Головне управління статистики у Чернігівській області

Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Чернігівській області

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВЩИНИ

в січні-липні 2009 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У липні 2009р. індекс промислової продукції, порівняно з червнем, становив 102,4%. За підсумками січня-липня виробництво промислової продукції становило 81,1% відносно відповідного періоду 2008р.

У добувній промисловості промисловості індекс обсягу продукції в липні проти червня становив 100,2%, проти січня-липня 2008р. - 98,2%. Більше, ніж рік тому, видобуто нафти. Натомість зменшився видобуток торфу, природного газу, крейди, природних пісків.

У переробній промисловості промисловості індекс промислового виробництва в липні 2009р. проти попереднього місяця становив 101,8%, проти липня 2008р. - 73,1%, за підсумками січня-липня п.р. - 73,7%.

У виробництві та розподіленні електроенергії в липні, порівняно з червнем, індекс промислового виробництва становив 116,4%, у порівнянні із січнем-липнем 2008р. - 91,2%. Менше вироблено електроенергії, теплоенергії.

Упродовж січня-червня промисловими підприємствами області реалізовано промислової продукції на суму 4,2 млрд.грн., з неї продукції добувної та переробної промисловості - на 3,2 млрд.грн. У структурі реалізованої продукції найбільша частка (73,7%) підприємств переробної промисловості, зокрема з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - 48,1%, целюлозно-паперового виробництва - 8,4%, легкої промисловості - 3,9%, машинобудування - 3,7%. Питома вага підприємств із виробництва та розподілення електроенергії, газу та води становила 24,5%, добувної промисловості - 1,8%.

В обсязі продукції, реалізованої підприємствами добувної та переробної промисловості, 34,4% займала сировинна продукція, 61,2% - товари широкого та тривалого використання, 4,4% - продукція інвестиційного призначення.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг продукції сільського господарства за січень-липень 2009р.в усіх категоріях господарств, за розрахунками, збільшився проти січня-липня 2008р. на 1,0%. У сільськогосподарських підприємствах він становив 107,0%, а в господарствах населення - 96,1%.

Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва
(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)
Рослинництво

Станом на 31 липня п.р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) були скошені та обмолочені на площі 145,4 тис.га, що становить 93,8% до відповідної дати минулого року.Із зібраної площі одержано 456,7 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), або 91,1% минулорічного обсягу.

Середня врожайність зернових культур становить 31,4 ц з 1 га (рік тому - 32,3 ц), у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах - 32,1 ц (33,3 ц), у господарствах населення - 28,4 ц (на рівні минулого року).Найвищу врожайність зернових та зернобобових культур зафіксовано в господарствах Носівського (41,9 ц) та Бобровицького (40,7 ц) районів.

Господарствами всіх категорій накопано 28,5 тис.т картоплі(в 1,5 раза більше, ніж торік), овочів відкритого ґрунту зібрано 45,3 тис.т (87,8% минулорічного обсягу). Урожайність овочів становила 138 ц з 1 га (рік тому - 146 ц), картоплі - залишилася на рівні минулого року (151 ц).

Тваринництво

Виробництво продукції тваринництва за січень-липень 2009р. характеризувалося наступними даними:

 
Усі категорії господарств Сільськогосподарські підприємства Господарства населення
січень-липень 2009р.січень-липень 2009р. до січня-липня 2008р., у %січень-липень 2009р.січень-липень 2009р. до січня-липня 2008р., у %січень-липень 2009р.січень-липень 2009р. до січня-липня 2008р., у %

Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т

30,390,215,295,015,185,8

Молоко, тис.т

359,0102,3116,9111,3242,198,5

Яйця, млн.шт.

171,187,428,775,1142,490,4

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м'яса становила 49,8%, молока - 67,4%, яєць - 83,2%.

У сільськогосподарських підприємствах, порівняно із січнем-липнем 2008р., відбулося збільшення виробництва молока на 11,9 тис.т (11,3%). Обсяги виробництва м'яса становили 95,0% до відповідної дати минулого року, яєць - 75,1%.

За період, що аналізується, аграрними підприємствами вирощено 19,3 тис.т худоби та птиці, що на 4,1 тис.т (27,0%) більше, ніж реалізовано на забій.

Надій молока від однієї корови збільшився на 271 кг і становив 2228 кг. Найвищі надої спостерігалися в сільськогосподарських підприємствах Срібнянського району (3328 кг).

