Головне управління статистики у Чернігівській області

Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Чернігівській області

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

за січень-травень 2009 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У травні 2009р. індекс промислової продукції, порівняно з квітнем, становив 95,5%, а проти травня попереднього року - 80,8%. За підсумками січня-травня виробництво промислової продукції становило 81,4% відносно відповідного періоду 2008р.

Менше, ніж рік тому, вироблено продукції підприємствами добувної промисловості, усіх основних видів діяльності переробної, а також із виробництва та розподілення електроенергії.

У добувній промисловості в травні проти квітня індекс обсягу продукції становив 94,5%, проти січня-травня 2008р. - 99,7%. Більше видобуто торфу, нафти, натомість, зменшився видобуток природного газу, природних пісків, крейди.

У переробній промисловості індекси промислового виробництва в травні 2009р. проти попереднього місяця й аналогічного місяця 2008р. становили, відповідно, 103,9% і 78,0%, за підсумками січня-травня п.р. - 72,8%.

У виробництві та розподіленні електроенергії в травні, порівняно з квітнем, індекс промислового виробництва становив 54,3%, у порівнянні із січнем-травнем 2008р. - 92,1%. Менше вироблено електроенергії, теплоенергії.

Упродовж січня-квітня промисловими підприємствами області реалізовано промислової продукції на суму 2,9 млрд.грн. У структурі реалізованої продукції 64,6% займали підприємства переробної промисловості.

НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові дослідження та розробки впродовж січня-березня 2009р. в області виконували 22 організації різних секторів та галузей науки.

Обсяг витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт становив 7,3 млн.грн. З держбюджету на ці роботи виділено 38,6% загального обсягу коштів.

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних науковими організаціями, становив 7,4 млн.грн., рік тому - 7,0 млн.грн. Частка прикладних досліджень у загальному обсязі робіт становила 44,9%, фундаментальних досліджень - 16,5%, науково-технічних розробок - 29,3%, науково-технічних послуг - 9,3%.

Станом на 01.04.2009р. в наукових організаціях області працювали 795 осіб, що менше, ніж рік тому, на 11,9%.

Із загальної чисельності виконавців науково-технічних робіт 10 (1,3%) мали ступінь доктора наук і 71 ( 8,9%) - кандидата наук. Рік тому науково-технічні роботи виконували 12 докторів і 63 кандидати наук.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг продукції сільського господарства за січень-травень 2009р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, зменшився проти січня-травня 2008р. на 1,9%. У сільськогосподарських підприємствах відбулося збільшення на 5,5%, у господарствах населення - зменшення на 6,1%.

На початок червня п.р. в усіх категоріях господарств ярі культури посіяні на площі 634,9 тис.га, що менше минулорічного показника на 4,4%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах - на площі 461,5 тис.га(на 4,4%).

У структурі засіяної площі ярового клину сільськогосподарських підприємств зернові й зернобобові культури (без кукурудзи) становлять 41,7% (38,9% у 2008р.), кукурудза на зерно - 34,4% (37,6%), цукрові буряки - 1,1% (1,7%), соняшник - 4,7% (4,6%), картопля - 1,0% (0,8%), овочі - 0,1% (на рівні минулого року).

За оперативними даними, з 273,7 тис.га озимих на зерно та зелений корм, посіяних сільськогосподарськими підприємствами восени 2008р., у зимовий та весняний період загинуло 9,5 тис.га (3,5% посіяного).

З початку року господарствами всіх категорій реалізовано на забій 24,1 тис. т худоби та птиці (у живій вазі), що на 13,0% менше, ніж рік тому, вироблено 222,9 тис. т молока (на 1,7% більше), 115,4 млн. шт. яєць (на 15,5% менше).

За розрахунками, на 1 червня 2009р. у господарствах усіх категорій утримувалося 299,4 тис. голів великої рогатої худоби (на 3,9% менше, ніж рік тому), у т.ч. 156,7 тис. голів корів (на 7,4% менше), 233,1 тис. голів свиней (на 1,0% більше), 47,7 тис. голів овець та кіз (на 7,0% більше), 3225,5 тис. голів птиці всіх видів (на 7,2% менше).

