, 0,7% іноземців.

Зменшення злочинності відбулося в одинадцяти районах області, з них найбільше - у Сосницькому (в 1,8 раза), Козелецькому (на 20,1%), Н.-Сіверському (на 16,8%), Куликівському (на 14,7%) та Коропському (на 14,5%).

Збільшення кількості злочинів відбулося в м.Чернігові (на 22,3%) та одинадцяти районах області, з них найбільше - у Носівському (на 31,7%), Бобровицькому (на 26,5%), Корюківському (на 23,6%), Ріпкинському (на 17,4 %) та Городнянському (на 15,7%).

Упродовж січня-серпня 2009р. було виявлено 2433 особи із числа тих, які підозрювались у скоєнні злочинів, з них у відношенні 2277 осіб (93,6%) кримінальні справи направлено до суду. Серед виявлених 58,8% були в працездатному віці, але не працювали й не навчалися, кожен п'ятий вчиняв злочин раніше. З числа виявлених осіб 19,8% перебували в стані алкогольного сп'яніння, 16,6% становили жінки, 5,9% - неповнолітні.

 | Новини | Респондентам | Для громадськості | Для ЗМІ  | Статистична інформація | Публікації | Експрес - випуски  | Анкетні опитування | Населення України | Соціально-економічне становище Чернігівської області | Соціально-економічне становище міста Чернігів | Про Головне управління | Діяльність | Документи | Метаописи держстатспостережень | Методологія та класифікації | Електронна звітність | Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України | Корисна інформація | Здійснення реформ в Україні | Конкурс на заміщення вакантних посад | Поштова скринька |