Продуктивність курей-несучок становила 142 яйця (рік тому - 153).

За розрахунками, на 1 серпня 2009р. чисельність поголів'я худоби та птиці була такою:

(тис.голів)
 
Усі категорії господарств Сільськогосподарські підприємства Господарства населення
на 1 серпня 2009р.1 серпня 2009р. до 1 серпня 2008р., у %на 1 серпня 2009р.1 серпня 2009р. до 1 серпня 2008р., у %на 1 серпня 2009р.1 серпня 2009р. до 1 серпня 2008р., у %

Велика рогата худоба

297,896,0170,295,7127,696,4

   у т.ч.корови

156,192,460,897,095,389,7

Свині

241,9106,6118,9118,3123,097,2

Вівці та кози

47,7108,42,9103,644,8108,7

Птиця

4978,896,6480,572,24498,3100,2

У господарствах населення утримується 42,8% великої рогатої худоби, у т.ч. корів - 61,1%, свиней - 50,8% , овець та кіз - 93,9% та 90,3% птиці від загальної чисельності в області.

Загалом в області збільшилося поголів'я свиней, овець та кіз.

Станом на 1 серпня п.р. в сільськогосподарських підприємствах було в наявності кормів усіх видів 123,1 тис.т корм.од., що на 38,5% більше, ніж рік тому. У розрахунку на одну умовну голову в середньому припадало 7,0 ц корм.од. проти 5,0 рік тому.

Реалізація сільськогосподарської продукції

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої аграрної продукції за січень-липень 2009р., порівняно з відповідним періодом 2008р., збільшився на 24,6%, у т.ч. рослинницької - на 45,1%, тваринницької - на 1,0%. Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції становила 62,3%, тваринництва - 37,7%.

За реалізовану з початку року на переробні підприємства худобу та птицю сільськогосподарськими підприємствами одержано 2,7 млн.грн. дотацій за рахунок коштів податку на додану вартість (22,1 млн.грн. рік тому), за молоко та молочні продукти - 19,9 млн.грн. (36,6 млн.грн.).

Станом на 1 липня 2009р. в підприємствах, що здійснюють зберігання й переробку зернових культур, та в сільськогосподарських підприємствах було в наявності 570,2 тис.т зерна, безпосередньо в аграрних підприємствах - 394,7 тис.т.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, у січні-липні п.р. становила 893,1 грн. за т (1166,3 грн. рік тому).

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень-червень 2009р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування в області освоєно 784 млн.грн. капітальних інвестицій, з яких інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) становили 596,1 млн.грн. (76%). На капітальний ремонт об'єктів використано 53,8 млн.грн. (6,9% капітальних інвестицій області),на придбання та створення довгострокових біологічних активів тваринництва - 35,7 млн.грн. (4,6%).

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств - 506,7 млн.грн. (64,6%).За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (включаючи субвенції з державного бюджету) освоєно, відповідно, 17,2 млн.грн. (2,2%) та 8,6 млн.грн. (1,1%). Кошти кредитів банків та інших позик становлять 181,3 млн.грн. (23,1%), кошти населення на будівництво власних квартир та житлових будинків - 59,2 млн.грн. (7,6%). За рахунок коштів іноземних інвесторів освоєно 4,2 млн.грн. (0,5%), інші джерела фінансування становлять 6,8 млн.грн. (0,9%).

Обсяги інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення) у порівнянні із січнем-червнем 2008р. склали 44,5%. Зменшення обсягів інвестицій зафіксовано в містах Чернігів і Ніжин та 20 районах області.

У структурі інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності переважає промисловість, на розвиток якої використано 304,3 млн.грн., що становить 51,8% в порівнянні із січнем-червнем 2008р. Більше половини (58,3%) капітальних вкладень зосереджено в переробній промисловості, де освоєно 177,5 млн.грн., що на 64,2% менше, ніж рік тому. На розвиток добувної промисловості використано 39,1 млн.грн. (12,9%), що на 29,3% менше рівня січня-червня 2008р. Обсяги освоєння інвестицій в основний капітал підприємств із виробництва та розподілення електроенергії, газу та води зросли у 2,4 раза і склали 87,7 млн.грн.(28,8% загального обсягу промисловості).