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої аграрної продукції за січень-травень 2009р., порівняно з відповідним періодом 2008р., збільшився на 26,9%, при цьому обсяг реалізованої продукції тваринництва зменшився на 0,2%, а рослинництва - збільшився на 49,4%. Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції становила 64,3%, тваринництва - 35,7%.

Станом на 1 червня 2009р. в підприємствах, що здійснюють зберігання й переробку зернових культур, та в сільськогосподарських підприємствах було в наявності 439,1 тис.т зерна, безпосередньо в аграрних підприємствах - 276,4 тис.т.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, у січні-травні п.р. становила 815,9 грн. за т (1176,9 грн. рік тому).

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підприємствами області за січень-травень 2009р. виконано будівельних робіт на суму 118,8 млн.грн., що в порівнянних цінах становить 44,1% до обсягів будівництва січня-травня 2008р.

Зменшення обсягів будівельних робіт спостерігалося за всіма видами економічної діяльності. Зокрема, на 23,1% - з підготовки будівельних ділянок, на 59,2% - з будівництва будівель і споруд, на 63,9% - з установлення інженерного устатковання будівель та споруд.

В обсязі виконаних будівельних робіт на капітальний та поточний ремонти припадало 9,0% (10,7 млн.грн.) та 4,3% (5,1 млн.грн.) відповідно. У порівнянні із січнем-травнем 2008р. обсяги робіт із капітального ремонту зменшилися на 58,3%, з поточного - на 42,1%.

ТРАНСПОРТ І ЗВ'ЯЗОК

Вантажним транспортом у січні-травні 2009р. доставлено замовникам 871,4 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 370 млн.ткм. Порівняно із січнем-травнем 2008р. ці показники зменшилися на 22,2 та 3,8% відповідно.

Підприємствами автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 732,1 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 293,4 млн.ткм. Це, відповідно, на 21,9 та 3,4% менше, ніж рік тому.

Частка перевезених вантажів та вантажообороту, виконаних приватними підприємцями області, становила, відповідно, 74,5 та 80,1% загального обсягу.

Пасажирським транспортом області в січні-травні 2009р. перевезено 54,5 млн. пасажирів, що на 0,8% більше, ніж у січні-травні 2008р. Обсяг виконаного пасажирообороту скоротився на 5% і становив 434,7 млн.пас.км.

Пасажирським автотранспортом, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 37,1 млн. пасажирів, що на 1% більше, ніж у січні-травні 2008р. Обсяг виконаного пасажирообороту скоротився на 6,1% й становив 356,2 млн.пас.км.

Загальний обсяг пасажирських перевезень, виконаний тролейбусним транспортом, зріс на 0,3%, а з платним проїздом - скоротився на 17%.

Річковим транспортом у січні-травні 2009р. здійснювалися перевезення вантажів тільки в закордонному сполученні.

У порівнянні із січнем-травнем 2008р. обсяги вантажних перевезень річкового транспорту зменшилися на 23,8%, вантажообороту - на 5,2%.

За січень-квітень 2009р. підприємствами зв'язку області було надано послуг майже на 383 млн.грн., у т.ч. підприємствам - на 305,4 млн.грн. (79,7% загального обсягу), що, відповідно, на 1,3% та 17,3% більше, ніж рік тому.

Серед видів зв'язку найбільшим попитом користувався мобільний - 78,5% загального обсягу. Частка телефонного зв'язку становила 11,8%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні-квітні 2009р. обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами становив 82,6 млн.дол.США, що складає 64,3% проти рівня січня-квітня 2008р., імпорту - відповідно, 74,6 млн.дол.США та 66,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 8,1 млн.дол. проти 16,0 млн.дол. у січні-квітні 2008р. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,11 проти 1,14 рік тому.

Зовнішньою торгівлею товарами займалися 236 підприємств та організацій області. Партнерами їх були 87 країн світу (з них 23 країни - члени ЄС). Активно працювали в цій галузі підприємства міст Чернігів, Прилуки та Корюківського району. Їх частка в загальному обсязі експорту становила 79,9%, імпорту - 94,0%.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА
РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Оборот роздрібної торгівлі за січень-травень 2009р. становив 3183,6 млн.грн. і склав 89,6% обсягу січня-травня 2008р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,6%.