Скорочення обсягів інвестицій відбулося у фінансових установах (на 95,7%), у будівництві (на 69,5%), на підприємствах транспорту та зв'язку (на 60,8%), у торгівлі; ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (на 59,1%), у сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві (на 57,9%).

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підприємствами області за січень-липень 2009р. виконано будівельних робіт на суму 200,2 млн.грн., що в порівнянних цінах становить 46,6% до обсягів будівництва січня-липня 2008р.

Зміни обсягів будівельних робіт
(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

Зменшення обсягів будівельних робіт спостерігалося за всіма видами економічної діяльності. Зокрема, на 28,0% - з підготовки будівельних ділянок, на 55,4% - з будівництва будівель і споруд, на 65,1% - з установлення інженерного устатковання будівель та споруд.

В обсязі виконаних будівельних робіт на капітальний та поточний ремонти припадало 8,5% (17,0 млн.грн.) та 4,6% (9,3 млн.грн.) відповідно. У порівнянні із січнем-липнем 2008р. обсяги робіт із капітального ремонту зменшилися на 63,0%, з поточного - на 32,8%.

За січень-червень 2009р. будівельниками завершено будівництво та введено в експлуатацію 166 житлових будівель загальною площею 24,9 тис.м2, з яких 19,6 тис.м2 (78,6% загального обсягу) побудовано в міських поселеннях. Обсяги введеного житла в порівнянні з відповідним періодом 2008р. становлять 29,2%.

Індивідуальними забудовниками введено 22,1 тис.м2 загальної площі, що на половину менше, ніж у січні-червні 2008р.

З початку року введено в дію лікарню на 20 ліжок, поліклінічні заклади на 74 відвідування за зміну та будинок-інтернат для людей похилого віку та інвалідів на 17 місць.

Крім того, в області введено в експлуатацію ряд виробничих об'єктів та потужностей, серед яких: лінія з переробки бішофіту на 1,1 тис.т, цех з виробництва спеціальних рідин та моторних олив на 1,7 тис.т, місцеві трубопроводи для транспортування газу протяжністю 8,4 км, міські АТС на 4,9 тис. номерів, станція технічного обслуговування легкових автомобілів та автомобільна заправна станція на 12,2 та 54,8 тис. обслуговуваних автомобілів, відповідно, автомобільно-газонаповнювальну компресорну станцію на 1,2 тис. заправок на добу, магазини на 4,1 тис.м2 торговельної площі.

ТРАНСПОРТ

Вантажним транспортом у січні-липні 2009р. доставлено замовникам 1225,9 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 538,1 млн.ткм. Це становить, відповідно, 69,5 та 91,5% показників січня-липня 2008р.

Вантажооборот підприємств транспорту
(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

Підприємствами автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 1033,1 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 431,3 млн.ткм.Це, відповідно, на 27,5 та 7,9% менше, ніж рік тому.

Наростили обсяги вантажоперевезень і вантажообороту транспортники 8 районів, падіння цих обсягів допустили перевізники міст Чернігів, Ніжин, Прилуки та 11 районів області.

Частка перевезених вантажів та вантажообороту, виконаних приватними підприємцями області, становила, відповідно, 73 та 79,5% загального обсягу.

Пасажирським транспортом області в січні-липні 2009р. перевезено 74,4 млн. пасажирів, що на 3,2% менше, ніж у січні-липні 2008р. Обсяг виконаного пасажирообороту скоротився на 6,5% і становив 609,9 млн.пас.км.

Пасажирським автотранспортом, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 51 млн. пасажирів, що на 3,7% менше, ніж у січні-липні 2008р. Обсяг виконаного пасажирообороту скоротився на 7,4% й становив 504,4 млн.пас.км.

Наростили обсяги пасажирських перевезень та пасажирообороту підприємства м.Чернігова та Коропського й Срібнянського районів. Водночас значно зменшили ці обсяги перевізники Городнянського, Ічнянського, Менського, Носівського та Щорського районів. Автотранспортом обласного центра виконано 65,3% загального обсягу пасажирських перевезень та 54% пасажирообороту.

Послугами автотранспортних підприємств скористалися 32,4 млн. пасажирів, що на 5,8% менше, ніж у січні-липні 2008р. Обсяг виконаного пасажирообороту становив 288,3 млн.пас.км, що на 15,1% менше, ніж рік тому.

Обсяг пасажирських перевезень, виконаний автотранспортом фізичних осіб-підприємців, залишився на рівні минулого року, а пасажирооборот зріс на 5,5%. Їх частка в загальному обсязі перевезень становила 36,6%, виконаному пасажирообороті - 42,8%.

Обсяг пасажирських перевезень, виконаний тролейбусним транспортом, скоротився на 1,9%, у т.ч. з платним проїздом - на 18,8%.

Річковим транспортом у січні-липні 2009р. здійснювалися перевезення вантажів тільки в закордонному сполученні.

У порівнянні із січнем-липнем 2008р. обсяги вантажних перевезень річкового транспорту зменшилися на 43,1%, вантажообороту - на 10,7%.

Підприємствами, що здійснюють переробку вантажів, оброблено 12 суден і перероблено 19,9 тис.т вантажів, що, відповідно, у 33 та 16 разів менше, ніж рік тому.

Послугами річкового транспорту з початку року скористалися на 41,3% пасажирів менше, ніж за відповідний період 2008р., пасажирооборот скоротився на 41,4%.

ЗВ'ЯЗОК

За січень-червень 2009р. підприємствами зв'язку області було надано послуг на 581,8 млн.грн., у т.ч. підприємствам - на 462,5 млн.грн. (79,5% загального обсягу), що, відповідно, на 0,2% менше та 15,2% більше, ніж рік тому.

Серед видів зв'язку найбільшим попитом користувався мобільний - 78,6% загального обсягу. Частка телефонного зв'язку становила 11,7%.

Про попит на окремі види зв'язку свідчать темпи зростання доходів: комп'ютерного - в 1,8 раза, проводового мовлення - на 47,1%, передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку - на 21%, телеграфного - на 2,8%, мобільного - на 1,3%. Разом із тим, зменшується попит на такі види зв'язку: телефонний сільський - на 20,1%, поштовий - на 17,6%, телефонний міжміський - на 17,2%, телефонний міський - на 9,6%.

Станом на 1 липня 2009р. телефонна мережа області нараховувала 304 тис. основних телефонів, у т.ч. в сільській місцевості - 62,5 тис. (20,5%).

Кількість домашніх телефонів становила 263,2 тис., що на 228 номерів (0,1%) більше, ніж рік тому.

Станом на 1 липня 2009р. мобільним зв'язком в області користувалося 1502,8 тис. абонентів, що на 59,6 тис. більше, ніж на відповідну дату минулого року. Але з початку року цей показник скоротився на 6,1 тис.

Мережею Інтернет станом на 1 липня 2009р. користувалося 21,3 тис. абонентів, у т.ч. 17,2 тис. - у домашніх умовах (рік тому, відповідно,19,8 та 15 тис.).

Загальна кількість абонентів кабельного телебачення становила 67,6 тис., що на 421 одиницю (на 0,6%) менше, ніж на 1 липня 2008р.

Зберігається тенденція до зменшення кількості основних радіо-трансляційних точок. За січень-червень 2009р. цей показник скоротився майже на 14 тис. і на 1 липня п.р. становив 103,9 тис., у т.ч. в населення - 90,6 тис. (87,2% загальної кількості).

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні-червні 2009р. експорт зовнішньої торгівлі товарами та послугами становив 136,6 млн.дол.США, що склало 63,9% до січня-червня 2008р., імпорт - 140,3 млн.дол.США та 72,1% відповідно. Сальдо зовнішньоторговельного балансу склалося негативне і дорівнювало 3,7 млн.дол. (у січні-червні 2008р. позитивне сальдо - 19,0 млн.дол.).

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами становив 134,0 млн.дол.США, що складає 63,7% рівня січня-червня 2008р., імпорту - відповідно, 135,5 млн.дол.США та 74,2%. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 1,6 млн.дол. проти позитивного 27,7 млн.дол. у січні-червні 2008р. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,99 проти 1,15 у січні-червні 2008р.

Зовнішньою торгівлею товарами займалися 268 підприємств та організацій області. Партнерами їх були 94 країни світу (з них 25 країн ЄС). Активно працювали в цій галузі підприємства міст Чернігів, Прилуки та Корюківського району. Їх частка в загальному обсязі експорту становила 80,4%, імпорту - 94,0%.