За січень-травень 2009р. продаж сільськогосподарських продуктів на ринках області проти січня-травня 2008р. зменшився на 6,9% при зростанні цін на 25,9%.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень-травень 2009р. становив 116,0 млн.грн. і проти січня-травня попереднього року склав 89,8%.

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

У січні-квітні 2009р. обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) становив 530,4 млн.грн. проти 461 млн.грн. у січні-квітні 2008р.

Населенню реалізовано послуг на суму 201,5 млн.грн., або 38% загального обсягу.

У структурі реалізованих послуг за видами економічної діяльності відбулися незначні зміни. Найбільша частка припадає на послуги пошти та зв'язку (45,4%) і транспорту (22%). У відношенні до січня- квітня 2008р. частка послуг пошти та зв'язку збільшилася на 3,3 в.п., транспорту - зменшилася на 0,5 в.п.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у травні 2009р. в Україні становив 100,5%, в області - 100,3%; з початку року в Україні - 107,4%,в області - 107,8%.

У травні 2009р. проти попереднього місяця ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому залишилися на рівні попереднього місяця.

При цьому знизилися ціни на яйця (на 11,5%), молоко (на 2,1%), овочі (на 1,6%), рибу та продукти з риби (на 0,5%). У той же час подорожчав цукор (на 4,7%), морозиво (на 2,2%), кондитерські вироби з цукру (на 2,1%), безалкогольні напої (на 1%), м'ясо та м'ясопродукти (на 0,7%), хліб і хлібопродукти (на 0,2%).

На 9,9% подорожчали тютюнові, на 1,0% - алкогольні вироби.

Разом із цим відбулося здешевлення побутової техніки, комп'ютерів, аудіо- та відеотехніки (на 2,7-4,8%).

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому підвищилися на 0,4%.

У сфері зв'язку відбулося зростання тарифів на 1,5%, викликане підвищенням абонентної плати за користування телефоном на 7,4%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 0,6% зумовлене, передусім, підвищенням цін на бензин (на 1,5%) та вартості перевезень автодорожнім транспортом (на 0,2%).

У ресторанній та готельній галузях ціни зросли на 0,7%.

Індекс цін виробників промислової продукції в травні 2009р. становив 99,5%, з початку року - 110,9% .

ФІНАНСИ

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім підприємств малого бізнесу та бюджетних установ) за січень-квітень 2009р. був збитковим і становив 160,1 млн.грн. За відповідний період 2008р. цей показник був прибутковим і дорівнював 41,2 млн.грн.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 51,1%, отримано 143 млн.грн. прибутку, що на 0,7% більше, ніж за січень-квітень 2008р. Основна його частина сформована в промисловості (63,1%).

Збитково працювали 48,9% підприємств, що на 11,5 в.п. більше, ніж за січень-квітень минулого року. Цими підприємствами отримано 303,1 млн.грн. збитків, що в 3 рази більше, ніж за січень-квітень 2008р.

За даними Управління Національного банку України в Чернігівській області, загальна заборгованість за кредитами, наданими банками області (з нарахованими відсотками), на 1 травня 2009р. становила 5314,9 млн.грн.

Банківські установи області проводять роботу щодо залучення вкладів населення на депозитні рахунки. За квітень 2009р. вклади населення зросли на 21,6 млн.грн., або на 0,9%. На 1 травня 2009р. їх залишки в банківській системі становили 2393,5 млн.грн. (з нарахованими відсотками). Залишки вкладів у національній валюті становили 67,5% загальної суми, за квітень їх частка зросла на 0,2 в.п.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У квітні 2009р. на підприємствах, в організаціях та установах області (крім статистично визначених малих підприємств) у середньому було зайнято 240,7 тис. штатних працівників, що менше на 0,9 тис. осіб (0,4%), ніж у березні 2009р., та на 18,0 тис. осіб (7,0%), ніж у квітні 2008р.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника у квітні 2009р. становила 1385 грн., що більше у 2,2 раза рівня мінімальної заробітної плати (625 грн.), у 2,1 раза - законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (669 грн.), на 8% - відповідного показника квітня 2008р. та менше на 3,9%, ніж у березні 2009р.