Поставки країнам СНД формували 66,4% загального обсягу експорту, іншим країнам світу - 33,6% (у січні-червні 2008р., відповідно, 70,7 і 29,3%). До країн Європейського Союзу експортовано 18,0% товарів, що в 3,7 раза менше, ніж до країн СНД, але на 15,7% більше, ніж до решти країн світу.

У структурі експорту 24,3% становили вироби з паперу та картону, 18,5% - готові харчові продукти, 13,7% - текстиль та вироби з нього, 12,9% - продукти рослинного походження, 5,3% - деревина і вироби з неї, по 4,0% - котли, машини, апарати і механічні пристрої та взуття, 3,6% - полімерні матеріали, пластмаси, 3,5% - молоко та молочні продукти.

Надходження з країн СНД становили 22,5% загального обсягу імпорту, з інших країн світу - 77,5% (у січні-червні 2008р., відповідно, 21,8 та 78,2%). Країни Європейського Союзу імпортували в область більше половини (53,0%) усіх товарів, що перевищувало у 2,4 раза надходження з країн СНД та у 2,2 раза - з решти країн світу.

У структурі імпорту переважали: готові харчові продукти (29,9%), папір та картон (13,6%), текстиль (13,4%), котли, машини, апарати і механічні пристрої (10,2%) полімерні матеріали, пластмаси (10,0%), продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості (8,4%).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку Чернігівської області, на 1 липня 2009р. склав 94,9 млн.дол.США (100,5% обсягу прямих інвестицій до початку року). Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу становив 85 дол.США.

Інвестиції надійшли з 31 країни світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає 81,9% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Німеччина - 43,7 млн.дол., Польща - 9,0 млн.дол., Нідерланди - 8,0 млн.дол., Литва - 4,7 млн.дол., Кіпр - 4,4 млн.дол., Вірґінські острови, Британські - 4,0 млн.дол., Італія - 2,3 млн.дол., Сполучене Королівство - 1,6 млн.дол.США.

Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості - 70 млн.дол. (73,8% загального обсягу прямих інвестицій), у т.ч. переробної - 62,6 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій внесено у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - 47 млн.дол., хімічну та нафтохімічну промисловість - 7,8 млн.дол.США.

У сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги вкладено 10,3 млн.дол. (10,9%). На підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку акумульовано 5,5 млн.дол. (5,8%).

Про наявність прямих іноземних інвестицій звітували 97 підприємств області. Станом на 1 липня 2009р. за обсягами вкладеного капіталу провідне місце (72,1% загального обсягу) продовжують утримувати міста Прилуки - 43,9млн.дол. та Чернігів - 24,5млн.дол.США. Незначні вкладення зосереджені на підприємствах Бобровицького, Городнянського, Ічнянського та Прилуцького районів.

Сума кредитів та позик, отриманих підприємствами області від прямих інвесторів, на 1 липня 2009р. становила 13,3 млн.дол.США.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, включаючи позичковий капітал, на 1 липня 2009р. становив 108,2 млн.дол.США.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА
РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Оборот роздрібної торгівлі за січень-липень 2009р. становив 4515,1 млн.грн. і склав 88,5% обсягу січня-липня 2008р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,9%.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень-липень 2009р. становив 164,4 млн.грн. і проти січня-липня 2008р. склав 86,6%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень-липень 2009р. становив 2043,3 млн.грн. і в порівнянних цінах склав 80,9% від обсягу січня-липня 2008р.

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

У січні-червні п.р. із загальної кількості працюючих (998) підприємств сфери нефінансових послуг 16,4% здійснювали операції з нерухомим майном, 15,5% - займалися транспортною діяльністю, 9,5% - надавали послуги у сфері інжинірингу, геології та геодезії, 7,7% - забезпечували діяльність пошти та зв'язку, 6,3% - надавали індивідуальні послуги, 5,2% - займалися проведенням розслідувань та забезпеченням безпеки, 5,1% - діяльністю у сфері права, бухгалтерського обліку та аудиту; консультуванням із питань комерційної діяльності та управління, 4,4% - діяли у сфері інформатизації, стільки ж у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг, 4,3% - у сфері освіти тощо.

Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) становив 813,1 млн.грн. проти 721,1 млн.грн. у січні-червні 2008р.

Населенню реалізовано послуг на суму 299,9 млн.грн., або 36,9% загального обсягу. Їх частка найвища в Бахмацькому, Городнянському, Ічнянському, Н.-Сіверському, Ріпкинському, Срібнянському й Талалаївському районах (від 62,1 до 71,7%), нижча - у містах Чернігів, Ніжин, Бобровицькому та Щoрському районах (від 11,9 до 34,2%).

Підприємствами м.Чернігова реалізовано 43,5% загального обсягу послуг. Серед районів найбільша їх частка припадала на підприємства Щорського (2,1%), Бахмацького (1,4%), Бобровицького та Козелецького (1,3% в кожному), найменша - на підприємства Срібнянського (0,1%), Варвинського й Талалаївського (0,2% в кожному), Ніжинського (0,3%).

У структурі реалізованих послуг за видами економічної діяльності відбулися незначні зміни. Найбільша частка припадала на послуги пошти та зв'язку (44,5%) і транспорту (22,7%). У відношенні до січня-червня 2008р. частка послуг пошти та зв'язку збільшилася на 4,4 в.п., транспорту - зменшилася на 0,9 в.п.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у липні 2009р. в Україні становив 99,9%, в області - 100,3%; з початку року в Україні - 108,5%, в області - 108,9%.

З початку року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 8,3%. Найбільше подорожчали: на 44,0% - цукор, на 21,6% - безалкогольні напої (у т.ч. чай - на 36,3%, мінеральні води - на 19,6%, кава - на 15,7%, фруктові соки - на 11,7%); на 9,7-17,7% - м'ясо та м'ясопродукти, кондитерські вироби з цукру, фрукти, хліб, риба та продукти з риби, вершкове масло, шоколад, морозиво; на 6,2-7,6% - рис, олія.

У той же час подешевшали яйця (на 32,9%), тваринні жири (на 4,4%), молоко (на 4,3%), овочі (на 2,8%).

Тютюнові вироби зросли в ціні на 61,2%, алкогольні напої - на 7,0%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 11,2%, одяг і взуття - на 4,3%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому підвищилися на 5,9%, в основному, за рахунок підвищення тарифів на каналізацію (на 25,0%), водопостачання (на 24,5%), квартирну плату (на 20,3%), гарячу воду та опалення (на 7,5%).

У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 14,3%, що зумовлене подорожчанням фармацевтичної продукції (на 18,4%), амбулаторних послуг та санаторно-курортних установ (на 12,7%).

Зростання цін на транспорт у цілому на 15,0% пов'язане, у першу чергу, зі зростанням цін на бензин (на 39,0%), вартості перевезень автодорожнім (на 17,3%) та залізничним (на 16,0%) пасажирським транспортом; подорожчанням автомобілів, велосипедів, запчастин для автомобілів (на 8,7-22,4%).

У ресторанній та готельній галузях ціни зросли на 5,5%, зв'язок та освіта подорожчали на 2,5-2,7%.

Індекс цін виробників промислової продукції в липні 2009р. становив 100,4%, з початку року - 111,4%.

ФІНАНСИ

Банківська діяльність

За даними Управління Національного банку України в Чернігівській області, загальна заборгованість за кредитами, наданими банками області (з нарахованими відсотками), на 1 липня 2009р. становила 5080,5 млн.грн.

Вимоги банків за кредитами на 1 липня 2009р. характеризувалися такими даними:

(тис. грн)
 
Усього
У валютi
нацiональнiй
iноземнiй
Кредитнi вкладення508045028430682237382
Короткостроковi14791941241886237308
питома вага в загальному обсязi кредитiв, %29,143,710,6
Довгострокові360125616011822000074
питома вага в загальному обсязi кредитiв, %70,956,389,4

У кредитному портфелі області переважають кредити в національній валюті (56%, або 2843,1 млн.грн.).

Банківські установи області проводять роботу щодо залучення вкладів населення на депозитні рахунки. За червень 2009р. вклади населення зросли на 50,8 млн.грн., або на 2,1%. На 1 липня 2009р. їх залишки в банківській системі становили 2463,2 млн.грн. (з нарахованими відсотками).Залишки вкладів у національній валюті становили 67,1% загальної суми, за червень їх частка зменшилася на 0,4 в.п.