За рівнем заробітної плати у квітні 2009р. серед найбільш високооплачуваних були працівники виробництва паперу, картону та виробів з них, діяльності трубопровідного транспорту, управління у сферах фінансової та податкової діяльності, добування вуглеводнів, діяльності у сфері обов'язкового соціального страхування, залізничного транспорту, грошового та фінансового посередництва. Оплата праці в цих видах діяльності перевищила середній показник в області в 1,6-2,1 раза.

Водночас розмір заробітної плати працівників хімічного виробництва, виробництва меблів, виробництва готових металевих виробів, мисливства, виробництва дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів, деяких інших видів економічної та промислової діяльності не перевищував 49,4% середньообласного показника.

Сума боргу працівникам діючих (економічно активних) підприємств упродовж квітня 2009р. суттєво не змінилася, а порівняно з 1 січня 2009р. - зросла на 2,6 млн.грн. (на 15,8%) і на 1 травня 2009р. становила 18,7 млн.грн.

Станом на 1 травня 2009р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, становила 11,8 тис. осіб (5,0% загальної кількості), з них більше половини (51,6%) зайняті на підприємствах промисловості.

Середній розмір боргу кожному із зазначених працівників становив 1467 грн., що дорівнює 1,1 середньої заробітної плати, нарахованої за квітень 2009р.

Упродовж січня-квітня 2009р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулися 16907 сімей. Призначені субсидії 14551 сім'ї (за січень-квітень 2008р. - 15005), з них: у міських поселеннях - 10243 сім'ям, у сільській місцевості - 4308 (відповідно, 86,1%, 92,3% та 74,2% з числа тих, які звернулися).

Середній розмір субсидії, призначеної одній сім'ї у квітні, становив 60 грн. (рік тому - 50 грн.).

Крім того, населенню області надавалася допомога на придбання твердого палива та скрапленого газу.

У січні-квітні 2009р. за допомогою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою звернулося 6668 сімей. Призначені субсидії 3984 сім'ям на суму 1098,2 тис.грн. (у січні-квітні 2008р. - 1008 сім'ям на суму 401,2 тис.грн.). Отримали цей вид допомоги 2603 сім'ї в сумі 761,4 тис.грн., середній розмір її становив 293 грн. (у січні-квітні 2008р. - 368 грн.).

За січень-квітень 2009р. населенню області нараховано за житлово-комунальні послуги 226,9 млн.грн., сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, - 215,9 млн.грн. (95,2% нарахованої суми). Заборгованість населення на кінець квітня 2009р. становила 90,1 млн.грн. (на кінець квітня 2008р. - 69,0 млн.грн.). Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 1,6 місяця.

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, у січні-травні 2009р. її послугами скористалися 46,6 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян проти 40,8 тис. в січні-травні 2008р.

На обліку цієї установи на 1 червня 2009р. перебувало 25,9 тис. незайнятих громадян, які шукали роботу, що на 27,7% більше, ніж на 1 червня 2008р. З них майже половину складали жінки, а більше третини - молодь у віці до 35 років.

Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 98,4% незайнятих громадян, з них 74,0% отримували допомогу з безробіття. Серед безробітних кожен другий раніше займав місце робітника, кожен четвертий - посаду службовця, а кожен п'ятий - не мав професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований відносно середньорічної кількості постійного населення працездатного віку, за травень зменшився та на 1 червня 2009р. становив 4%.

За сприяння державної служби зайнятості в січні-травні 2009р. було працевлаштовано 8,6 тис. осіб, що на 35,9% менше, ніж у січні-травні 2008р. Як і в попередні місяці п.р., у травні, не було таких, хто б отримав роботу шляхом надання дотацій роботодавцям, а також тих, що організували власну справу за рахунок виплати одноразової допомоги з безробіття.

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у січні-травні 2009р., порівняно із січнем-травнем 2008р., зменшився на 14,4 в.п. та становив 18,5%.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 травня 2009р. в області, за оцінкою, проживало 1117,2 тис. осіб. Упродовж січня-квітня п.р. чисельність наявного населення зменшилася на 4165 осіб, або на 11,3 осіб у розрахунку на 1000 населення.

Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення (4397 осіб).

Порівняно із січнем-квітнем 2008р., природне скорочення зменшилося на 958 осіб, або на 17,9%, і спостерігалося в усіх районах області. Така динаміка є наслідком зменшення кількості померлих та збільшення кількості народжених.

Упродовж січня-квітня 2009р. народилося більше на 398 дітей (12,9%) та померло менше на 560 осіб (6,6%), ніж рік тому.

Зареєстровано більше шлюбів (1552 проти 1269) та менше розлучень (1048 проти 1244), ніж рік тому. Рівень шлюбності збільшився з 3,4‰ до 4,2‰, а рівень розлучуваності знизився з 3,3‰ до 2,8‰.

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЖИТЛОМ

Житловий фонд Чернігівської області на 1 січня 2009р. становив 29,6 млн.м2 загальної площі (з урахуванням 1,9 млн.м2 площі лоджій, балконів, терас, веранд і холодних комор). Майже половина цієї площі (14,6 млн.м2) припадає на сільську місцевість. За 2008р. загальна площа житлового фонду збільшилася на 1,8%. При цьому в міських поселеннях вона збільшилася на 0,7%, а в сільській місцевості - зменшилася на 0,5%.

На кожного жителя області припадало 24,9м2 загальної площі (у міських поселеннях - 21,2м2, у сільській місцевості - 30,8м2).

На початок 2009р. загальна кількість квартир в області становила 560,8 тис. (на 3 тис. більше, ніж на початок минулого року), серед них найбільше двокімнатних - 229,4 тис.

Якість житлового фонду визначається наявністю в житлових будинках різних видів зручностей. На 1 січня 2009р. в області рівень обладнання житлового фонду становив: газом - 84,4%, опаленням - 48,6%, водопроводом - 38,3%, каналізацією - 36,1%, ваннами - 34,6%, гарячим водопостачанням - 29,8%, електроплитами - 0,8%.

ЗЛОЧИННІСТЬ

За січень-травень 2009р. органами внутрішніх справ області зареєстровано 2835 злочинів (на 9,3% менше, ніж рік тому), з них 1015 (35,8%) - тяжкі та особливо тяжкі. У загальній кількості злочинів 86,7% (2457) становлять злочини загальнокримінальної спрямованості. За видами злочинів найбільша частка (45,7 %) - це злочини проти власності, 12,8% - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення, 7,7% - злочини проти життя та здоров'я особи, 6,6% - злочини у сфері службової діяльності. Потерпіли від злочинів 1624 особи, з них 68 - загинули. Серед потерпілих 30,9% жінок, 12,9% пенсіонерів, 5,7% неповнолітніх, 0,9% іноземців.

Серед зареєстрованих упродовж січня-травня 2009р. злочинів: 8 згвалтувань та спроб згвалтування, 34 умисні вбивства та замахи на вбивство, 44 умисні тяжкі тілесні ушкодження, 61 розбійний напад, 240 випадків грабежу, 362 злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Упродовж січня-травня 2009р. було виявлено 1524 особи з числа тих, які підозрювались у скоєнні злочинів, з них у відношенні 1405 осіб (92,2%) кримінальні справи направлені до суду. Серед виявлених 59,5% були в працездатному віці, але не працювали й не навчалися, майже кожен п'ятий вчиняв злочин раніше. З числа виявлених осіб 20,1% перебували в стані алкогольного сп'яніння, 15,4% становили жінки, 5,9% - неповнолітні.

***
 | Новини | Респондентам | Для громадськості | Для ЗМІ  | Статистична інформація | Публікації | Експрес - випуски  | Анкетні опитування | Населення України | Соціально-економічне становище Чернігівської області | Соціально-економічне становище міста Чернігів | Про Головне управління | Діяльність | Документи | Метаописи держстатспостережень | Методологія та класифікації | Електронна звітність | Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України | Корисна інформація | Здійснення реформ в Україні | Конкурс на заміщення вакантних посад | Поштова скринька |