Залишки вкладів населення в банках області
 
На 1.07.2009р.,тис.грн.
Темпи росту, у % до
1.01.2009р.
1.07.2008р.
Усього246317693,9101,7
У національній валюті165308695,792,2
В іноземній валюті81009090,5128,6

Питома вага строкових вкладів у загальному обсязі заощаджень населення становила 79,8%, до запитання - 20,2%.

За строковими депозитами фізичних осіб середньозважена відсоткова ставка в національній валюті в червні 2009р. становила: терміном до 1 року - 19,7%, від 1 до 2 років - 20%, понад 2 роки - 18,4% річних, в іноземній валюті терміном до 1 року - 11,1%, від 1 до 2 років - 11,8%, понад 2 роки - 9,5% річних.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника, зросла за рік на 9,4% й за підсумками січня-червня п.р. становила 1402 грн. Темпи приросту заробітної плати коливалися від 52,9% в працівників діяльності у сфері інформатизації до 2,6% в працівників громадських організацій.

Зберігалася значна диференціація оплати праці в залежності від виду економічної діяльності. Серед найбільш високооплачуваних були працівники залізничного та трубопровідного транспорту, управління у сферах фінансової та податкової діяльності, грошового та фінансового посередництва, додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, діяльності у сфері інформатизації, а серед промислових видів діяльності - зайняті добуванням вуглеводнів, виробництвом продуктів нафтоперероблення, паперу та картону, оплата праці яких перевищувала середньообласний показник в 1,5-2,6 раза. Найнижчий рівень середньомісячної заробітної плати зберігався в працівників хімічного виробництва, виробництва готових металевих виробів, добування торфу, виробництва виробів із бетону для будівництва, виробництва дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів, виробництва меблів, мисливства, рибальства, рибництва, їдалень, барів (не перевищував 58,8% середньообласного показника).

Залишаються значними відмінності в територіальному розрізі - заробітна плата працівників м.Прилук (2326 грн.) перевищила відповідний показник у Коропському районі (1014 грн.) у 2,3 раза. При цьому темпи приросту заробітної плати за січень-червень 2009р., порівняно з відповідним періодом минулого року, коливалися від 3,4% в м.Чернігові до 21,4% в Прилуцькому районі. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у містах Чернігів, Ніжин, Прилуки, Бобровицькому, Варвинському та Носівському районах на 3,7-66,0% перевищувала середню в економіці області. В усіх інших районах заробітна плата була нижчою від середньообласного рівня.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж червня 2009р. зросла на 2,1 млн.грн. (6,9%) та на 1 липня 2009р. становила 32,0 млн.грн.

Борги працівникам діючих (економічно активних) підприємств становили 26,2 млн.грн.

За даними проведеного органами державної статистики моніторингу щодо суб'єктів господарювання, стосовно яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, незадоволені вимоги із заробітної плати на них, порівняно з 1 червня 2009р., збільшилися на 0,4 млн.грн. (на 8,0%) і на 1 липня 2009р. становили 4,8 млн.грн.

Решта боргу (1,0 млн.грн.) залишилася на підприємствах та в організаціях, що призупинили свою економічну діяльність у 2001-2008рр., але не звітували про погашення заборгованості.

Упродовж січня-червня 2009р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулися 23230 сімей. Призначені субсидії 19916 сім'ям (за січень-червень 2008р. - 26924).

Середній розмір субсидії, призначеної одній сім'ї в червні, становив 60 грн. (рік тому - 34 грн.).

Сума нарахованих субсидій становила 12,8 млн.грн., перераховано 13,7 млн.грн., або 106,5% (за січень-червень 2008р. - 95,6%).

На кінець червня 2009р. місцеві бюджети заборгували підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги, 1083,0 тис.грн. У міських поселеннях заборгованість становила 1301,7 тис.грн. Підприємствам, що надають указані послуги сільським мешканцям, перераховано коштів на 218,7 тис.грн. більше, ніж нараховано.

Крім того, населенню області надавалася допомога на придбання твердого палива та скрапленого газу.

У січні-червні 2009р. за допомогою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою звернулося 9255 сімей. Призначені субсидії 6106 сім'ям на суму 1669,2 тис.грн.(у січні-червні 2008р. - 8884 сім'ям на суму 3506,4 тис.грн.). Отримали цей вид допомоги 5468 сімей у сумі 1562,4 тис.грн., середній розмір її становив 286 грн. (у січні-червні 2008р. - 398 грн.).

Заборгованість місцевих бюджетів із виплати субсидій населенню готівкою на кінець червня 2009р. становила 235,6 тис.грн., з них у міських поселеннях - 38,8 тис.грн., у сільській місцевості - 196,8 тис.грн.

За січень-червень 2009р. населенню області нараховано за житлово-комунальні послуги 287,9 млн.грн., сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, - 290,6 млн.грн. (100,9% нарахованої суми). Заборгованість населення на кінець червня 2009р. становила 76,3 млн.грн. (на кінець червня 2008р. - 60,0 млн.грн.). Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 1,6 місяця. Борги за 3 місяці й більше мали: за централізоване опалення та гаряче водопостачання - 36,1% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 31,2%, за вивезення побутових відходів - 24,2%, за газопостачання - 17,3%, за централізоване водопостачання та водовідведення - 11,6%. Крім того, 8,9 млн.грн. становила заборгованість за електроенергію, а боржниками за 3 місяці й більше з цього виду послуг були 17,4% користувачів.

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, у січні-липні 2009р. її послугами скористалися 51,4 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян проти 48,4 тис. в січні-липні 2008р.

На обліку цієї установи на 1 серпня 2009р. перебувало 22,1 тис. незайнятих громадян, які шукали роботу, що на 15,0% більше, ніж на 1 серпня 2008р. З них більше половини складали жінки, та більше третини - молодь у віці до 35 років.

Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 98,4% незайнятих громадян, з них 80,4% отримували допомогу з безробіття. Серед безробітних кожен другий раніше займав місце робітника, кожен третій - посаду службовця, а кожен п'ятий - не мав професійної підготовки.

Кількість зареєстрованих безробітних за липень 2009р. зменшилася на 6,6% та становила 21,8 тис. осіб, або 34,0% кількості безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований відносно середньорічної кількості постійного населення працездатного віку, за липень зменшився та на 1 серпня 2009р. становив 3,4%.

Спостерігалася значна диференціація цього показника за районами, де він коливався від 1,6% в Носівському районі до 8,9% в Городнянському районі.

Рівень зареєстрованого безробіття сільського населення (3,8%) був вищим за аналогічний показник серед мешканців міських поселень (3,2%).

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

За січень-липень 2009р. органами внутрішніх справ області зареєстровано 4315 злочинів (на 0,1% більше, ніж рік тому), з них 1553 (36,0%) - тяжкі та особливо тяжкі. У загальній кількості злочинів 89,0% (3839) становлять злочини загальнокримінальної спрямованості. За видами злочинів найбільша частка (50,0%) - це злочини проти власності, 12,4% - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення, 7,2% - злочини проти життя та здоров'я особи, 5,7% - злочини у сфері службової діяльності. Потерпіли від злочинів 2637 осіб, з них 122 - загинули. Серед потерпілих 31,1% жінок, 12,8% пенсіонерів, 5,2% неповнолітніх, 0,6% іноземців.

Зменшення злочинності відбулося в п'ятнадцяти районах області, з них найбільше - у Сосницькому (в 1,8 раза), Коропському (на 26,7%), Козелецькому (на 22,7%), Н.-Сіверському (на 19,2%), Срібнянському (на 17,8%) та Куликівському (на 17,4%).

Упродовж січня-липня 2009р. було виявлено 2126 осіб із числа тих, які підозрювались у скоєнні злочинів, з них у відношенні 1988 осіб (93,5%) кримінальні справи направлено до суду. Серед виявлених 58,8% були в працездатному віці, але не працювали й не навчалися, кожен п'ятий вчиняв злочин раніше. З числа виявлених осіб 19,8% перебували в стані алкогольного сп'яніння, 16,0% становили жінки, 5,9% - неповнолітні.

***

Чисельність наявного населення області на 1 липня 2009р. становила, за оцінкою, 1115,5 тис. осіб.

 | Новини | Респондентам | Для громадськості | Для ЗМІ  | Статистична інформація | Публікації | Експрес - випуски  | Анкетні опитування | Населення України | Соціально-економічне становище Чернігівської області | Соціально-економічне становище міста Чернігів | Про Головне управління | Діяльність | Документи | Метаописи держстатспостережень | Методологія та класифікації | Електронна звітність | Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України | Корисна інформація | Здійснення реформ в Україні | Конкурс на заміщення вакантних посад | Поштова скринька |